Shutterstock
Coronadosen tas ut ur vaccinflaskor

Vaccinerad eller inte: Se hur olika corona drabbar

Hur länge är du sjuk och hur många hamnar på sjukhus? Siffror och grafik visar de stora skillnaderna mellan covid hos de som är vaccinerade mot corona och de som inte tagit sprutan.

1. Hur många vaccinerade och ovaccinerade personer smittas av corona?

Hälsomyndigheter runt om i världen betonar att de ovaccinerade - däribland exempelvis barn och vaccinskeptiker - håller i gång coronapandemin, även om genomgångar visar att det i absoluta tal är fler vaccinerade som har smittats än ovaccinerade.

Paradoxen beror helt enkelt på att majoriteten av befolkningen är vaccinerad. Genom att jämföra 100 000 vaccinerade medborgare och 100 000 ovaccinerade vänds statistiken upp och ner.

Siffror från Wisconsin Department of Health Services illustrerar skillnaden tydligt.

Till vänster visas antalet smittade (blå), inlagda på sjukhus (lila) och döda (svarta) per 100 000 vaccinerade. Till höger visas antalet smittade (orange), inlagda på sjukhus (röda) och döda (svarta) för varje 100 000 som inte har vaccinerats.

© Wisconsin Department of Health Services

Ett vanligt argument för vaccinskeptiker är att smitta med coronavirus påminner om influensa – och därför inte är särskilt farligt.

Men den största skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade visar sig när det kommer till vård på sjukhus och dödsfall, vilket syns tydligt när siffrorna jämförs i mindre skala.

Smittade

För varje vaccinerad person som smittas av covid-19 smittas det 4,58 ovaccinerade personer.

Lasse Lund-Andersen

Inlagd på sjukhus

För varje vaccinerad person som läggs in på sjukhus på grund av covid-19 skrivs 8,84 ovaccinerade patienter in.

Lasse Lund-Andersen

Döda

För varje vaccinerad person som dör av covid-19 dör det 18,84 ovaccinerade personer.

Lasse Lund-Andersen

2. Vilka är de olika symptomen på smitta hos vaccinerade och ovaccinerade?

Mindre skillnader mellan vaccination eller ej visar sig också i symptomen.

Enligt studier från England där coronasmittade själva har rapporterat om sina symptom var de flesta vaccinerade skonade från ihållande hosta och feber om de blev smittade.

Skillnaden kan tyda på att covid-19 hos vaccinerade personer främst påverkar de övre luftvägarna, medan ovaccinerade i högre utsträckning drabbas i lungorna.

Covidsymptom hos vaccinerade och ovaccinerade
© Lasse Lund-Andersen

Vaccinerade personer får andra symtom på covid

Huvudsakliga symptom bland vaccinerade

  1. Huvudvärk
  2. Rinnande näsa
  3. Nysningar
  4. Ont i halsen
  5. Förlust av luktsinne

Huvudsakliga symptom bland ovaccinerade

  1. Huvudvärk
  2. Ont i halsen
  3. Rinnande näsa
  4. Feber
  5. Envis hosta

I allmänhet har vaccinerade personer mindre benägenhet att utveckla allvarlig covid-19.

Andelen vaccinerade personer som får långvariga symptom efter smittan är omdiskuterad, men de flesta forskare är överens om att coronavaccinet inte skyddar till 100 procent mot långvariga symptom.

Studier antyder att fem procent av de vaccinerade får långvariga symptom, medan cirka 30 procent av de ovaccinerade drabbas av detta.

3. Hur länge smittar en ovaccinerad och en vaccinerad person?

Om du är vaccinerad mot corona blir du vanligtvis inte lika sjuk som du hade blivit annars. Därför återhämtar du dig i princip snabbare och smittar heller inte under lika lång tid.

Så länge smittar covidvaccinerade och ovaccinerade

Smittperiod coronavaccinerad
© Lasse Lund-Andersen

En vaccinerad person som senare får covid smittar under mellan fem och sex dagar.

Smittperiod ovaccinerad
© Lasse Lund-Andersen

En vaccinerad person som får covid smittar under mellan sju och tio dagar.

Skillnaden i smittsamhet mellan vaccinerade och icke-vaccinerade är ännu inte kända, och därför kan vetenskapen i nuläget inte kartlägga exakt hur och hur mycket de båda befolkningsgrupperna smittar.

Men det finns avgörande skillnader: Hos de som är vaccinerade är viruspartiklarna som produceras i kroppen täckta av antikroppar på ytan och inte alls lika smittsamma.

Slutligen innebär de lägre infektionsfrekvensen för vaccinerade personer att de är sängliggande under 60 procent kortare tid än de som är ovaccinerade.

4. Hur många smittar en ovaccinerad jämfört med en vaccinerad?

I början av coronapandemin var reproduktionstalet – eller R0 – i fokus. Talet berättar hur många varje covidpatient smittar.

Efter vaccinernas intåg har talet blivit svårare att använda i praktiken eftersom befolkningen delas upp i de ovaccinerade som smittar och blir smittade som tidigare, och de vaccinerade, som inte blir smittade så lätt och även smittar i lägre utsträckning.

Detta innebär att reproduktionstalet åtskiljer sig en hel del mellan de båda befolkningsgrupperna.

Båda är ovaccinerade

Den högsta risken för infektion återfinns bland ovaccinerade. Reproduktionstalet för covid-19 bland ovaccinerade är cirka 7.

Lasse Lund-Andersen

En är vaccinerad

Risken för smitta är 20 gånger lägre om en är vaccinerad.

Lasse Lund-Andersen

Båda är vaccinerade

Risken för smitta är 200 gånger lägre om båda är vaccinerade.

Lasse Lund-Andersen