Shutterstock
Tjej i USA får coronavaccin

Varför ska barn få coronavaccin?

Nu har ett coronavaccin för barn godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Men varför rekommenderar forskarna att även våra barn ska vaccineras?

Är barn utan coronavaccin i riskzonen?

Tidigt under coronapandemin var det många föräldrar runt om i världen som drog en lättnadens suck då forskning visade att barn i stort sett undgick smitta.

Sedan dess har coronavaccin gjort sitt för att lindra hälsokrisen, samtidigt som den mer smittsamma delta-varianten av SARS-CoV-2 har rört sig i motsatt riktning.

I dag är covid-19 en sjukdom som är mycket smittsam bland barn och ungdomar.

I USA har andelen coronasmittade barn ökat från tre procent i början av pandemin till 16,8 procent i dag.

Person inlagd till följd av coronaviruset
© Shutterstock

Fakta om deltavarianten

 • Namn: Deltavarianten, den indiska varianten eller B.1.617.2.
 • Ursprung: Varianten kommer från Indien och började spridas i början av mars 2021.
 • Smittsamhet: 50–64 procent mer smittsam än den brittiska varianten.
 • Andra kännetecken: Mer motståndskraftig mot vacciner och har en avvikande symtombild gentemot tidigare varianter.

Den ökande smittan har resulterat i att två miljoner barn i åldersgruppen 5-11 år har drabbats och 8 300 har lagts in på sjukhus, varav var tredje var helt frisk före covid-infektionen.

I USA ökade antalet inlagda barn under sommaren till fem gånger så många än tidigare.

Lyckligtvis är de mest kritiska fallen och dödsfallen fortfarande sällsynta. Cirka. 0,01 procent av de smittade barnen dör.

Under pandemin har cirka 625 personer under 20 år dött i USA, vilket motsvarar 0,09 procent av de totala dödsfallen i corona.

Sedan i somras har barn från tolv år och uppåt erbjudits coronavaccin i flera länder.

Den amerikanska hälsovårdsmyndigheten Center for Disease Control, CDC, har sedan början av november rekommenderat att barn som är så unga som fem år också ska få coronavaccinet.

Vilka coronavaccin är godkända för barn?

I USA var Pfizers coronavaccin det första som godkändes för barn i åldrarna 5-11 år i oktober.

Andra länder har också godkänt coronavaccin för barn.

I Arabemiraten, Bahrain och Argentina erbjuds barn ned till tre år Sinopharmvaccinet. I Indonesien, Chile och Ecuador erbjuds barn över sex år det kinesiska Sinovac-vaccinet.

EU godkänner coronavaccin för barn

I oktober 2021 började Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) granska resultaten av Pfizer och Moderns försök med coronavaccin på barn, och den 25 november 2021 godkände EMA slutligen Pfizers coronavaccin för barn mellan 5-11 år.

Även om EMA har godkänt Pfizers vaccin för de minsta barnen är det upp till myndigheterna i varje EU-land att besluta om det ska användas.

Hittills har Belgien meddelat att man kommer att börja använda vaccinet så snart som möjligt, men att det ska vara ett frivilligt erbjudande. Tyskland räknar också med att rulla ut vaccinet i början av det nya året.

EMA utvärderar fortfarande Modernas coronavaccin för barn i åldern 6-11 år.

Hur fungerar coronavaccin till barn?

Coronavacciner för barn består av ungefär en tredjedel av den dos som vuxna får. De så kallade mRNA-vaccinerna måste också tas genom två sprutor med tre veckors mellanrum.

Behållare med coronavaccin
© Shutterstock

Vacciningredienser kan delas in i fem funktioner

Enligt amerikanska hälsomyndigheter får barn samma fördelaktiga effekt av coronavaccinet som individer i åldern 16-25.

Bedömningarna görs utifrån data från läkemedelstillverkarnas experiment. I Pfizers fall har de gett de 3 100 barnen coronavaccin och följt dem i minst två månader.

Försöken har omfattat färre försökspersoner jämfört med de över 40 000 vuxna som ingår i Pfizers inledande godkännandeförsök.

Skillnaden i studiernas omfattning beror på att forskarna enbart behöver jämföra om barnen reagerar på samma sätt som vuxna gör på vaccinet. De mäter bland annat hur många antikroppar som bildas hos barnen och vilka eventuella biverkningar som uppstår.

Corona-vaccinet förhindrar covid-19 hos 90,7 procent av de vaccinerade barnen i åldern 5-11.

Vilka biverkningar får barn av coronavaccin?

Genom godkännandet av Pfizers coronavaccin betonar amerikanska Food & Drug Administration och den europeiska läkemedelsmyndigheten att studierna inte har visat på några allvarliga biverkningar hos barn.

Barn mellan 5-11 år upplever samma biverkningar som personer som är äldre än 16 år.

Biverkningar vid coronavaccin

Här är biverkningarna som barn kan uppleva efter att ha vaccinerats med ett coronavaccin:

 • Smärta vid injektionsstället
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Frossa
 • Muskel- och ledvärk
 • Feber
 • Svullna lymfkörtlar
 • Illamående
 • Låg aptit

Fall av ett sällsynt inflammatoriskt tillstånd i hjärtmuskeln – myokardit – som drabbade pojkar i åldern 12-17 år efter att de hade vaccinerats mot corona ledde till onödig rädsla för biverkningar hos barn i somras.

Sedan dess har studier visat på en förhöjd risk för myokardit efter covidsmitta än efter en spruta med coronavaccin.

I en studie hittade forskare 450 fall per miljoner smittade 12-17-åringar, jämfört med 77 fall per miljoner färdigvaccinerade.

CDC drar slutsatsen att ”fördelarna med ett coronavaccin överstiger de kända och potentiella riskerna.”

Vad händer om mitt barn inte vaccineras mot corona?

Undersökningar visar att mellan 42 och 66 procent av alla vuxna tvekar eller motsätter sig att deras barn under tolv år ska få coronavaccin.

Men läkare och epidemiologer varnar för att återhållsamhet får stora konsekvenser.

Risken att inte vaccinera barn är trefaldig:

 • Brist på flockimmunitet
 • Negatia sociala konsekvenser
 • Osäker framtid

Först och främst är barn avgörande för ambitionen om så kallad vaccininducerad flockimmunitet.

När över 80-90 procent av en befolkning är vaccinerad mot corona anser forskare att vi kan hålla smittan tillräckligt stången för att skydda sårbara befolkningsgrupper.

I länder med hög vaccinering kan målet uppnås utan att vaccinera de yngsta, och därför kommer debatten om coronavaccin för barn att utvecklas olika från land till land.

Turkiska barn bär munskydd i skolan

För skolbarn som inte är vaccinerade är munskydd, avstånd och avskärmning det enda skyddet mot covid-19.

© Shutterstock

Den andra risken
är att barn och unga drabbas hårdast och under längst tid genom framtida nedstängningar där avsaknad av immunitet i befolkningen kommer att riktas mot skolor, daghem och fritidsaktiviteter.

Effekterna av pandemin har redan lett till sämre mental hälsa och ökande självmordstendenser bland barn och ungdomar i USA.

Slutligen uppskattar Englands hälsomyndigheter att alla barn kommer att smittas av covid-19 någon gång under livet om de inte vaccineras.

Ju äldre de är, desto större är risken att bli allvarligt sjuk av infektionen.

Experter hävdar därför att coronavaccin för barn kan vara det bästa sättet att skydda hela befolkningen långt in i framtiden.