Shutterstock

Så påverkas din kropp och hjärna av social isolering

Din arbetsplats har kanske skickat hem dig, caféer och restauranger har infört restriktioner, festivaler, konserter och idrottstävlingar har ställts in. Om du bor ensam har chansen till egentid aldrig varit bättre. Men det kan lätt bli för mycket. Påtvingad social isolering och ensamhet skadar nämligen både kropp och hjärna.

Tillhör du dem som till vardags bor ensam och nu har skickats hem från dina studier eller arbetet, så kommer känslan av ensamhet som ett brev på posten.

Små doser ensamtid i en stressig vardag gynnar exempelvis din koncentration och din kreativitet. Längre perioder med påtvingad social isolering övergår dock i motsatsen och blir skadliga.

Hela kroppen tar skada av social isolering

Ensamhet kan exempelvis leda till depression, sömnproblem och ångest. Symptomen påminner om det som kallas posttraumatiskt stressyndrom som drabbar soldater som har upplevt krig.

Social isolering ökar dessutom risken för ett stort antal sjukdomar, bland annat cancer och försvagat immunförsvar. Och ett försvagat immunförsvar är det sista du behöver när coronaviruset härjar.

Alla dessa negativa effekter utgör sammantaget ett direkt livshotande facit.

Under sju år fram till 2018 följde engelska och finska forskare 480 000 britter mellan 40 och 69 år. Deras studie visade att ensamstående löper 50 procent högre risk att dö i förtid, om de dessutom har hjärtproblem.

Dina hormoner tappar balansen

Det är bland annat ditt hormonsystem som påverkas av social isolering. Forskare har exempelvis även påvisat en ökning av stresshormonet kortisol hos ensamma människor.

Stresshormoner är en del av din kamp- eller flyktrespons. Men ensamhet kan inte lösas på det sättet och därför stannar stresshormonerna kvar i blodomloppet.

Dessutom saknar ensamma människor bland annat oxytocin. Oxytocin är ett av kroppens lyckohormon tillsammans med serotonin, dopamin och endorfiner.

Oxytocin bidrar till att motverka just stress och frisätts exempelvis vid sex, och när du får en kram av någon du älskar. Är du isolerad så lär det dröja innan du upplever båda delar.

Kemi bromsar in negativa effekter

Frånvaro av fysisk beröring har lett till begreppet "hudhunger". Hudhunger är inte någon klinisk diagnos, men effekterna är inte desto mindre verkliga

Studier av andra sociala arter visar dock möjlighet till en framtida medicinsk behandling för ensamhet.

Moriel Zelikowsky från California Institute of Technology och hennes kolleger visade 2018 hur två veckors social isolering fick koncentrationen av ämnen kallade takykininer att öka i hjärnan hos möss.

Genom att kemiskt blockera takykininerna kunde forskarna i hög grad bromsa de negativa effekterna. Försöken utfördes alltså på möss, men de ämnen som krävs finns även hos människor.

Var social på egen hand

Medan vi väntar på ett piller mot ensamhet, finns det ändå en hel del du kan göra själv.

  • Håll kontakt med dina vänner och din familj – mycket gärna via videolänk som exempelvis Facetime, Skype eller Zoom.
  • Prata med andra människor utomhus under din dagliga promenad. Tänk bara på att hålla rätt avstånd.
  • Ta en promenad med en hund du känner eller låna en katt. Båda delar kan minska din stressnivå och motverka effekterna av social isolering.