Omikron - coronavariant

Omikron - Här är allt vi vet om den nya coronavarianten

Den nya coronavarianten omikron har hela världens ögon riktad på sig. Med ett hittills oöverträffat antal mutationer finns det en risk att varianten kan hota den immunitet vi byggt upp genom vacciner och infektion med tidigare varianter.

Den nya coronavarianten omikron har hela världens ögon riktad på sig. Med ett hittills oöverträffat antal mutationer finns det en risk att varianten kan hota den immunitet vi byggt upp genom vacciner och infektion med tidigare varianter.

Shutterstock

Omikron-varianten tar över

Tisdagen den 23 november identifierades en ny coronavariant med fler än 30 mutationer i Sydafrika.

Tre dagar senare kategoriserade Världshälsoorganisationen, WHO, varianten som oroande eftersom initiala analyser tydde på att de många mutationerna kunde öka risken för att vaccinerade och tidigare infekterade återinfekteras.

Den nya coronavarianten fick samma dag namnet omikron.

Efter att de sydafrikanska myndigheterna uppmärksammat omikron den 23 november införde flera länder reseförbud på området. Den nya coronavarianten hade dock redan hunnit spridit sig och nu håller omikron på att bli den dominerande coronavarianten i världen.

coronavirus-partiklar
© Shutterstock

Fakta om omikronvarianten

 • Namn: Omikron (eng. Omicron) eller B.1.1.529.
  • Ursprung: Varianten ser att komma från södra Afrika och identifierades den 23 november 2021.
  • Smittsamhet: Enligt en ännu inte fackgranskad dansk studie är Omikron upp till en och en halv gång så smittsam som deltavarianten. Deltavarianten är omkring 50-60 procent mer smittsam än alfavarianten, som spreds i början av 2020.
  • Mutationer: Varianten har omkring 50 mutationer, varav 43 finns på det spikeprotein som viruset använder till att infektera kroppens celler. Det kan jämföras med deltavarianten som har 18 mutationer på spikeproteinet.
  • Symtom: Studier tyder på att omikron ger symtom som uttalad trötthet, smärta i kroppen och huvudvärk. Symtom som hosta och förlust av lukt- och smaksinne förekommer mer sällan.
  • Risk för allvarlig sjukdom: Aktuella data visar att risken att behöva sjukhusvård med omikronvarianten är hälften så stor som risken att behöva sjukhusvård med deltavarianten.

Omikron och smittsamhet

Mutationer kända för ökad smittsamhet

Omikronvarianten har 50 mutationer, varav inte mindre än 43 sitter på det spikeprotein som viruset använder för att infektera kroppens celler.

En del av mutationerna är kända för att öka smittsamheten och den egenskapen har dokumenterats i både smittotal och forskning.

Smitta med omikron har ökat explosionsartat över hela världen och inom mycket kort tid har varianten konkurrerat ut deltavarianten.

Enligt en ännu inte fackgranskad studie från University of Hong Kong reproducerar Omikron sig också 70 gånger snabbare i luftvägarna jämfört med deltavarianten.

En dansk studie visar dock att omikronvarianten inte är lika smittsam som mässling, vilket man tidigare fruktade. Omikron uppskattas vara upp till en och halv gång så smittsam som deltavarianten.

Omikron och symtom

Tidiga observationer tyder på mildare symtom

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring omikron och hur den beter sig jämfört med tidigare varianter som alfavarianten och deltavarianten. Därför har heller inget slutgiltigt meddelats när det gäller nya symtom.

Sydafrikanska läkare har hittills rapporterat om milda förlopp med något annorlunda symtom än vad man tidigare sett.

Läkarobservationer tyder på att omikron kan orsaka dessa symtom:

 • Mycket trötthet
 • Smärta i kroppen
 • Huvudvärk

Det bör understrykas att observationerna är få och baserade på yngre åldersgrupper. Det gör att symtomen kan förändras och vara annorlunda för äldre och utsatta grupper.

En rapport från Sydafrikas medicinska forskningsråd tyder också med försiktighet på mildare förlopp och det noteras särskilt att patienter som vårdas på sjukhus inte behöver syrgas och inte visar samma symtom i luftvägarna jämfört med tidigare.

