Supermalaria sprider sig

En muterad malariaparasit har fått fäste i Sydostasien. Nu varnar forskarna för att det kan få katastrofala följder om varianten sprider sig till Afrika.

© Shutterstock

En ny variant av malaria sprider sig i Sydostasien. Inga traditionella mediciner klarar att döda den nya superparasiten, som är en muterad variant av den allvarligaste malariaparasiten för människor.

Den nya varianten av parasiten _Plasmodium falciparum_upptäcktes först i Kambodja, men har nu spridit sig till Thailand, Laos och Vietnam.

Den slutsatsen drar forskare i ett brev i tidskriften The Lancet, där de kallar utvecklingen illavarslande och påpekar att den nya malariatypen är ett internationellt problem.

De fruktar bland annat att den myggburna sjukdomen kan bli obotlig och sprida sig till Afrika.

Spränger röda blodkroppar

Malaria orsakas av en parasit som överförs till blodet av myggor. Parasiten har en mycket avancerad livscykel - bland annat växer den till sig i levern, och smittar och förstör röda blodkroppar i ett senare stadium.

På vägen dit ändrar parasiten utseende och därför är det en stor utmaning för forskarna att hitta och döda den.

Läkare behandlar i nuläget malaria med så kallade artemisininer – ibland i kombination med substansen piperaquine.

Den nya muterade malariatypen är dock resistent mot båda dessa substanser.

212 miljoner får malaria

Varje år får cirka 212 miljoner människor malaria. 92 procent av de drabbade smittas i Afrika där spridningen av en resistent malariaparasit skulle vara katastrofal.

Därför befinner sig forskarna nu i en kamp mot tiden.