Roskilde Festival
Publik på festival

Vetenskapen godkänner konserter

Med snabbtester, god hygien och munskydd är det försvarligt att arrangera stora kulturevenemang nästan som förr. Så lyder slutsatsen efter de första studierna.

Efter en trist och kall vinter är det nog många av oss som ser fram emot en sommar med musikfestivaler och kulturliv. Just nu stiger dock smittallen i bland annat Norge, Frankrike och Tyskland, så sommarens nöjen hänger på en skör tråd.

Under det senaste året har forskare försökt testa hur smitta sprids vid större arrangemang, dels för att komma fram till vilka risker det medför, dels för att testa smittbegränsande åtgärder.

De första resultaten visar att det faktiskt är försvarligt att samla tusentals festande människor, dock inte utan vissa begränsningar.

Frikänner folksamlingar

I Tyskland, Spanien och senast i Nederländerna har man i tvärvetenskapliga forskningsprojekt experimenterat med större folksamlingar under coronapandemin.

Coronaapp gav tillgång till festivalen

Video

Av försöket i Nederländerna har man ännu inte kunnat dra några definitiva slutsatser, men de två andra försöken har visat följande:

Under dagarna efter arrangemangen coronatestades försökspersonerna igen. Med undantag för en person som varit på en fotbollsmatch i Nederländerna testade ingen positivt.

Om personen på fotbollsmatchen smittades före eller efter matchen vet man inte, men han tycks inte ha smittat någon annan i publiken.

Sätt att undvika smittcocktail

Slutsatserna av försöken är att kulturevenemang bör vara relativt säkra – även under pandemin – så länge arrangörerna och publiken följer vissa förhållningsregler.

Corona Guidelines WHO

Enligt WHO kan risken för att sprida infektionen hållas nere genom att undvika: 1. Trånga platser, 2. Nära kontakt med andra människor, 3. Slutna utrymmen. Om faktorerna överlappar varandra är risken för smitta högre.

© WHO

WHO avråder som utgångspunkt inte från större folksamlingar.

Däremot uppmanar man alla arrangörer att vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridning.