Shutterstock
Blodpropp sitter fast i blodkärl.

Vetenskapens dom: Leder p-piller till fler blodproppar än coronavaccin?

Att avstå vaccin av rädsla för blodproppar är enligt statistiken rent nonsens. Men bakom siffrorna finns en komplex förklaring till varför läkare håller ett vaksamt öga på blodproppar som följer av coronavacciner.

Efter fallen med blodproppar har användningen av coronavacciner från AstraZeneca och Johnson & Johnson avbrutits på flera håll. Men ett stort antal vardagliga aktiviteter såsom rökning, långa transporter och användning av p-piller är inte förbjudna – detta trots att de enligt statistiken ökar risken för blodproppar i större utsträckning än vad vacciner gör.

Ur ett vetenskapligt perspektiv går det dock inte att likställa riskfaktorerna. Detta då det är stor skillnad mellan olika blodproppar – och hur stor risk läkarkåren är villig att ta när hela världens befolkning ska vaccineras.

Blodproppar orsakas av kroppens "plåster"

Om vi välter på en cykel och det går hål på ett blodkärl ser de röda blodkropparna och blodplättarna i samarbete med proteinet fibrin till att hålet täpps till. Blodet koagulerar.

Samma process ligger bakom en vanlig blodpropp som uppstår när exempelvis minskat blodflöde, åderförkalkning eller medicinsk behandling får blodet att koagulera.

Klumpen av stelnat blod i blodomloppet kallas blodpropp.

Så uppstår blodproppar

Blodkroppar strömmar vanligtvis genom blodkärlen.
© Shutterstock

Blodkropparna strömmar vanligtvis fritt

Vanligtvis strömmar röda blodkroppar (röda) och vita blodkroppar (blåaktiga) genom blodkärlen i jämn takt, men kemiska föreningar i exempelvis mediciner kan få blodet att tjockna eller ändra sammansättning eller skada blodkärlens inre väggar.

Blodplättar samlas vid skada
© Shutterstock

Blodplättar fastnar

Blodplättarna (gula) sätter sig fortlöpande utmed den inre väggen där det uppstått skador eller där blodet flyter trögt. De vidhäftade blodplättarna saktar ner flödet av de större, röda blodkropparna som börjar klumpa ihop sig.

Blod bildar propp.
© Shutterstock

Propp växer och stänger blodkärl

Ett protein i blodet som kallas fibrin börjar bilda ett finmaskigt nät mellan de olika blodkomponenterna. Allteftersom processen fortskrider kan hopklumpningen resultera i en blodpropp som stänger flödet genom blodkärlet. Blodproppen kan även lossna och glida fram genom blodkärlen och orsaka blodproppar någon annanstans i kroppen.

Blodproppar varierar i fara

Blodproppar förekommer i flera olika former och svårighetsgrader, varav vissa går att behandla relativt lätt medan andra nästan alltid leder till bestående men eller i värsta fall döden.

Coronavirus jämfört med p-piller: Var är risken för blodproppar störst?

Risken för blodproppar relaterat till olika substanser varierar kraftigt, och vid första anblicken kan det verka märkligt att förbjuda vissa vacciner medan andra kemiska ämnen fortfarande tillåts. Förklaringen är bland annat att det har stor betydelse var i kroppen blodpropparna sätter sig.

Johnson & Johnson-vaccin i kanyl.
© Shutterstock

Blodproppar av Johnson & Johnsons coronavaccin

Drabbar:
1,13 av en miljon vaccinerade

Särskilda förhållanden: Vaccinet leder vanligtvis till blodproppar i hjärnan, bukhålan, lungorna och benen. Orsakerna bakom den förhöjda risken för blodpropper på grund av vaccinet har ännu inte undersökts tillräckligt.

AstraZeneca-vaccin från ampull.
© Shutterstock

Blodproppar av AstraZenecas coronavaccin

Drabbar:
10 av en miljon vaccinerade (talen varierar mellan 4och 25)

Särskilda förhållanden: Vaccinet leder vanligtvistill blodproppar i hjärnan, bukhålan eller artärerna. Orsakerna bakom den förhöjda risken för blodproppar på grund av vaccinet har ännu inte undersökts tillräckligt.

Inlagd patient med covid-19.
© Shutterstock

Blodproppar av covid-19

Drabbar:
393 av en miljon smittade

Särskilda förhållanden: En studie av de som smittats av corona – och då inte enbart de som varit inlagda på sjukhus – har visat att 42 respektive 393 av en miljon smittade får blodproppar i hjärnan respektive levern.

P-piller i kartor.
© Shutterstock

Blodproppar av p-piller

Drabbar:
500-1200 av en miljon användare

Särskilda förhållanden: Blodpropparna uppstår vanligtvis i benen.

Man röker en cigarett.
© Shutterstock

Blodproppar av rökning

Drabbar:
1 763 av en miljon

Särskilda förhållanden: Blodproppar uppstår oftast i benen.

Anledningen till att vetenskapen håller ett extra öga på de blodproppar som utlöses av coronavaccinerna är att de i större utsträckning förekommer i hjärnan – där de lätt kan leda till döden.

Blodproppar som orsakas av p-piller är å andra sidan vanligtvis först farliga om de når lungorna, och dessutom kan blodproppar som uppstår på grund av p-piller behandlas med blodförtunnande läkemedel, vilket vaccinblodproppar inte kan.

Vaccinblodpropparna förbryllar forskarna: De förekommer oftast hos personer med ett lågt antal blodplättar, vilket vanligtvis är något som berövar blodet förmågan att koagulera.

Orsaken tros vara en ny sjukdom, VITT, utlöst av vacciner som i sällsynta fall attackerar blodplättarna med antikropparna. Studien har visat att dessa antikroppar i stället klumpar ihop röda blodkroppar i kroppen.

Upp emot 60 procent av de som drabbas av blodproppar efter ett coronavaccin dör. När det gäller p-pilleranvändare är det talet endast tre procent.

Enligt europeiska läkemedelsmyndigheten EMA uppväger den positiva effekten av AstraZenecas och Johnson & Johnsons vacciner risken för blodproppar.