Shutterstock
Patienter på indiskt sjukhus

Svart svamp förtär Indiens covidpatienter

Mukormykos – infektioner med svart svamp – har exploderat bland coronapatienter i Indien. Svampen infekterar ögon, näsa och hjärna och dödar 46 procent av de som smittats inom några dagar. VARNING för otäck bild i artikeln.

Tusentals covid-19-patienter i Indien får ögon, näsa eller käkben bortopererade i ett desperat sista försök att rädda dem från en säker död.

Anledningen är mukormykos – infektioner med så kallad svart svamp, som i nuläget plågar det redan hårt pressade indiska sjukvårdssystemet.

Den som infekteras får feber och huvudvärk, ansiktet svullnar upp och näsa och bihålor täpps igen eller blöder. Samtidigt breder svarta fläckar snabbt ut sig på näsa och i gom.

46 procent av de drabbade dör inom några dagar.

Svart svamp finns överallt i luften

Den vanligtvis sällsynta svampinfektionen beror på så kallad svart svamp som främst finns i marken, men också i förmultnat material såsom frukt, växter och djuravföring.

Svart svamp i kompost

Mögelsvampens sporer sprids via luften varifrån de kan nå svalget och luftvägarna. De kan också infektera ett öppet sår.

© Thiedbold / Wikimedia Commons

Svampsporerna finns i princip överallt och är praktiskt taget omöjligt att undvika. Men det är främst diabetiker och personer med nedsatt immunförsvar som riskerar att bli sjuka om de utsätts för dem.

Om det sker kan sporerna sätta sig i bihålorna och spridas till näsa, ögon, mun och i värsta fall hjärnan. På sin resa inuti kroppen bryter svampen ner vävnad och orsakar synförlust och slutligen dör patienten.

Därför tvingas läkare ofta att genom operation avlägsna delar av patientens ansikte.

Covid-19 och mördarsvamp arbetar ihop

Sjukdomsbilden ser likadan ut för de flesta indiska patienter som drabbats: Ett par veckor efter behandling för covid-19 återkommer de – 80 procent är diabetespatienter, vanligtvis yngre – med symptom på en svampinfektion i ansiktet.

Varning: Obehaglig bild!

Sort svamp i ansiktet

En patient är tydligt märkt efter att ha återhämtat sig från en infektion av svart svamp.

© Ran Yuping et al. / Wikimedia Commons

8 848 indier har drabbats och ökningen har varit explosiv. Under ett normalt år drabbas enbart cirka 20 personer.

Anledningen till den plötsliga ökningen är fortfarande okänd, men två faktorer kan ha betydelse:

  • I 76,3 procent av fallen har covid-patienterna fått binjurebarkhormon. Steroiderna hämmar covid-19-infektionen i lungorna genom att minska möjligheten för att patienternas immunförsvar löper amok. Men just detta innebär samtidigt att svart svamp får fritt spelrum att infektera kroppen.
  • Vissa läkare misstänker att osanitära syrgasapparater på sjukhusen kan vara källan till infektionerna. Säsongsvariationer i svampsporernas spridning kan eventuellt förklara varför utbrottet sker just nu.

Om mukormykos upptäcks i tid kan det behandlas med svampdödande medicin.

Svart svamp smittar inte mellan människor.