Shutterstock

Steg för steg: Så går ett coronatest till

Ska odlingspinnen långt in i näsan? Visar testet om jag har haft COVID-19? Hur snabbt får jag svar? Vi guidar dig genom de olika coronatesterna.

Tester är ett viktigt element i den pågående kampen att minska smittan av coronaviruset, och stora delar av världens befolkning kan se fram emot att utsättas för de två olika testmetoderna:

 • Realtids-RT-PCR som avslöjar om du har coronaviruspartiklar i kroppen.
 • Antikroppstest som avslöjar om du har haft COVID-19.

Båda metoderna har fördelar och nackdelar som du kan lära dig mer om här nedan.

Maskin upptäcker viruspartiklar i slem

Realtids-RT-PCR är en mycket exakt variant av test som under optimala förhållanden fångar upp så lite som en viruspartikel från en topsning – det vill säga ett slemprov från patientens näshåla eller bakom mandlarna.

Nackdelen är att testet är omfattande och måste utföras i ett laboratorium.

© Shutterstock

Så går ett RT-PCR-test till

 1. En prov från patientens slemhinnor tas med en cirka 15 centimeter lång odlingspinne i antingen näsa eller svalg. Bommullspinnen förs upp och skrapas mot näshålans bakre vägg en bra bit in i kraniet, eller i svalget runt mandlarna.

 2. Odlingspinnen placeras i ett provrör med en vätska som kallas för virustransportmedium. Röret försluts innan provet kyls ned.

 3. I laboratoriet renar en bioanalytiker provet så det endast kvarstår rna – enkelsträngat genetisk material. Rna-materialet härstammar från patienten, men kan även komma från exempelvis coronavirus.

 4. Därefter tillförs provet kemikalier. Dessa omvandlar rna till dna – dubbelsträngat genetisk material. Sedan tillsätts specifika fragment av genetiskt material från SARS-CoV-2, som fäster sig till särskilda ställen på det omvandlade rna:t.

 5. En så kallad PCR-maskin (termocykler) värmer upp och kyler ned provet. Detta leder till kemiska reaktioner. Under 2-48 timmar framställer processen kopior av den DNA-sekvens som de tillsatta fragmenten har bundit sig till om det finns SARS-CoV-2 i testet.

 6. Ett färgämne får kopiorna att lysa upp – fluorescera – i termocyklern. Via en skärm kan bioanalytikern se de positiva proverna i realtid.

Antikropp avslöjar coronavirusinfektion

Förutom RT-PCR-tester har läkemedelsföretag utvecklat snabba testkit som via en bloddroppe från en patients rengjorda finger kan mäta om personen producerar antikroppar mot coronavirus – och därmed vara smittad.

Metoden är uppbyggd som ett graviditetstest och ger resultat på 10-20 minuter. Å andra sidan är dessa tester bara cirka 90 procent säkra och kan därmed leda till falska negativa resultat.

© Shutterstock

Så här går ett antikroppstest till

 1. Istället för topsning använder det mindre testet en droppe förtunnat blod som droppas ned i den ena änden och därefter färdas genom den via fina förgrenade kärl i testkasetten.

 2. Om patienten bär på viruset kommer blodproven innehålla särskilda antikroppar – Immunoglobulin M och Immunoglobulin G – som på vägen genom testet reagerar med partiklar täckta med COVID-19-antigener.

 3. Partiklarna fäster vid antikropparna och blandningen fortsätter till en eller flera testlinjer där den reagerar med andra inkapslade antikroppar, som i så fall exempelvis ändrar färg och avslöjar ett positivt resultat.