Shutterstock

Protein kan ligga bakom MS

Kanadensiska forskare anser att ett särskilt protein i kroppen kan orsaka den invalidiserande sjukdomen multipel skleros. Upptäckten kan snabba på utvecklingen av ny och mer målinriktad medicin utan biverkningar.

Runt om i världen är 2,3 miljoner människor drabbade av multipel skleros, vid vilken kroppens immunförsvar angriper hjärnvävnaden.

Immuncellerna tränger genom den så kallade blod-hjärnbarriären och bryter ned den isolering som omger hjärncellernas utlöpare.

Nu har forskare vid University of Montreal i Kanada hittat ett protein som bidrar till att immuncellerna kan smyga sig in genom barriären.

Immunceller bryter ned hjärnan

Hål i hjärnans försvarsverk innebär att de förvirrade immuncellerna kan tränga in till hjärnvävnaden och angripa nervcellernas isolering.

© Oliver Larsen

1. Inflammation bryter ned försvarsverk

Immunförsvarets celler orsakar inflammation i ett blodkärl i hjärnan genom att utsöndra cellskadliga cytokiner. Inflammationen bryter ned den viktiga barriär som finns mellan hjärnans blodkärl och hjärnvävnaden, den så kallade blod-hjärnbarriären, som normalt håller bort bakterier och virus.

© Oliver Larsen

2. Immunceller förstör isolering

När blod-hjärnbarriären är nedbruten kan de förvirrade immuncellerna passera in i hjärnan från blodbanan. Där utsöndrar de fler inflammationsämnen som förstör stödjecellerna, de så kallade oligodendrocyterna, och därmed även isoleringarna runt nervcellens utskott.

© Oliver Larsen

3. Skador bromsar signalen

Signalen kan inte längre hoppa mellan myelinskidorna, vilket får nervcellerna att kommunicera långsammare. Cellen är dessutom mer utsatt utan isolering och kan till slut bli helt förstörd.

Protein smugglar in farlig cocktail i hjärnan

Forskarna undersökte vilken roll proteinet ALCAM spelar hos möss med en MS-liknande sjukdom.

Försöken visade att det speciellt var immunförsvarets B-celler som proteinet smugglade genom blod-hjärnbarriären och att det just var mössen med många B-celler i hjärnvävnaden, som var svårast drabbade av sjukdomen.

När forskarna blockerade proteinet kunde de se att sjukdomsförloppet hos mössen bromsades.

Vid MS tränger immunceller från blodet in i hjärnan och förstör cellernas isolering.

© National Institutes of Health (NIH)

Ny medicin ska slå mot protein

Bland de existerande läkemedlen mot multipel skleros finns de ämnen som dödar B-cellerna, men en allvarlig biverkning är att kroppen därmed blir mer sårbar för infektioner.

Det kan undvikas om man kan utveckla en ny medicin som slår mot ALCAM-proteinet i stället för mot B-cellerna.