Shutterstock
Gravplats - de vanligaste dödsorsakerna i världen

De vanligaste dödsorsakerna i världen

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar flest dödsfall årligen. Här kan du läsa om vilka andra sjukdomar som toppar listan över de vanligaste dödsorsakerna i världen.

Världshälsoorganisationen WHO har utarbetat statistik över de vanligaste dödsorsakerna i världen.

Statistiken från 2019 innehåller 55,4 miljoner dödsfall och de tio vanligaste dödsorsakerna ligger bakom 55 procent av alla dödsfall.

De vanligaste dödsorsakerna i världen är

 • Njursjukdomar
 • Diabetes
 • Diarrésjukdomar
 • Demenssjukdomar
 • Lungcancer och sjukdomar i luftrör och bronker
 • Sjukdomar hos nyfödda
 • Nedre luftvägsinfektioner
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
 • Stroke
 • Hjärt-kärlsjukdomar

Läs vidare och bli klokare på hur många människor som dukar under av sjukdomarna och om det finns någon stigande eller fallande trend.

De mest almindelige dødsårsager

10. Njursjukdomar

 • Dödsfall: 1,3 miljoner.
 • Procentandel av alla dödsfall: 2,3 procent.

År 2000 avled 813 000 människor av njursjukdomar, som då var den trettonde vanligaste dödsorsaken i världen.

År 2019 har antalet dödsfall stigit med nästan 60 procent, vilket i dag placerar njursjukdomar på tionde plats.

9. Diabetes

 • Dödsfall: 1,5 miljoner.
 • Procentandel av alla dödsfall: 2,7 procent.

Sedan år 2000 har dödsfallen orsakade av diabetes ökat med 70 procent och trenden stiger framför allt bland män.

8. Diarrésjukdomar

 • Dödsfall: 1,5 miljoner.
 • Procentandel av alla dödsfall: 2,7 procent.

Antalet dödsfall relaterade till diarré minskar. År 2000 avled 2,6 miljoner människor av diarrésjukdomar, vilket innebär en minskning på mer än 40 procent till i dag.

7. Demenssjukdomar

Gammal och ung håller varandras händer

Demens drabbar oftast personer som är 65 år eller äldre. Sjukdomen kan dock även drabba yngre personer.

© Shutterstock
 • Dödsfall: 1,6 miljoner.
 • Procentandel av alla dödsfall: 2,9 procent.

Demensrelaterade dödsfall ökar. Globalt sett lider cirka 55 miljoner människor av demens, medan Alzheimers sjukdom – den vanligaste formen av demens – ligger bakom 60-70 procent av fallen.

Varje år får 10 miljoner människor en demensdiagnos. Kvinnor drabbas oftare än män och utgör 65 procent av fallen.

6. Lungcancer och sjukdomar i luftrör och bronker

 • Dödsfall: 1,8 miljoner.
 • Procentandel av alla dödsfall: 3,2 procent.

Trenden är stigande från 1,2 miljoner dödsfall 2000 till 1,8 miljoner 2019.

5. Sjukdomar hos nyfödda

Bebis som är för tidigt född

Sjukdomarna bland nyfödda inkluderar infektioner, blodförgiftning och komplikationer i samband med för tidig födelse.

© Shutterstock

Dödsfall: 2,0 miljoner.

 • Procentandel av alla dödsfall: 3,6 procent.

Trenden har fallit i absoluta tal de senaste årtiondena. År 2000 avled 3,2 miljoner nyfödda barn av dessa sjukdomar, medan siffran var 1,2 miljoner 2019.

4. Nedre luftvägsinfektioner

 • Dödsfall: 2,6 miljoner.
 • Procentandel av alla dödsfall: 4,7 procent.

Antalet dödsfall har minskat sedan 2000, då 460 000 fler avled av infektionerna. Nedre luftvägssjukdomar, bland annat lunginflammation, tillhör världens dödligaste infektionssjukdomar.

3. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

 • Dödsfall: 3,2 miljoner.
 • Procentandel av alla dödsfall: 5,8 procent.

Dödsfall till följd av kroniskt obstruktiv lungsjukdom har ökat sedan 2000. Mer än 80 procent av dödsfallen äger rum i låg- och medelinkomstländer, och riskfaktorer omfattar tobaksrökning, luftföroreningar och kemiska ångor.

2. Stroke

Man med men efter stroke

Plötslig förlamning i ena sidan av ansiktet kan vara ett tecken på stroke.

© Shutterstock

Dödsfall: 6,1 miljoner.

 • Procentandel av alla dödsfall: 11 procent.

Trenden har ökat sedan 2000. Varje år drabbas cirka 15 miljoner människor av stroke i form av en blödning eller en blodpropp i hjärnan. Förutom de 6,1 miljoner som dör av stroke, får nästan lika många varaktiga men.

1.Hjärt-kärlsjukdomar

Dödsfall: 8,9 miljoner.

 • Procentandel av alla dödsfall: 16 procent.

Hjärt-kärlsjukdomar har varit den vanligaste dödsorsaken i världen under de senaste 15 åren – och antalet dödsfall ökar varje år.

Hjärt-kärlsjukdomar inkluderar hjärtinfarkt och så kallade kranskärlssjukdomar, som orsakas av åderförfettning i de blodådror som förser hjärtat med syrehaltigt blod.