Sjuka vaknar efter 40 år i dvala

På 1920-talet spred sig en fruktansvärd hjärninflammation. Läkarna stod maktlösa inför epidemin som förvandlade tusentals till fångar i sin kropp. Men efter 40 år hände plötsligt något.

På 1920-talet rasade en dödlig hjärninflammation som skickade tusentals in i en förstelnad, dödsliknande dvala.

© YouTube

Ett medicinskt mirakel. Så beskrev läkarna från Beth Abrahams Hospital i New York det som de blev vittnen till under sommaren 1969.

Vid den tiden hade sjukhuset en hel avdelning för livlösa och orörliga kvinnor och män. Patienterna hade smittats med en fruktansvärd hjärninflammation under 1920-talet som gjorde att de hamnade i en dödsliknande dvala.

Patienter reste sig upp och dansade

Efter decennier som fångar i sin egen kropp fick ett nytt läkemedel patienterna att vakna. De extatiska patienterna sjöng, skrattade och dansade på sjukhusavdelningen som tidigare hade varit tyst som i en gravkammare.

VIDEO: Se patienter resa sig efter 40 år som förstenade statyer. Läkaren som kommenterar är den berömde neurologen från Beth Abrahams Hospital__, Oliver Sacks:

Video

Mirakelmedicin gav vanföreställningar

Medicinen som väckte de sjuka hette levodopa – ett läkemedel som påverkar hjärnans signalsubstans dopamin och som används än i dag för att behandla Parkinsons sjukdom.

Dessvärre fick patienterna på Beth Abrahams Hospital snabbt biverkningar som vanvöreställningar, muskelkramp och okontrollerbara impulser.

Efter cirka tre veckor avtog levodopas verkan helt och patienterna gled tillbaka in i den dödsliknande dvalan.