Shutterstock
Coronavirus

Så blir coronaviruset en sann mördare

Det nya coronaviruset sprider sig och antalet smittade ökar med flera hundra dag efter dag. Viruset är dock långt ifrån lika dödlig som exempelvis SARS, men det kan förändras med bara en eller ett par mutationer.

Ett muterat coronavirus vid namn SARS-CoV-2 har just nu hela världens uppmärksamhet.

Varje dag ökar antalet smittade, medan allt fler länder rapporterar om sina första fall av sjukdomen. Nyligen har Världshälsoorganisationen WHO även deklarerat att situationen är en pandemi.

Nu är man rädd att viruset ska mutera ytterligare. Och det är alls inget orealistiskt scenario.

2019-ncov
© Shutterstock

Kort om den nya coronaviruset SARS-CoV-2

Ett virus med hög mutationstakt

Coronaviruset är ett så kallat rna-virus, som kännetecknas av att vara instabilt och ha en hög mutationstakt.

Viruset har också redan muterat en gång, då det hoppade från djur till människa, och ännu en gång när det började smitta människor emellan.

Lär dig mer om din omvärld. Testa vår digitala prenumeration i 30 dagar för 0 kronor.

Forskare över hela världen fruktar därför att viruset ska mutera igen, och att mutationerna stärker egenskaper som smittsamhet och dödlighet. Det är nämligen då coronaviruset kan bli farligt på riktigt.

Mutationstyp #1 - Genetisk variation

Antigen drift kännetecknas av små naturliga mutationer i viruset som över tid utvecklas till en ny variation och förvirrar immunförsvaret. Antigen drift är exempelvis orsaken till att många människor kan få influensa flera gånger under en och samma säsong.

Små mutationer uppstår i viruset

Ett virus gener förändras i mindre grad.

Mutationerna skapar en ny variant

Därför ackumulerar det med tiden alltfler mutationer och förr eller senare utvecklas till en ny variant av det ursprungliga viruset.

Mutationstyp #2 - Genetisk förskjutning

Antigent skifte uppstår när två eller flera virus kombineras och bildar en ny typ av virus. Den genetiska förändringen ger därför upphov till nya sjukdomar som vårt immunförsvar inte känner igen och kan skydda oss mot. Pandemin med svininfluensan H1N1 år 2009 uppstod exempelvis som en följd av en genetisk förändring med virus från grisar, människor och fåglar.

Virus angriper celler

Två eller flera virus angriper en cell.

Virusets rna kopieras

Virusets rna kopieras inuti cellens kärna.

Ett nytt virus uppstår

Detta ger upphov till ett nytt virus med egenskaper från de ursprungliga virusen.

Mördarvirus dödar var tionde smittad

För att ett virus ska utvecklas till en mördare, måste det först och främst smitta och spridas snabbt. För att det ska vara möjligt krävs det att vissa villkor uppfylls:

  • Viruset ska kunna spridas via luften.
  • Viruset ska kunna smitta över långa avstånd
  • Viruset ska vara så aggressivt att även några få viruspartiklar kan smitta en person
  • Viruset ska snabbt försökas. Och så ska värden sprida smittan medan vederbörande ännu inte har några symptom, så att kontakten med andra fortsätter, i stället för att värden isolerar sig.

Om man applicerar villkoren på coronaviruset, står det klart att viruset redan smittar effektivt.

Det nya coronaviruset smittar främst genom små droppar från nysningar, hosta och andning. Viruset är alltså inte luftburet, men det kan hänga kvar i luften en liten stund och därför är det viktigt att hålla ett visst avstånd till andra personer.

Ny forskning visar, att viruspartiklar kan färdas upp till åtta meter, om den smittade exempelvis nyser eller hostar kraftfullt.

Är det nya coronaviruset precis som andra typer av coronavirus, så kan det också överleva på en yta i upp till nio dagar. Viruspartiklarna kan dock i så fall dödas med vanlig handsprit.

Lyssna till de upplästa artiklarna och få åtkomst till vårt stora arkiv – i appen, på datorn eller på läsplattan. Just nu får du 30 dagar för 0 kronor.

Det finns tecken på att det nya coronaviruset kan smitta utan symptom. Enligt flera hälsovårdsmyndigheter ser det nämligen ut som om att smittade kan symptomfria i upp till 14 dagar och eventuellt föra sjukdomen vidare under den perioden.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, smittar en person med coronavirus 2–2,5 personer, vilket gör viruset mer smittsamt än SARS och säsongsinfluensan.

Exakt hur många viruspartiklar som krävs för att smitta en person är dock fortfarande oklart – främst för att människor har olika immunförsvar.

Om coronaviruset muterar i en riktning, så att det uppfyller alla villkoren, är första delen av skräckscenariot redan verklighet. Viruset måste dock också öka sin dödlighet om det ska bli ett sant mördarvirus.

För tillfället har 137 666 avlidit av det nya coronaviruset och dödligheten ligger enligt WHO på 3,4 procent. Det kan jämföras med exempelvis SARS, som har en dödlighet på tio procent.

Simulering visar pandemi inom ett halvår

I fjol gjorde det amerikanska forskningsinstitutet, Institute for Disease Modeling en modell som visade hur ett muterat influensavirus kunde spridas till hela världen på bara sex månader.

I simuleringen uppfyller det fiktiva viruset alla villkoren för snabb smitta och har dessutom en hög dödlighet.

Video: Se "det perfekta viruset" spridas över jorden:

Kilde: Institute for Disease Modeling

Forskerne bag modellen har efter udbruddet af coronavirus været ude og slå fast, at coronacirussen ikke kan sammenlignes med den fiktive virus i simulationen.

Ikke desto mindre giver simulationen et indblik i, hvordan og hvor hurtigt 'den perfekte virus' kan sprede sig til hele verden.