William G. Fairbrother
Nytt test för corona

Nytt utandningstest avslöjar covid-19 och virusets hemligheter

Ett andetag kan snart avslöja om du är smittad av covid-19 – utan bomullspinnar i näsa eller svalg.

Samtidigt som vi längtar efter ett slut på coronapandemin arbetar vetenskapen med nya lösningar som trots allt gör livet under de återkommande smittvågorna mer uthärdliga.

Senaste tillskottet är the Bubbler – Bubblaren – om både kan fånga upp covid-19 i din utandningsluft samt avslöja antalet viruspartiklar.

Det innebär att utandningstestet, till skillnad från befintliga coronatest även kan avslöja hur mycket en covidpatient för närvarande sprider smittan.

Utandningstest är billigare, snabbare – och utan pinnar

Bubblaren är utvecklad av forskare från Brown University och Rhode Island Hospital i USA och består i all sin enkelhet av ett provrör med pipett genom locket. När du testas får du blåsa genom pipetten ned i en reaktionsvätska i botten av provröret.

Andning i provrör avslöjar covid

Utandningsluften blåses in i toppen (1) och färdas genom pipetten (2) till reaktionsvätskan (4) i botten. Vätskan isoleras under ett lager av olja (3), vilket förhindrar kontaminering.

© Fairbrother et al.

Utandningsluften får vätskan att bubbla – därav namnet – samtidigt som eventuella viruspartiklar reagerar med enzymer. Reaktionen omvandlar virusets genetiska material, rna, till dna genom en process som kallas omvänd transkription.

Provet analyseras därefter i befintliga PCR-maskiner, som genom uppvärmning och kylning odlar provets innehåll av virus-dna. Svar fås efter cirka två timmar.

Bubblaren ger en konkret bild av koncentrationen av viruspartiklar i svalg och lungor – och därmed hur mycket en person smittar. Nuvarande PCR-tester kan inte skilja på om en person för närvarande är smittad eller om han eller hon tidigare har haft covid-19 och därför fortfarande har virusrester i halsen.

I forskarnas experiment på 70 patienter visade metoden också flera fördelar jämfört med saliv- och slemprover från tungan och munhålans bakvägg:

  • Bubblaren är bättre på att visa om infektionen sitter i lungorna och kan därmed varna för ett potentiellt allvarligt förlopp.
  • Uppfinningen kan visa viral load (virusmängd), det vill säga hur mycket virus som finns i kroppen.
  • Metoden kan avslöja vilken SARS-CoV-2-variant som orsakar sjukdomen. Vanligtvis krävs ytterligare en kartläggning av virusets genom för att bestämma varianten.
© Shutterstock

Så här går de nuvarande PCR-testerna till

Utandningstest kan göras hemma

Bubblaren är fortfarande långt ifrån massproduktion, men om de första resultaten håller måttet kan uppfinningen förändra vår samexistens med coronaviruset.

I försöken undersökte forskarna till exempel möjligheten att använda The Bubbler i ventilationssystem. Experimenten visade att Bubblaren även på avstånd kunde ta upp SARS-CoV-2 som mikroskopiska droppar i luften.

Forskarna hoppas att Bubblaren på sikt kan bidra till att upptäcka smittrisken på arbetsplatser eller följa spridningen av varianter i det offentliga rummet.

Eftersom metoden är stabil och tål temperaturfluktuationer kan ett test med Bubblaren i teorin göras hemma och därefter lämnas in för analys.

Forskarna har ansökt hos de amerikanska hälsomyndigheterna om akut behandling av ett godkännande av Bubblaren. Om allt går bra kan de första utandningsproven finnas på marknaden om ett halvår.