Shutterstock
Streptokocker kan vara köttätande bakterier

Så här angriper köttätande bakterier (Nekrotiserande fasciitis)

Angrepp av köttätande bakterier (nekrotiserande fasciitis) är svåra att upptäcka men kan förvandla ett litet rivsår i huden till en oundviklig dödsdom på bara några timmar. Lär dig att upptäcka – och att undvika – den otäcka infektionen.

Köttätande bakterier (Nekrotiserande fasciit)

I Kina avled en känd person efter en fettsugning, i San Diego dog sju heroinmissbrukare och i Wisconsin förlorade en man sina ben, händer och näsan efter att en hund hade slickat honom i ansiktet.

Samtliga hade drabbats av en så kallad nekrotiserande mjukdelsinfektion som orsakas av "köttätande" bakterier (nekrotiserande fasciit).

Egentligen äter de köttätande bakterierna inte kött, utan utsöndrar gifter som får blodet att koagulera och bilda blodproppar. Det får blod- och syretillförsel till det infekterade området att avstanna, varpå muskelvävnaden dör.

VIDEO: Se hur köttätande bakterier intar kroppen

Cirka hälften av de som drabbas får in de köttätande bakterierna i kroppen via ett rivsår, ett snitt eller en brännskada. I övriga fall kan en benfraktur eller ett slag försvaga muskelfibrerna som infekteras av kroppens naturligt förekommande bakterier.

Om bakterierna har hittat in i kroppen genom ett rivsår är det vanligtvis Streptococcus pyogenes som ligger bakom, men flera olika bakterier kan infektera samtidig. I vart tredje fall ligger Staphylococcus aureus – MRSA – bakom en del av infektionen.

Bakterierna sprider sig vanligtvis inte mellan människor.

Det stora utbudet av köttätande bakterier går att hitta i marken och på huden, men kan också finnas naturligt i blodet, exempelvis efter en halsinfektion – utan att det leder till en köttätande infektion.

Symptom på köttätande bakterier

Vem som helst kan drabbas av köttätande bakterier, oavsett ålder, kön och hälsotillstånd, men barn är mindre benägna att drabbas. Cirka 70 procent av de som drabbas har ett försvagat immunsystem på grund av exempelvis cancer eller diabetes.

I de värsta fallen orsakar köttätande bakterier i kroppen en kraftig vävnadsdöd, vilket leder till exempelvis blodförgiftning, organsvikt och döden.

VARNING – STARKA BILDER

Köttätande bakterier hos 43-årig man

Svarta fläckar av död vävnad sprids hos en patient som är angripen av köttätande bakterier.

© Piotr Smuszkiewicz, Iwona Trojanowska, Hanna Tomczak

Innan dess har patienten vanligtvis upplevt:

  • Svullnad av infektionen
  • Röd eller lila hud
  • Stark smärta
  • Feber
  • Kräkningar/diarré

Eftersom de köttätande bakterierna attackerar under huden är infektionen inledningsvis svår att upptäcka – särskilt eftersom svullnaden kan likna andra infektioner eller bölder.

Du bör se upp med extrem smärta, och om området runt den röda eller lila huden blir hård och svullen.

Tidiga symptom på köttätande bakterier

Öm och svullen hud vid infektionen kan också vara ett tidigt tecken på köttätande bakterier.

© Morphx1982 / Wikimedia Commons

Behandling av köttätande bakterier

I Västeuropa drabbas cirka 1 av 100 000 varje år av en infektion med köttätande bakterier. Mellan 25 och 35 procent av patienterna dör, och chansen att överleva har inte förbättrats på 30 år.

Den avgörande faktorn för en framgångsrik behandling är att infektionen upptäcks snabbt.

Infektionen sprider sig genom vävnaden med en hastighet av cirka 2,5 centimeter i timmen och leder till döden inom några få timmar eller dagar.

Diagnosen ställs vanligtvis genom att göra ett fint snitt i huden. Kirurgen kan konstatera att det rör sig om nekrotiserande mjukvävnadsinfektion om den underliggande vävnaden är mjuk, blek och kan åtskiljas med ett finger.

Mikroskopfoto av köttätande bakterier i köttet

En mikroskopisk bild avslöjar vävnad som är infekterad med köttätande bakterier (lila prickar). Det vita är fett.

© Nephron / Wikimedia Commons

När infektionen väl har upptäckts får patienten vanligtvis ett brett spektra av antibiotika som därefter snävas in när de specifika bakterierna i infektionen är kända. Behandlingen minskar spridningen, men är ofta inte tillräcklig, varpå kirurger istället tvingas ta bort den döda vävnaden.

Varannan person som drabbas av en typ 2-infektion genom exempelvis sår tvingas amputera bort delar av kroppen.

Det finns inget effektivt medicinskt botemedel mot köttätande bakterier, men läkemedelsföretag arbetar med nya antibiotikabehandlingar, och det internationella vaccininstitutet, IVI, har inlett en omfattande jakt på ett vaccin mot streptokocker.

Harvard-forskare har även undersökt möjligheten att använda botox för att stoppa spridningen och på så sätt undvika amputation – med bra resultat hos möss.

Förebyggande av köttätande bakterier

Köttätande bakterier är inget nytt fenomen, det beskrevs för första gången av Hippokrates under 400-talet f.Kr.

Antalet infektioner med köttätande bakterier ökar enligt vissa forskare i USA, men det är osäkert om ökningen beror på:

  • Bättre rapportering,
  • Fler/mer aggressiva bakterier eller …
  • Växande bakterieresistens

Forskare har exempelvis kommit fram till att genetiska förändringar de senaste tio åren har gjort streptokock-bakterier mer virulenta – det vill säga ökat bakteriernas förmåga att orsaka sjukdom.

I många fall kan de köttätande bakterierna undvikas genom att man snabbt tvättar såret och upprätthåller god handhygien. Djupa sår bör dock ses över av läkare.

I USA fruktar forskare att förekomsten av köttätande bakterier ökar på grund av klimatförändringar som förlänger säsongen och vidgar livsmiljöerna för i synnerhet de bakterier som lever i havet.