Eye of Science/SPL
Immunförsvaret cytokinstorm

Vad är en cytokinstorm?

Immunförsvaret bekämpar sjukdomar med hjälp av bland annat cytokiner, som är en typ av signalproteiner. När kroppen producerar alltför många cytokiner drabbas vi emellertid av en så kallad cytokinstorm, som kan försätta kroppen i ett chocktillstånd och slå ut organ.

Immunförsvaret kan i vissa fall reagera så starkt att det utgör ett större hot mot patienten än själva sjukdomen som det bekämpar.

Ett av de farligaste exemplen på ett överaktivt immunförsvar är fenomenet cytokinstorm.

Cytokiner är en grupp signalproteiner som kroppen insöndrar som en del av immunförsvaret. Cytokinerna, som bland annat aktiverar olika typer av vita blodkroppar, ligger bakom vissa sjukdomssymptom, bland annat feber.

En cytokinstorm uppstår när immunförsvaret överreagerar och insöndrar alltför stora mängder cytokiner, vilket leder till en självförstärkande reaktion, som riskerar att spåra ur. Vissa av de celler som cytokinerna aktiverar producerar nämligen själva ytterligare cytokiner.

De många cytokinerna kan ge upphov till en så kraftig inflammation att kroppen försätts i ett chocktillstånd eller att organ slås ut. Njurarna och levern kan till exempel sluta fungera, vilket i värsta fall leder till döden.

Otyglat immunförsvar kan döda

En självförstärkande överproduktion av cytokiner kan leda till döden.

Cytokinstorm försvar upptäcker virus
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Försvar upptäcker virus

Vita blodkroppar som makrofager och monocyter är kroppens första försvarslinje. De upptäcker virus och tar upp kampen mot infektionen genom att bland annat insöndra cytokiner.

Cytokinstorm celler förstärker reaktion
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Celler förstärker reaktion

Cytokinerna signalerar till det övriga immunförsvaret om att ett angrepp är på gång. Ytterligare immunceller aktiveras och producerar fler cytokiner. En frisk kropp kan reglera hur många de blir.

Cytokinstorm cytokiner inflammerar
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Cytokiner inflammerar

Hos vissa patienter löper reaktionen amok och övergår till en så kallad cytokinstorm. Cytokinerna kan då orsaka en så kraftig inflammation i kroppen att det leder till döden.

Cytokinstormar är särskilt vanliga i samband med luftvägsinfektioner orsakade av coronavirus, till exempel covid-19, och influensavirus.

Influensapandemin spanska sjukan, som härjade mellan åren 1918 och 1920, var den första kända sjukdomen där cytokinstormar bidrog till de höga dödstalen.

Värst var det under den andra vågen i september 1918, då var 40:e som smittades avled.

För att undersöka om cytokinstormar skulle kunna vara en del av förklaringen smittade forskare år 2005 avsiktligt en grupp makaker med spanska sjukan.

Resultaten var entydiga. Apornas immunförsvar spårade ur och de dog efter bara några dagar.