Det finns dock förbehåll om att bilden kan komma att förändras i takt med att vi lär oss mer om den nya coronavarianten.

Enligt färska siffror från American Center for Disease Prevention (CDC) verkar de vanligaste symtomen på omikron exempelvis vara:

 • Hosta
 • Trötthet
 • Täppt och rinnande näsa

Symtomen backas upp av en engelsk studie som kontinuerligt samlar in ny data. Enligt den är även huvudvärk, nysningar och halsont typiska symtom på omikron.

Symtom på omikron jämfört med delta och alfa

Baserat på de preliminära studierna har symtom på omikron ett antal likheter med deltavarianten.

Vid infektion med deltavarianten är de vanligaste symtomen:

 • Feber
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Muskelsmärta
 • Rinnande näsa
 • Huvudvärk
 • Halsont

I jämförelse gav alfavarianten ofta dessa symtom:

 • Feber
 • Rethosta
 • Minskad eller förlust av smak och lukt

Omikron och allvarlig sjukdom

Lägre risk för sjukhusvård

Aktuella data om omikronvarianten visar att varianten generellt sett ger ett lindrigare sjukdomsförlopp och en minskad risk att behöva sjukhusvård jämfört med deltavarianten.

Det danska centret för förebyggande och behandling av smittsamma sjukdomar, Statens Seruminstitut, rapporterade i början av 2022 att risken att behöva sjukhusvård med omikronvarianten är hälften så stor som risken att behöva sjukhusvård med deltavarianten.

En studie från University of Hong Kong visar dock också att omikron är bra på att reproducera sig i luftvägarna, men sämre på att reproducera sig i lungvävnad jämfört med delta- och alfavarianten – och det kan hjälpa till att mildra sjukdomsförloppen och risken att bli inlagd på sjukhus.

Det bör dock poängteras att människor fortfarande blir inlagda på sjukhus med omikronvarianten – och enligt sammanställningar från Folkhälsomyndigheten utgör de ovaccinerade en majoritet bland dem som intensivvårdas.

Omikron och vaccin

Vacciner har mindre effekt på omikronvarianten

Omikronvarianter har 43 mutationer på det spikeprotein som sitter på virusets yta och som gör det möjligt för viruset att invadera kroppens celler, sprida RNA och massproducera sig självt.

Alla coronavacciner på marknaden är inriktat på spikeproteinet och när omikronvarianten började florera fanns det därför oro för att vaccinerna inte var lika effektiva mot omikronvarianten.

I dag vet vi att det tyvärr stämmer.

Personer som nyligen har injicerats med två doser av Pfizer hade ett skydd mot smitta med deltavarianten på 87 procent. Den siffran låg på 88 procent för Moderna.

Mot omikronvarianten minskar skyddet mot smitta till 55,2 respektive 36,7 procent för Pfizer och Moderna.

Utöver det minskar vaccinernas effektivitet efter ett par månader, vilket är anledningen till att man i många länder erbjuder möjligheten att få en tredje injektion.

En tredje injektion med Pfizer ger ett smittskydd på 54,6 procent efter ett par veckor. Hur stort skyddet är efter en tredje injektion med Moderna har ännu inte kartlagts.

Även om vaccinerna inte ger ett lika gott smittskydd mot omikron, så ger de skydd mot sjukhusvård.

Enligt engelsk forskning halverar två injektioner risken att behöva sjukhusvård efter 25 veckor eller mer. Efter en tredje injektion reduceras risken till 68 procent.

Vaccinerna kan anpassas efter omikron – om det behövs

Eftersom vaccinerna inte ger ett lika bra skydd mot omikronsmitta, kan de komma att anpassas efter den nya varianten. Detta är som tur är möjligt att genomföra på förhållandevis kort tid.

Förberedelserna inför att uppdatera de befintliga coronavaccinerna började redan när betavarianten och senare deltavarianten gjorde intåg.

Därför är företagen bakom coronavaccinerna redo att även tackla omikronvarianten om det visar sig vara nödvändigt.

Man uppskattar att det kommer att ta fyra till sex månader innan de uppdaterade vaccinerna finns på marknaden.