Så sprids smittan från djur till människa

En mikroorganism måste ta tre avgörande steg, om den skall hoppa från djur till människa.

Monkey drawing

Tre faktorer avgör om en smittsam sjukdom som uppstår i ett djur kan överföras till människa och utvecklas till en sjukdom, som smittar mellan människor. Mikroorganismen måste komma i kontakt med en djurvärd, varifrån den kan hitta fram till människor, för att till sist kunna övervinna artbarriären och vårt immunförsvar.

1. Djurvärd

Avgörande är om mikroorganismen finns i en eller många djurarter, hur tätt värdarna lever och om sjukdomen överförs direkt genom till exempel bett eller om den överförs indirekt.

Chicken farm

2. Mänsklig kontakt

Hur och hur ofta vi möter mikroorganismen avgör om den överförs. Det kan ske genom att vi tränger in i dess habitat, att tätheten av sjukdomsbärande blodsugande insekter ökar eller att vi ändrar beteende och till exempel äter mer kött.

Lumberjack in jungle

3. Sannolikhet för infektion

Kan organismen övervinna närmare besläktade däggdjurs immunförsvar, bör vi vara på vår vakt, medan vi inte har mycket att frukta från sjukdomar hos avlägset besläktade djur. Kontaktens varaktighet och frekvens är viktig, och god hygien är avgörande för om djurs mikroorganismer kan få kontakt.

infectious microbe