Ensamhet är livsfarligt

Lever du ett ensamstående liv och känner dig speciellt ensam? Då löper du högre risk att dö tidigare.

Farligt att vara ensam ny

Nästan alla har varit med om vad det innebär att känna sig ensam – kanske på grund av ett uppbrott med partnern eller för att vi har mist någon vi har varit fästa vid.

Men det är nog inte så många som vet att ensamhet kan vara dödligt – samtidigt som det kan relateras till fetma, demens, sömnproblem och hjärt-kärlsjukdomar.

En studie från Brigham Young University har samlat in data från tidigare studier om ensamhet. Den samlade forskningen visade att personer som varit utsatta för social isolering, ensamhet och bodde ensamma hade 29, 26 respektive 32 procents sannolikhet att dö tidigare.

Att vara ensam är en naturlig signal

Utifrån ett evolutionärt perspektiv har människors överlevnad varit beroende av grupper, och därför kan ensamhetskänslor betraktas som en naturlig drivkraft som får oss att knyta an till andra människor.

Ensamhet är en beteckning som täcker ett negativt känslomässigt tillstånd. En person upplever en diskrepans mellan de relationer han eller hon önskar och de relationer han eller hon faktiskt har.

En ensam person blir inte förstådd

Känslan av ensamhet är subjektiv och hänger inte ihop med den tid man tillbringar med andra eller med sig själv. Den hänger i stället ihop med kvaliteten i de relationer man har. En ensam person upplever alltså vanligtvis att han eller hon inte blir förstådd av andra eller inte har meningsfulla relationer, skriver IFL Science.

För en del personer kan ensamhet vara tillfällig – till exempel om en partner eller en nära vän är bortrest. För andra är det ett långvarigt tillstånd, till exempel efter en skilsmässa eller ett dödsfall, och kan bli varaktigt om man inte har andra att knyta an till.