Shutterstock

Studie dras tillbaka: Försök med Trumps coronacocktail börjar om

En malariamedicin har på kort tid både förklarats vara en potentiell mirakelkur och förenad med livsfara i kampen mot coronaviruset. Nu jagar forskare återigen sanningen om det omdiskuterade preparatet.

Efter veckor av het debatt inleds återigen försök med det omdiskuterade preparatet hydroxyklorokin som medicin mot corona. Detta efter att en studie i den medicinska tidskriften The Lancet dragits tillbaka.

Illustrerad Vetenskap har tidigare skrivit om studien, som ansågs kunna visa på en överdödlighet bland de COVID-19-patienter som behandlades med preparatet.

Tillbakadragandet skedde eftersom forskarna bakom studien inte längre kan garantera studiens sanningshalt.

Debatten rasar om malariamedicin

Hydroxyklorokin utvecklades ursprungligen för att förebygga malaria och används i dag mot artrit- och hudsjukdomar. Flera läkare har föreslagit att preparatet kan användas som behandling mot COVID-19, vilket därefter supportades av exempelvis Donald Trump som säger sig ha behandlat sig själv med medicinen.

Flera försök med malariamedicinen avbröts dock i slutet av maj då The Lancets metaanalys av 96 000 COVID-19-patienters sjukdomsförlopp visade att preparatet medförde en överdödlighet. Studien visade att var fjärde patient under behandling med hydroxyklorokin dog jämfört med bara elva procent av patienter som fick en annan behandling.

Resultatet möttes av kritik och The Lancet inledde därför en unik referatgranskning som dock snabbt avbröts då företaget Surgisphere, som levererade data till studien av hänsyn till patientsekretessen vägrade att lämna ut bakomliggande data. Det ledde till att tre av studiens fyra forskare – den fjärde är vd för Surgispheres – inte längre kunde garantera kvaliteten på studien och därför drog tillbaka publiceringen.

Försök med hydroxyklorokin börjar om

Hittills har forskarna varken kunnat bevisa de gynnsamma eller de skadliga effekterna mot coronaviruset.

Det har lett till att bland annat Världshälsoorganisationen (WHO, World Health Organization) på nytt inleder försök med hydroxyklorokin.

WHO: Ingen tecken på fara i studie

Video

De senaste resultaten indikerar att hydroxyklorokin kan vara en mirakelkur. En ännu inte referatgranskad studie visar exempelvis att dödligheten bland de patienter som får hydroxyklorokin ligger i nivå med de patienter som får andra behandlingar.

En annan studie kunde dock inte hitta några bevis på att malariamedicinen skulle förhindra smitta av coronavirus – som Donald Trump har hävdat.