Varför kollar man feber i pannan?

Pannan är det första ställe vi känner på, när vi misstänker feber. Varför det?

Girl with thermometer

När kroppen infekteras av bakterier eller virus, stiger temperaturen. Därför kan kroppstemperaturen vara en hjälp för att bedöma om en person är sjuk. Många lägger en hand på pannan för att avgöra kroppstemperaturen. Sannolikt beror det på att pannan inte är täckt av tyg. Eftersom temperaturen inte kan mätas exakt med handen, räcker metoden dock inte till.

Nyligen lanserades några nya typer av termometrar, som mäter pannans temperatur. Undersökningar har dock visat att panntemperaturen avviker 1,5 grader från den faktiska kroppstemperaturen, och metoden är därför inte särskilt bra. Bästa metoden är mätning i ändtarmsöppningen. Även i öra eller mun kan man mäta, men det är mindre exakt. Man måste också lägga till en halv grad för att man ska få den faktiska temperaturen.