Shutterstock
Influenzavirus

Nytt medel tvingar influensa att förstöra sig själv

Varje år insjuknar miljontals människor i influensa under den återkommande flunsasäsongen. Men det kan snart vara förbi. Forskare har tagit fram ett ämne, som tvingar influensan att förstöra sig själv i ett otal mutationer.

När hösten har kommit på allvar är det också startskottet för influensasäsongen, som varje år drabbar flera hundra miljoner människor och dödar flera hundra tusen.

Influensasäsongen varar från oktober till maj, och även om läkare kan vaccinera mot sjukdomen så ger vaccinationen inga garantier, eftersom influensa existerar i många varianter och konstant muterar.

Nu ser det dock ut som om vetenskapen har hittat ett vapen mot den årliga farsoten.

Forskare justerar välkänt medel

Forskare från Georgia State University and Emory University i USA har lyckats justera ett befintligt ämne, så att dess egenskaper effektivt motverkar influensa.

Det befintliga ämnet heter N-hydroxycytidine (NHC) och har i många år varit känt i vetenskapsvärlden för att stoppa ett brett spektrum av så kallade RNA-virus som exempel influensa.

Det har dock varit ett problem att NHC inte tas upp så bra i kroppen – åtminstone fram till nu.

Med de nya strukturförändringarna av NHC har forskare skapat ett helt nytt ämne kallat EIDD-2801, som inne i kroppen omvandlas till NHC och därigenom övervinner NHC:s dåliga upptag.

NHC skapar katastofala fel

När NHC är inne i kroppen tar influensan upp ämnet i sitt rna – det vill säga dess dna – när den förökar sig.

Det skapar ett antal fel i viruset, som leder till det forskare kallar 'error catastrophe', då viruset överväldigar sig självt med mutationer och går under.

Enkelsträng RNA – virus

Vissa virustyper innehåller rna som dna, och de kallas rna-virus. Rna har många strukturella likheter med dna, men rna är ofta enkelspårig och innehåller basämnet uracil.

© Shutterstock

Djurförsök överraskar

Det nya ämnet har i första hand testats på tamiller, eftersom de små pälsdjuren har många likheter med den mänskliga uppbyggnaden i lungorna. De reagerar också på samma sätt på influensa som människor.

Försöken visade att forskarnas nya ämne helt förhindrar att viruset utvecklas, om det ges tolv timmar efter smittillfället. Och inte nog med det.

Ämnet hade också en bra effekt om det gavs 24 timmar efter smittillfället – det vill säga då de första symtomen på influensa visar sig. Då hade tamillerna nämligen långt färre virus i kroppen och deras feber sänktes också snabbare jämfört med kontrolldjuren.

Visar inga tecken på resistens

Eftersom influensa oavbrutet muterar har forskarna också testat om de kunde få den att bli resistent mot det nya ämnet. Om så var fallet skulle det ge EIDD-2801 en mycket kort livslängd mot viruset.

Forskarna odlade därför influensa i en petriskål, där de långsamt ökade koncentrationen av NHC, vilket ger viruset tid och möjlighet att utveckla resistenta varianter mot ämnet.

Försöket visade att influensaviruset försökte utveckla resistens, men att det inte lyckades.

Det betyder dock inte att influensa aldrig skulle kunna utveckla resistens mot det nya ämnet, men resultaten är ändå uppmuntrande, eftersom influensa ofta gör processen kort med andra ämnen i liknande tester.

Människoförsök 2020

Enligt forskarna bakom det nya ämnet är resultaten så positiva att man väntas börja med försök på människor under våren 2020.

De hoppas att EIDD-2801 i framtiden ska användas i kombination med andra preparat, så att effekten mot influensa blir ännu mer förstörande och risken för resistens minskar.