Shutterstock
Salmonellabakterier

Salmonella

Din kyckling måste vara genomstekt och ägget får inte vara för rinnande. Så lät det förr när det gällde att förebygga salmonella. Men vad är egentligen salmonella? Är det farligt? Och hur kan du undvika att bli smittad i dag?

Vad är salmonella?

Salmonella är en bakterie som kan göra dig sjuk om den hittar in i ditt tarmsystem.

Det är olika hur salmonella påverkar. De infektioner som salmonellabakterier kan orsaka kan delas in i två generella typer:

  • Salmonellos är en infektionssjukdom orsakad av olika arter i bakteriesläktet då det ofta uppstår inflammation i tjock- och tunntarmen. Denna typ av infektion tar sig uttryck vanligtvis av diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber.
  • Tyfoidfeber är en form av blodförgiftning där bakterierna har flyttat in i blodet vilket bland annat kan leda till inflammationer i flera av kroppens organ. finns det risk för bland annat hög feber, diarré, tarmblödningar och mental förvirring. Denna form av blodförgiftning behandlas med antibiotika och en så kallad intravenös vätska direkt in i blodomloppet. Utan behandling är dödligheten cirka 10-20 procent. Tyfoidfeber förekommer sällan i Sverige, men måste omedelbart behandlas med antibiotika om olyckan är utesluten.

Hur blir man smittad av salmonella?

Det är vanligtvis livsmedel som ligger bakom en salmonellainfektion. Kyckling och fläsk är de vanligaste smittkällorna, men även sallader, mjölkprodukter och orent dricksvatten kan innehålla de smittsamma bakterierna.

Sedan 1953 har Sverige haft hög kontroll av salmonella i livsmedel och Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller ett lågt antal smittade av salmonellabakterier, men det rekommenderas fortfarande att kyckling- och fläskkött ska vara genomstekt.

När salmonellabakterien väl har hittat in i kroppen kan den röra sig runt genom att rotera sina "svansar", som på fackspråk kallas flagella.

När salmonellabakterien infekterar tarmen gör den det genom att penetrera tarmens epitelvävnad, som är en tät samling celler som fungerar som en slags skyddande ytbeläggning på hela tarmen.

Salmonellabakterier under mikroskop

Så här ser salmonellabakterier ut i mikroskop. Här syns deras stavformade utseende med flageller som sticker ut.

© Shutterstock

Men livsmedel är inte den enda smittkällan. Salmonellabakterier kan också överföras från människor och djur, exempelvis gnagare.

Hur ser sjukdomsförloppet ut för salmonella?

Det tar vanligtvis två dagar från det att du har blivit smittad tills du får symtom. Själva sjukdomsförloppet tar sällan mer än en vecka, men det kan mycket väl ta längre tid.

Av de som smittas av salmonella är cirka tio procent av dem smittbärare efter två månader. Men väldigt få av dessa blir kroniska bärare av infektionen.

Ungefär en vecka efter att symtomen försvunnit går det att ta kontrollprov. För personer som arbetar inom livsmedelsindustrin eller inom hälsosektorn rekommenderas dock att de bara anmäler sig till jobbet när det finns två salmonellaprover med negativt resultat.

LÄS OCKSÅ: Nu avslöjas bakteriernas hemliga försvar

Hur undviker man att bli smittad av salmonella?

Det effektivaste vapnet mot salmonellabakterier är god hygien – inte minst i köket. Det gäller både sättet maten tillagas på och omsorgen man vidtar för att hålla händer och redskap rena.

Salmonella i rått fläskkött

När mat eller dryck är oren betyder det att produkterna innehåller salmonellabakterier. Här är det viktigt att tänka på att maten inte behöver vara full av mögel för att innehålla dessa bakterier. Rått fläsk, som vid första anblicken ser rent och fräscht ut, kan därför innehålla salmonella.

© Shutterstock

Det är också viktigt att undvika att eventuella salmonellabakterier från till exempel förpackningar inte blandas med maten som tillagas.

Dessutom är det viktigt att kött från fläsk och fågel är genomstekt.

Vid resor till låginkomstländer, där det finns risk att bli smittad av salmonellavarianten tyfoidfeber, går det även att vaccinera sig före avresan.

Vilka symtom uppstår i samband med salmonella?

Det tar vanligtvis cirka två dagar från infektion tills symtomen på salmonella börjar dyka upp.

De vanligaste symtomen på salmonellainfektion är:

  • Diarré
  • Magsmärtor
  • Illamående
  • Kräkningar
  • Feber

Om din läkare misstänker att du har smittats av salmonella kommer du ofta att bli ombedd att lämna ett avföringsprov som därefter analyseras. Om det visar sig att det innehåller salmonellabakterier kommer du att få besked.

Illamående är ett symptom på salmonella

Om du har haft svår diarré och mått illa under ett dygn bör du söka läkarvård.

© Shutterstock

Normalt är infektionen med salmonella inte farlig. Men på grund av diarré kan uttorkning uppstå, vilket kan vara farligt om det får pågå under längre tid.

Vid allvarlig vätskebrist kommer den smittade personen att läggas in på sjukhus för att få vätska med hjälp av dropp.

Hur behandlas salmonella?

I de flesta fall behöver en salmonellainfektion inte behandlas, eftersom immunförsvaret i de flesta fall bekämpar själva bakterierna på mindre än en vecka.

I speciella fall används antibiotika. Detta sker bland annat för personer med nedsatt immunförsvar eller nyfödda barn.

Hur många drabbas av salmonella per år?

Under 2021 rapporterades 946 fall av salmonellainfektion i Sverige. Det är något högre än 2020 men betydligt lägre än 2019 och tidigare år.

LÄS OCKSÅ: Bakterier attackerar tumörer
LÄS OCKSÅ: Farliga bakterier kopplade till speciell hundmat