Shutterstock

Släpp inte coronaviruset över tröskeln

En ljummen, urvriden disktrasa kan inte hålla borta coronaviruset. Men med en kombinerad insats av rengöring och desinficering kan du lätt avlägsna viruspartiklar från hemmets lugna vrå.

Det nya coronaviruset får för tillfället stora delar av världens befolkning att hålla sig hemma.

Karantänreglerna ska minska risken för smitta i det offentliga rummet, men innanför hemmets fyra väggar är det upp till individen att skydda sig mot den viruspartiklar som letar sig in via exempelvis handflator eller ytterkläder.

Genom att justera dina dagliga städvanor i hemmet en aning kan du förbereda dig och bli en av dem som undkommer smittan.

GUIDE: Så här håller du hemmet virusfritt

Familjemedlemmar smittar varandra

Efter noggranna studier har världens hälsovårdsmyndigheter avslöjat i vilken utsträckning smitta sprids mellan familjemedlemmar i hemmet och hur det begränsade utrymmet exempelvis påverkar hur svår sjukdomen blir.

Rapporter från Kina tyder exempelvis på att viruspartiklarna främst sprids via familjemedlemmar och nära kontakter – och i mindre utsträckning genom smittspridning i samhället som exempelvis på bussar och i butiker.

En metastudie av smittkedjor som omfattar 75 000 personer visar att personer i ett hushåll löper 16,6 procents risk för att bli smittad om någon i familjen får covid-19.

En mindre amerikansk studie visar dock en betydligt högre smittorisk i hemmet – hela 53 procents risk.

Enligt siffror från tyska hälsovårdsmyndigheter är det just hemmet som flest smittfall uppstår: Det står för hälften av alla fall.

Därför rekommenderar amerikanska hälsovårdsmyndigheter att en coronapatient omedelbart ska isoleras i ett rum i hemmet om:

  • covid-liknande symptom uppstår.
  • ett test har gjorts på grund av förhöjd misstanke om infektion.
  • man erhåller ett positivt testsvar.

Patienten bör inte dela toalett med andra i hushållet och god hygien – såsom regelbunden handtvätt, rengöring och avspritning av exponerade kontaktytor samt ventilation – ska säkerställa att smitta undviks.