Shutterstock

Professor: Coronaviruset räddar fler än det dödar

Bara i Kina kan 77 000 människor ha räddats efter coronavirusets intåg och en enorm minskning av luftföroreningar. Den tankeväckande kalkylen tydliggör hur många skadliga partiklar vi normalt andas in varje dag – även i Europa.

En oväntad biverkning av coronavirusets framfart över jorden är en omedelbar förbättring av miljön.

Luftföroreningen med den giftiga gasarten kvävedioxid över Hubei-provinsen och Norditalien har minskat märkbart efter att nedstängningen av samhället har minimerat trafiken på vägarna och fabrikernas produktion.

SATELLITBILDER – Se coronavirusets effekt på luftföroreningen över Italien:

Nu har den amerikanske professorn Marshall Burke från Stanford University räknat ut att den minskade miljöföroreningen redan nu kan ha räddat tusentals människoliv .

Professorns kalkyler bygger på observationer från sensorer i Chengdu, Shanghai, Guangzhou och Beijing, som mätte nivån av partiklar mindre än 2,5 mikrometer/0,0025 millimeter – kallade PM2.5-artiklar.

Flera studier har hittat ett samband mellan exponering för PM2.5-partiklar och för tidig död till följd av hjärt- och lungsjukdomar.

Eftersom PM2.5-partiklar är så små och lätta, hänger de kvar längre i luften, där en inandning kan dra de potentiellt giftiga partiklarna långt ned i lungornas förgreningar.

GRAFIK: 24 gånger tunnare än ett människorhår – och dödligt:

PM2.5-partiklar mäter bara 0,0025 millimeter – eller 2,5 μm – och är minst 20 gånger mindre än ett hårstrå. De fina partiklarna fastnar sällan i exempelvis näsan och kan därmed tränga långt ned i lungorna.

© U.S. Environmental Protection Agency

77 000 liv räddade på två månader

Under den kinesiska karantänen i januari och februari minskade antalet PM2,5-partiklar med 15–17 mikrogram per kubikmeter i förhållande till tidigare år. Det motsvarar en minskning på 10–30 procent jämfört med samma period under tidigare år. För att justera för osäkerheter satte Marshall Burke dock minskningen till 10 mikrogram/m3, vilket betyder att hans uppskattning är konservativ.

KARTA – Luftföroreningen över Kina i januar respektive februari 2020:

Koncentrationen av kvävedioxid i luften över Kina störtdök i början av 2020, men har börjat uppnå tidigare nivåer igen.

© NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

En tidigare studie har uppskattat hur en minskning av luftföroreningar påverkar dödligheten för olika åldersgrupper och med hjälp av de siffrorna räknade professorn ut den teoretiska, potentiella minskningen av antalet dödsfall orsakade av partikelföroreningar.

Kalkylerna visar att den minskade föroreningen under januari och februari kan ha räddat livet på 4 000 kinesiska barn under fem år och 73 000 kineser över 70.

Det är 24 gånger fler än det totala antalet dödsfall till följd av coronaviruset i Kina.

Även om kalkylerna tar med andra faktorer i beräkningen, exempelvis hur stor luftföroreningen är i invänarnas hem, samt vilket betydelse karantänen har för andra delar av samhället, så är luftföroreningarna tveklöst en stor, osynlig mördare världen över.

År 2019 uppskattade European Environment Agency att PM2.5-partiklar ledde till en tidig död för 412 000 européer.