Illustration av salmonellabakterier

Urgammal mördare är på väg att utveckla resistens

Den hittills största studien av bakterien som ger tyfoidfeber, avslöjar att sjukdomens motståndskraft mot flera sorters antibiotika har vuxit de senaste åren.

Den hittills största studien av bakterien som ger tyfoidfeber, avslöjar att sjukdomens motståndskraft mot flera sorters antibiotika har vuxit de senaste åren.

Shutterstock

Det är en av de äldsta sjukdomarna vi känner till och den kan dateras så långt tillbaka som till antikens Grekland.

Men även om tyfoidfeber för de flesta kanske för tankarna till vältummade historieböcker och skyttegravskrig, är den fortfarande ett jättestort hälsohot på flera platser i världen.

Enligt WHO smittas omkring elva miljoner människor varje år av tyfoidfeber, medan långt över 100 000 dör av sjukdomen.

Och nu avslöjar en ny stor studie att bakterien Salmonella enterica serovar Typhi, som orsakar tyfoidfeber, är på väg att utveckla resistens mot antibiotika och i högt tempo ersätter de icke-resistenta bakteriestammarna.

Förstå dig på resistenta bakterier: Därför är de ett problem

Sedan det uppfanns anses penicillin har räddat minst 200 miljoner liv. Men varför blir bakterierna mindre mottagliga för läkemedel? Och hur omfattande är problemet? Läs mer här.

Forskare: Hastigheten är oroväckande

I den nya studien, som är den största analysen av bakteriens arvsmassa hittills, studerade forskarna inte mindre än 3 489 olika stammar som samlades in mellan 2014 och 2019.

Därefter jämförde de bakterierna med 4 169 andra S. Typhi-prover som samlades in från 70 olika länder under åren mellan 1905 och 2018.

Och slutsatsen blåser nytt liv i den oro som har vuxit bland forskarna de senaste årtiondena. Det förklarar Dr Jason Andrews från Stanford University, som leder studien:

"Hastigheten med vilken dessa resistenta stammar av S. Typhi har spridits de senaste åren ger välgrundad oro och understryker behovet av att utvidga de förebyggande åtgärderna – speciellt i länderna med förhöjd risk", säger han i ett pressmeddelande.

Så sprids tyfoidfeber

  • Tyfoidfeber är en livshotande infektion, som orsakas av bakterien Salmonella enterica serovar Typhi.

  • Den sprids i regel genom förorenad mat eller vatten.

  • Symtomen är: långvarig feber, trötthet, illamående, huvudvärk, magsmärta och diarré eller förstoppning. En del smittade kan få utslag.

  • Även när symtomen har gått över kan den smittade fortfarande ha bakterien i kroppen, vilket innebär att de kan sprida den till andra via sin avföring.

  • Mellan 11 och 21 miljoner människor insjuknar årligen i tyfoidfeber och mellan 128 000 och 161 000 människor dör av sjukdomen.

  • Personer i områden där det inte finns tillgång till säkert dricksvatten och goda hygieniska villkor är i speciellt hög risk. Detsamma är sårbara grupper, som exempelvis barn.

Källa: WHO

Motståndskraften växer

Sydasien står för tillfället för 70 procent av världens fall av tyfoidfeber, men sjukdomen har också vunnit terräng i Afrika söder om Sahara, Sydöstasien och Oceanien.

Antibiotika är fortfarande den enda möjligheten att behandla infektionerna. Men under de senaste årtiondena har bakteriens motståndskraft mot medlen vuxit.

Och inte bara mot de äldre antibiotikatyperna som ampicillin, kloramfenikol och trimetoprim, utan även mot nyare antibiotikavarianter, som fluorokinoloner och tredje generationens cefalosporiner.

Forskarna tillstår själva att deras studie har vissa begränsningar. De har exempelvis inte studerat bakteriestammar från vissa delar av världen – speciellt i Afrika söder om Sahara och Oceanien. Därför kan det omfång av resistens som har sammanställts i studien mycket väl vara en underskattning enligt forskarna.

De poängterar att fler bakteriestammar i just de områdena behöver studeras för att vi ska förstå omfånget fullt ut.

Här hemma är tyfoidfeber enligt Folkhälsomyndigheten en ytterst sällsynt sjukdom med bara några få fall om året.