Varför tappar man rösten när man har ont i halsen?

© Shutterstock

När vi pratar är det stämbanden som ger oss vår röst. De sitter som två elastiska slemhinneveck inne i struphuvudet, som ligger mellan svalget och luftstrupen. När vi andas utan att tala är stämbanden avslappnade, och spalten mellan dem är vidöppen. För att skapa ljud stramar vi däremot upp stämbanden, så att spalten blir smalare. Luften från lungorna måste då pressas genom den lilla öppningen. Det får stämbanden att vibrera och bilda de ljud som vi kallar för röst. Är stämbanden irriterade, som vid infektion, för mycket rökning eller skrik och skrål, kommer de att svullna upp och börja vibrera annorlunda, så att vi blir hesa. Kan stämbanden inte stramas upp och vibrera, tappar vi rösten helt. Den kommer emellertid tillbaka, så snart stämbanden har normaliserats igen.