Shutterstock

Tyskland inför obligatoriskt mässlingvaccin

Tyska föräldrar ska från och med den 1 mars 2020 kunna bevisa att deras barn har vaccinerats mot mässling innan barnen börjar i förskola eller skola. Och det kan bli en mycket dyr affär att låta bli.

I Tyskland ska föräldrar från och med den 1 mars 2020 kunna bevisa att deras barn har vaccinerats mot mässling före förskole- och skolstart.

Utspelet som kom från den tyske hälsovårdsministern, Jens Spahn, väckte uppseende redan i början av maj. Och i förra veckan antogs förslaget.

Det innebär att barn måste ha vaccinerats innan den 31 juli 2021, annars kan föräldrarna vänta sig en bot på cirka 28 000 kronor – och att barnen temporärt avvisas från skolan i fråga.

Tysklands nya lag kommer i kölvattnet av att hela Europa har sett en påtaglig ökning av mässlingsfall på senare år.

Mässlingsutbrott exploderar

2016 registrerades 5 273 mässlingsfall i Europa enligt WHO.

Antalet växte till 21 315 under 2017, då även 35 personer avled av sjukdomen.

Och 2018 registrerades 82 596 fall och 72 dödsfall inom de 53 länder som ingår i Världshälsoorganisationens europeiska region, enligt Statens Serum Institut.

Nivån har alltså 15-dubblats på bara två år. Och Tyskland är bara ett av de länder som har upplevt regelrätta mässlingsutbrott.

Läs mer om varför mässlingen sprids nedanför bilderna.

Så fungerar mässlingsvaccinet

© Oliver Larsen

Första immunreaktionen

Vaccin består av döda eller levande delar av ett virus eller en bakterie. Immunsystemet reagerar genom att bygga upp antikroppar som bekämpar sjukdomen, samt minnesceller som kommer ihåg den till nästa gång.

© Oliver Larsen

Andra immunreaktionen

När kroppen träffar på samma virus eller bakterie igen, så identifierar immunsystemet den omedelbart och producerar de antikroppar som bekämpar dem.

Därför sprids mässling

Det finns huvudsakligen två anledningar till att mässlingen sprids: Resursbrist och desinformation.

Resursbrist: Vaccinets delvis ringa täckning leder till att mässlingen sprider sina röda, kliande utslag över Europa.

95 procent av varje årgång ska vaccineras två gånger innan en befolkning är sjukdomsresistent. Ett vanligt friskt barn vaccineras vid 18 månaders ålder – och igen i årskurs 1–2, enligt Folkhälsomyndigheten.

Målet om en täckningsgrad på 95 procent i mässlingsplågade länder som Ukraina, Rumänien, Serbien och Grekland kan vara svårt att uppnå, när ojämlikhet, fattigdom och en bristande sjukhälsovård är vardag, skriver WHO.

Desinformation: I andra länder – som Italien, Frankrike och Storbritannien – beror mässlingsutbrotten på föräldrarnas vaccinationsskepsis: så kallade antivaxxare.

En tysk studie visar att personer som besöker en antivaccinationswebbplats i bara 5–10 minuter är mer benägna att efteråt uttrycka skepsis inför vacciner.

Samlingsbeteckningen "antivaxxare" består ofta av skeptiska, konspiratoriska och oroliga föräldrar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att föräldrar ser till att deras barn får MPR-vaccinationerna mot mässling, påssjuka och röda hund.