Shutterstock

Prognos från Harvard: Social distansering kan pågå till 2022

Coronaviruset kan tvinga oss att hålla fysiskt avstånd till varandra ända till 2022, eftersom vi får vara beredda på upprepade nedstängningar av samhället. Det förutspår en rad forskare från Harvarduniversitetet.

Fram tills det finns ett vaccin mot coronaviruset SARS-CoV-2, måste alla länder vara beredda att periodvis stänga ned och öppna upp samhället för att undvika att sjukhusen överbelastas.

Det innebär att världens befolkning kan tvingas att hålla fysiskt avstånd ända fram till 2022, då man bedömer att ett vaccin ska ha tagits fram. Det är slutsatsen i en studie som forskare från Harvarduniversitetet har låtit publicera i den vetenskapliga tidskriften Science.

Modell bygger på andra virus

Harvardstudien utgår från villkoret att det nya coronaviruset beter sig som andra återvändande coronavirustyper, som HCoV-OC43, vilket också kommer från djur och ligger bakom 10–15 procent av världens årliga förkylningar.

Kunskaperna från andra virus, om exempelvis säsongernas inverkan på reproduktionstalet – den siffra som anger hur många personer en människa smittar – och immunitetens varaktighet införlivades med dagens kunskap om SARS-CoV-2 och sattes ihop i en datormodell, som räknade ut ett antal scenarion för fem år framåt.

Modellerna visade att COVID-19 skulle återkomma med jämna mellanrum, men att den första vågen troligen blir den värsta.

Det krävs fler nedstängningar

I varje tänkbart scenario kan forskarna justera de åtgärder som krävs för att inte överskrida kapaciteten hos landets intensivvårdsavdelningar.

Fysisk distansering har visat sig vara ett effektivt vapen för att kontrollera smittan, men inget av Harvardforskarnas olika scenarion visade att en enda nedstängning av samhället skulle vara tillräckligt.

Nedstängningar kommer att behövas då och då

Scenariot är ett av flera som forskare har räknat ut och i detta fall påverkar säsongerna coronavirusets spridning. En nedstängning reducerar reproduktionstalet med 60 procent. Beräkningarna baseras på den amerikanska sjukvården, och där kan smittan bromsas om fysisk distansering införs när 35 av 10 000 amerikaner har smittats. I praktiken måste siffran dock anpassas efter lokal hotbild och sjukhuskapacitet.

De blå lådorna indikerar perioder med fysisk distansering.

1

Den svarta kurvan följer andelen smittade i befolkningen, den röda följer andelen kritiska fall som kräver vård på intensivvårdsavdelning.

2

Den översta sammanhängande vågräta linjen anger maxkapaciteten hos landets intensivvårdsavdelningar.

3

De två streckade linjerna anger uppifrån när antalet smittade i befolkningen blir så högt att fysisk distansering införs, och så lågt att distanseringen kan upphövas inte.

4
©

Samtidigt understryker studien även betydelsen av att samhället öppnas upp igen, eftersom en långvarig period med fysisk distansering förhindrar bildandet av flockimmunitet.

Det krävs dessutom ett varaktigt testsystem för att kunna avgöra när riktlinjerna för människors beteende i det offentliga rummet ska träda i kraft.

Immunitet kan ge säsonger utan coronavirus

Studien inkluderar många faktorer som kan påverka isoleringsprognosen i både positiv och negativ riktning. En stor osäkerhetsfaktor i forskarnas modell är hur länge immuniteten varar efter smitta med coronaviruset. I nuläget är den säkraste uppskattningen att sjukdomen ger immunitet i omkring ett år.

Om den uppskattningen stämmer visar andra Harvardforskares modeller att coronavirusutbrott kommer att inträffa med två års mellanrum – och kanske tätare än så.

I det fallet får forskarna mer tid att hitta ett vaccin.