Shutterstock
Hosta är ofta ett symptom på corona

Så här skiljer du mellan corona, förkylning och influensa

En hostning, en nysning eller hög feber väcker nu genast misstanke om coronaviruset. Men med noggrann kunskap om symptom och förlopp för coronavirus kan du själv räkna ut om kroppen verkligen har angripits av det fruktade viruset.

Influensa, förkylning och coronavirus är virusburna luftvägssjukdomar som har ett stort antal gemensamma symptom.

Den avgörande skillnaden är att coronavirus i allt högre grad efterlämnar ett spår av döda och svårt sjuka människor.

Därför är det viktigt att du själv kan avkoda de kroppssignaler som åtskiljer coronavirus, förkylning och influensa.

I slutändan är det dock enbart ett test som avgöra om du faktiskt är smittad av coronavirus eller bara är förkyld eller har influensa. Dina symtom kan dock ge dig en mer eller mindre rimlig föraning.

Se skillnad på symptomen

Symptom på coronavirus, förkylning och influensa

Under det första milda skedet av coronaviruset uppträder enligt Världshälsoorganisationen WHO vanligtvis tre specifika symptom.

De vanligaste symptomen på coronavirus är:

  • Torr hosta
  • Trötthet
  • Feber

Dessutom kan andra mindre vanliga symtom uppstå:

  • Ont i halsen
  • Diarré
  • Nedsatt smak- och luktsinne
  • Huvudvärk
  • Allmän sjukdomskänsla, exempelvis smärta i musklerna

    En central indikator för coronaviruset är den torra, ihållande hostan.

Om du hostar utan att ha några andra symptom, beror det troligen inte på coronaviruset.

Om du enbart är snorig rör det sig förmodligen om en förkylning. Du bör dock vara medveten om att delta-varianten också har rinnande näsa som ett möjligt symptom.

Influensa medför vanligtvis fler symptom, som i kombination med varandra snabbt gör dig arbetsoförmögen.

Corona-symptom kommer ofta i denna ordning

Forskare från University of Southern California i USA har analyserat 57 024 journaler från coronapatienter för att lära sig mer om sjukdomens symptom.

Deras resultat visar att coronaviruset ofta startar med feber och därefter hosta och muskelsmärta. Därefter kommer symptom som illamående och kräkningar och därefter diarré. Endast ett fåtal patienter upplevde ett förlopp där problem med magen var de första symptomen.

Forskarna hoppas att deras studie kan hjälpa människor att skilja på coronaviruset och andra sjukdomar när säsongen för influensa och förkylningar drar igång i höst.

Var medveten om att myndigheterna rekommenderar isolering oavsett symtom.

Coronaviruset kan bete sig annorlunda från person till person, och enbart ett coronatest kan berätta om du har coronavirus, förkylning, influensa eller något helt annat.

Se skillnad på förloppen

Förlopp för coronavirus, förkylning och influensa

Ett annat sätt att peka ut coronavirussmitta är genom att uppskatta perioden från smittotillfället tills symptomen visar sig – den så kallade inkubationstiden.

Influensa utvecklas snabbt under 1–4 dagar, medan coronavirus byggs upp långsammare. Medianen – den genomsnittliga mätningen – för när smittade börjar uppvisa symptom är enligt en studie 5,1 dagar.

En förkylning blir kännbar inom 1–3 dagar.

Varningstecken på coronavirus

Immunsystemets reaktion på miljontals viruspartiklar i lungorna kan under loppet av flera dagar utvecklas till lunginflammation.

Var uppmärksam på om du börjar andas mycket snabbare och din andning förändras från omkring 12–16 till 20–30 andetag i minuten. Under normala omständigheter uppstår inte samma varningstecken under förkylning och influensa.

Om du exempelvis drabbas av andningssvårigheter, tryck över bröstet och blå läppar, så bör du enligt amerikanska folkhälsomyndigheten CDC genast kontakta din läkare.

Stanna hemma oavsett symptom

Enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature är smittorisken med corona som störst i ett initialt skede – även innan symptomen har visat sig. Ju tidigare du fattar misstanke om sjukdom och isolerar dig, desto färre personer kan du komma att smitta.

Om du är osäker på om du har coronavirus, influensa eller bara är förkyld, rekommenderar hälsomyndigheterna att du stannar hemma i vilket fall. Sök läkarvård telefonledes om symptomen förvärras.