Shutterstock

Tandköttsinflammation kan ge alzheimer

Nu kan forskare slutligen ha kommit fram till hur alzheimer uppstår: Hjärnan angrips av bakterier från tandköttet.

47 miljoner människor världen över är drabbade av demens – en sjukdom som långsamt förtär hjärnan, men som vi ännu inte har något botemedel mot.

Forskarna vet inte varför vissa personer får demens, och kan därmed inte heller utveckla någon målinriktad behandling. Men nu visar studier att hjärnsjukdomen eventuellt börjar med vanlig tandköttsinflammation.

Demenspatienter har tandbakterier i hjärnan

Forskare från bland annat USA, Nya Zeeland och Australien fokuserade på demensformen alzheimer, som utgör upp till 70 procent av alla demensfall.

© National Institutes of Health / Wikimedia Commons

Alzheimer förstör hjärnan på två sätt

  • Plackbildning i hjärnan: Speciella proteiner kallade beta-amyloider ansamlas i klumpar mellan hjärnans celler. Dessa klumpar kallas amyloidplack och skadar hjärnans vävnad.

  • Sammanflätningar: Proteinet tau, som har en trådliknande struktur, vecklas in i andra tau-proteiner och bildar ”tovor” inne i nervcellerna. De förstör till exempel nervcellernas förmåga att kommunicera med varandra.

Man har länge misstänkt att tandköttsinflammation hänger ihop med alzheimer på ett eller annat sätt.

Därför testade forskarna hjärnvävnad från 54 alzheimerpatienter efter spår av tandköttsbakterien Porphyromonas Gingivalis, som frodas i munnen på personer med tandköttsinflammation och tandlossning.

I 96 procent av proverna hittade de giftämnen från bakterien. De patienter, vars minnen var mest påverkade, var också de som hade flesta giftämnen från tandbakterien.

Ny metod räddar hjärnceller

Forskarna infekterade även en grupp möss med P. Gingivalis, vilket ledde till att mössen fick både plackbildning och sammanflätningar i hjärnan – precis som vid alzheimer.

Efteråt injicerade forskarna molekyler som hämmar bakteriens giftämnen i mössens hjärnor. Det fick mängden bakterier att minska, samtidigt som vissa av de hjärnceller som höll på att förtvina levde upp igen.

Därmed anser forskarna att de kan ha upptäckt hur de kan ta fram läkemedel, som kan hjälpa till att bota alzheimer i framtiden.