Värsta epidemin kombinerar smitta och dödlighet smartast

Influensa är farligare än ebola eftersom den värsta epidemin är inte den som har det mest dödande viruset utan den som balanserar smitta och dödlighet bäst.

epidemi influenza TOP

Ebolaepidemin i Västafrika 2014-2015 resulterade i att 11 000 människor miste livet. Men världen kan drabbas av en mycket värre epidemi, ty ebola är långt ifrån den perfekta mördaren.

För att utlösa en världsomspännande epidemiska ett virus ha den perfekta balansen mellan smittsamhet och dödlighet så att den både dödar och sprids till nya offer.

Ebola har fel balans

Ebola inte speciellt smittsamt eftersom det endast smittar vid direkt kontakt med kroppsvätskor. Dessutom kan en smittad först smitta andra när han har fått tydliga symptom.

Ebolas dödlighet är däremot extremt hög – ända upp till 70 procent av de smittade dör. Men faktum är att dödligheten gör det svårt för viruset att sätta igång en stor epidemi.

Eftersom ebola har så hög dödlighet hinner de smittade inte sprida vidare sjukdomen till speciellt många. En patient med ebola smittar därför i genomsnitt endast två andra.

EN SMITTKOPPEPIDEMI ÄR FARLIGAST AV ALLA:

Smittkoppor har den mest optimala - eller värsta tänkbara - balansen av alla epidemiska sjukdomar. Lyckligtvis är sjukdomen helt utrotad genom vacciner.

Influensa är en farligare epidemi

En vardagligt virus som influensa är faktiskt långt farligare än ebola. Influensavirus har samma smittsamhet som ebolavirus, men då dödligheten vid influensa endast är 0,1 procent kan den leva i det fördolda och nå en enorm spridning.

Eftersom influensa är ofarlig för de allra flesta behöver de sjuka inte isoleras utan kan röra sig fritt och utsätta andra för smitta. Smittkedjorna har därför möjlighet att fortsätta mycket längre varpå epidemin når en stor spridning.

Varje år får 10-30 procent av världens befolkning influensa och trots den låga dödligheten leder epidemierna till döden för cirka en halv miljon människor – över 40 gånger så många som ebolaepidemin tog livet av.

50 miljoner dog i influensa 1918

Influensavirus har en unik förmåga att mutera och utveckla nya former som vårt immunförsvar inte känner igen och kan försvara sig emot.

Virusforskarnas största rädsla är därför att ett influensavirus ska mutera så att det kombinerar smittsamhet med hög dödlighet. Det var det som hände 1918 när spanska sjukan ledde till att upp emot 50 miljoner människor i både Europa, Nordamerika och Asien.

Den afrikanska ebolaepidemin har gjort oss redo inför nästa gång

Ebolaepidemin i Västafrika var en varning om hur fel det kan gå om ett dödsfarligt virus inte stoppas i tid.. Läs allt vad forskarna har lärt sig om epidemin i vår artikel: