NIAID/CDCSPL & JUERGEN BERGER/SPL

Vad är egentligen värst: Pest eller kolera?

När valet står mellan pest eller kolera är valmöjligheterna enligt ordspråket lika dåliga. Men ordspråket har sedan länge mist sin relevans eftersom den ena sjukdomen är klart värre än den andra.

Kolera, tack!

Uttrycket ”att välja mellan pest eller kolera” om att välja mellan två onda ting härstammar från en tid då man inte kände till bakterier.

Både pest och kolera kan innebära döden och inträffar plötsligt och våldsamt. Därför likställdes de båda sjukdomarna för länge sedan.

Pest är värre än kolera

I dag vet vi att pest infekterar blodet och dödar vävnaden. Behandlingen kräver antibiotika.

Kolera koloniserar tarmen och driver ut vätska ur kroppen, men sjukdomen går att bota effektivt och billigt med hjälp av vätsketerapi – och ger inga permanenta skador.

© Shutterstock

Vad är kolera?

Kolera är en mag-tarmsjukdom, som dödar genom kraftig uttorkning.

Den förekommer ofta i lokalsamhällen där avlopps- och dricksvatten kommer i kontakt med varandra.

I dag är kolera den största mördaren av de två sjukdomarna.

Cirka 2 500 personer drabbas årligen av kolera. Det kan jämföras med att pest orsakar omkring 100 dödsfall om året.

© Shutterstock

Fakta om pest

Pest, även kallad "den svarta döden", är en infektionssjukdom , som smittar genom bakterien Yersinia pestis.

Bakterien överförs till människor via loppbett eller kontakt med kroppsvätskor från sjuka. Den angriper lymfkörtlarna som svullnar upp och får bölder (böldpest).

Vid direkt smitta från människa till människa uppstår en allvarlig lunginflammation (lungpest), som leder till nedsatt lungfunktion. Syrebrist ger huden en blåaktig färg. Det är därför pest har fått öknamnet "den svarta döden".

Pest har inte existerat i Europa sedan början av 1900-talet, men finns fortfarande på vissa platser i Asien.

Pest kan behandlas med antibiotika som exempelvis tetracyklin om den upptäcks senast 24 timmar efter att smittan har ägt rum.

Obehandlad har pest 50 procents dödlighet.