Shutterstock
Kvinde nyser

Pollensäsongen kan öka risken för coronasmitta

Pollen innebär för många rinnande näsor, kliande ögonen och inte minst nysningar, som kan kasta allt från saliv till viruspartiklar flera meter ut i luften. Och inte nog med det. Forskning visar att coronavirus faktiskt kan överleva i luften i flera minuter efter nysningen.

Trots att pollensäsongen officiellt började för flera månader sedan, är det många pollenallergiker som märker symptom först nu. Det beror på att björken, en av mest allergiframkallande trädsorterna, har börjat slå ut.

Symptom som rinnande näsa, klåda i ögonen och mängder av nysningar kommer därför att märkas bland landets pollenallergiker – och inte minst de många nysningarna kan ha stor betydelse för smittspridning av coronaviruset.

En nysning kan dölja virus

När mikroskopiska pollenkorn letar sig in i allergikers luftvägar uppfattar kroppen dem som ett hot och försöker avlägsna dem.

Det sker ofta genom en nysning, då ett varmt, fuktigt moln av slem, partiklar, vattendroppar och luft slungas ut ur mun och näsa i upp till 160 km/h. Den våldsamma kraften betyder att nysningen kan färdas 7–8 meter bort från den som nyser.

En allergisk nysning är inte farlig i sig själv. Men om den nysande är sjuk i COVID-19, kanske ännu utan symptom, kan små viruspartiklar gömma sig i nysningens vattendroppar och spridas till andras luftvägar.

Hösnuva kontra COVID-19

Du behöver inte känna av alla symptom nedan för att ha hösnuva. Detsamma gäller COVID-19, som även medför mindre kända symptom än de som är listade nedan.

Om du känner osäkerhet kring dina symptom bör du alltid kontakta läkare.

Typiska symptom på hösnuva

 • Feber: Nej
 • Nysningar: Ja, pollenallergiker nyser ofta för att rensa pollen ur näsan.
 • Hosta: Irritation i de nedre luftvägarna i form av exempelvis hosta och pipande andning kan förkomma om man utöver allergi också har astma. Omkring 20 procent av alla pollenallergiker har också astma.
 • Ont i halsen: Nej
 • Rinnande eller täppt näsa: Ja, pollenallergiker har ofta irritation i näsan. En tumregel är att allergiskt snor är och förblir klart och tunnflytande.
 • Klåda i ögon/näsa: Ja, många pollenallergiker reagerar på pollen i slemhinnorna i näsa och ögon. Därför kan ögonen också vara röda och irriterade.
 • Trötthet: Ja, många pollenallergiker upplever ökad trötthet.
 • Andningsbesvär: Pollenallergiker som också har astma kan uppleva problem med andningen.

Typiska symptom på COVID-19

 • Feber: Ja, de allra flesta med COVID-19 upplever förhöjd temperatur i olika utsträckning.
 • Nysningar: Nej
 • Hosta: Ja, mer än hälften av alla med COVID-19 har torrhosta.
 • Ont i halsen: Ja, flera med COVID-19 har haft ont i halsen under sjukdomsförloppet.
 • Rinnande eller täppt näsa: Väldigt få med COVID-19 har rapporterat om täppt näsa.
 • Klåda i ögon/näsa: Nej, enstaka personer med COVID-19 har dock haft ögoninflammation i samband med sjukdomen. Vid ögoninflammationer är ögonen ofta röda och varas.
 • Trötthet: Ja, flera, dock mindre än hälften, upplever ökad trötthet.
 • Andningsbesvär: Ja, lite mindre 20 procent får problem med andningen.

De listade symptomen utgår ifrån en kinesisk studie av 55 924 bekräftade fall av COVID-19. Studien är publicerad i en rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Nysningens fukt och värme skyddar viruset

För att ta reda på nysningens betydelse för smitta av COVID-19 gjorde den amerikanska epidemiologen Lydia Bourouiba ett antal försök.

Hon filmade nysningar och spelade upp dem i extrem slow motion och avslöjade på så sätt hur en nysning kan leda till den ultimata spridningen av coronaviruset.

Video: Se nysningen samlas i ett moln

Medan de största dropparna faller ned till marken, hänger de allra minsta vattendropparna, så kallade aerosoler, kvar i luften.

Aerosolerna kan, precis som de större dropparna, innehålla smittsamma viruspartiklar, och i nysningens fuktiga och varma moln kan de undvika uttorkning och överleva i luften i flera minuter i stället för ett par sekunder. Det gäller dock som utgångspunkt i inomhusmiljö, där väder och vind inte kan lösa upp molnet i samma utsträckning.

Försöken innebär att social distansering – ett av våra bästa skydd mot smittan – kanske kan trumfas av enkel nysning. Och att säkerhetsavståndet på två meter inte alltid är tillräckligt långt.

Det råder dock fortfarande osäkerhet kring hur många viruspartiklar som krävs för att smitta med coronaviruset. Hur som helst kan smittspridningen minskas avsevärt så länge man är noga med att nysa i armvecket och hålla en god hygien.