Schizofreni är mer ärftligt än man hittills trott

Den hittills mest omfattande studien av orsakerna till schizofreni visar att den invalidiserande psykiska sjukdomen i 79 procent av fallen är genetiskt betingade.

Skizofreni

79 procent av schizofrena har ärvt sjukdomen från sina föräldrar, visar en ny, stor studie.

© Shutterstock

Fyra av fem fall av schizofreni kan spåras till gener nedärvda från föräldrarna. Det visar en ny och mycket omfattande studie genomförd av forskare vid Köpenhamns universitet, som nyligen har publicerats i Biological Psychiatry.

Forskare använde en metod som gick ut på att jämföra enäggs- och tvåäggstvillingar, och upptäckte att schizofreni i långt högre grad förekommer hos båda tvillingarna om de är enäggstvillingar.

Enäggstvillingar delar 100 procent av arvsanlagen, medan tvåäggstvillingar delar cirka 50 procent. Genetiskt betingade sjukdomar kommer därför oftare att förekomma hos båda tvillingarna om de är enäggstvillingar.

Enorm tvillingstudie

Utmaningen med tvillingstudier ligger i att dataunderlaget generellt inte är tillräckligt stort. Mindre studier från Sverige och Finland har redan påvisat ett samband mellan schizofreni och gener.

Men i Danmark finns ett omfattande register över alla tvillingar som har fötts sedan 1870.

Information från nästan 32 000 tvillingar födda mellan 1951 och 2000 korsades med data från Psykiatriska centralregistret och resultatet var tydligt. Hos 79 procent kan schizofreni spåras tillbaka till generna.

Schizofreni är inte en enda sjukdom

En av svagheterna i den här sortens studier är att schizofreni inte är en enskild sjukdom, utan snarare en symptombild, och forskare har med tiden identifierat ganska varierande symptombilder.

Forskare har bland annat upptäckt att schizofreni ofta beror på en obalans i dopaminsystemet. Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som har en motiverande funktion.

Hos en del schizofrena fungerar dopaminsystemet som det ska, medan det finns en obalans i andra signalsubstanser som ger upphov till symptomen. Och även om symptomen liknar varandra är de trots allt ganska olika. Det gör både sjukdomsbegreppet och behandlingen komplex.

Möjlighet till bättre behandling

Därför gjorde forskarna om studien och använde ett bredare psykosspektrum – som inkluderade personer som uppvisar en del av de symptom som personer med schizofreni har, men inte har fått diagnosen.

Resultatet blev nästan oförändrat. 73 procent av fallen var genetiskt betingade.

Det nya forskningsresultatet öppnar dock möjligheten att börja söka efter de gener som orsakar sjukdomen och på så sätt bana väg för bättre behandlingsalternativ.

Fakta om schizofreni

Mer än 21 miljoner personer lider av schizofreni världen över. Det är en allvarlig psykisk sjukdom, som karaktäriseras av tanke- och språkstörningar samt problem med uppfattningsförmåga och självmedvetenhet. En av två drabbade får otillräcklig behandling för sjukdomen.