Shutterstock

Ny spray skyddar ytor mot coronavirus i tre månader

Knappar, handtag och toaletter i det offentliga rummet kan bli betydligt säkrare att använda tack vare en ny spray, som oskadliggör coronaviruset med små, desinficerande nanobomber i upp till 90 dagar.

Det finns tre vägar till en coronafri tillvaro: Vi isolerar oss från varandra, vi smittar varandra och uppnår flockimmunitet – eller så utvecklar vi ett vaccin. Det första kan vi inte fortsätta med för all evig framtid och de två andra alternativen låter vänta på sig.

Som tur är levererar vetenskapen hela tiden nya resultat som förvisso inte oskadliggör hotet, men som kan vara ett steg på vägen ut ur krisen.

Det senaste tillskottet är en spray kallad Multilevel Antimicrobial Polymer eller MAP-1, fullproppad med nanopartiklar, utvecklade av forskare på Hong Kong University of Science and Technology, HKUST.

Sprayen kan sprutas på alla ytor i offentliga rum, där den avaktiverar coronaviruspartiklar och hindrar dem från att sätta sig fast på handtag, hissknappar och toaletter i upp till 90 dagar.

VIDEO: Nanospray skyddar redan skolor och äldreboenden i Hongkong:

Nanokapslar bryter ned viruspartiklar

MAP-1 fungerar på ytor som metall, betong, trä, glas och plast, läder och textilier genom att lämna en beläggning, som innehåller miljontals nanokapslar med desinficeringsmedel. Kapslarna består av värmekänsliga molekyler – polymerer – som även efter att beläggningen har torkat frisätter innehållet, exempelvis vid beröring.

Innehållet är oskadligt för huden, men fungerar genom bryta ned det så kallade lipidhöljet, så att viruspartiklarna avaktiveras och förlorar sin förmåga att infektera. Samtidigt förhindrar beläggningen att viruspartiklarna kan stanna kvar på ytan.

Den nya spraybeläggningen innehåller miljontals mikroskopiska nanokapslar, som desinficerar och inaktiverar coronaviruspartiklar så länge som tre månader.

© Hong Kong University of Science and Technology

Precis som handsprit stoltserar sprayen med att kunna inaktivera 99,9 procent av mikroberna – däribland de mest moståndskraftiga virusen, bakterierna och sporerna. I försök på två sjukhus reducerade sprayen exempelvis antalet antibiotikaresistenta bakterier på draperierna med 98,7 procent i tre veckor.

Spray skyddar det offentliga rummet

Enligt World Health Organization smittar coronaviruset främst via droppar från hostningar och nysningar från sjuka som visar symptom på sjukdomen. Vanligtvis kräver smittan nära kontakt, men studier har visat att smittan också kan överföras via ytor.

Här kan uppfinningar som MAP-1 medverkar till att göra det offentliga rummet säkrare att uppehålla sig i, genom att säkra långvarig desinficering av de kontaktpunkter som man ofta rör vid.

Dessutom finns det alltfler bevis för att luftburen överföring även kan ske via ultrafina partiklar, kallade aerosoler, som hänger kvar i luften.

Andra forskare jobbar med att på ett lätt och enkelt sätt kunna hålla det offentliga rummet coronavirusfritt med hjälp av andra redskap. Små LED-lampor med desinficerande UV-ljus är på väg, som exempelvis kan tändas när allmänna färdmedel står stilla utan passagerare.

MAP-1-sprayen har varit under utveckling i tio år, och har det senaste året testats kliniskt. Nu har produkten godkänts för privat försäljning och kommer att finnas i butiker i Hongkong inom någon månad.

Priset i Hongkong kommer att ligga mellan 100 och 330 kronor för 50 eller 200 milliliter spray.

Toaletter kräver särskilda desinficeringsinsatser

Små, täta rum som omklädningsrum och offentliga toaletter kan bli en hotspot för smittspridning med coronavirus, visar en studie. Förutom alla handtag och knappar som många dagligen vidrör, tyder forskning även på att viruspartiklar från avföring hänger kvar i luften.

© Shutterstock

Virus virvlar upp under spolning

Hos en del patienter kan coronaviruset spåras i avföringen. När toaletten spolas kan vattnet stänka upp små droppar med viruspartiklar och potentiellt sprida sjukdomar i luften.

© Shutterstock

Locket kapslar in smitta

Studier har visat att antalet bakterier i luften från sjuka personers avföring, är tolv gånger längre 90 minuter efter spolningen, om locket har varit nedfällt.

© Shutterstock

Vädring minskar risk

Spår efter coronavirus i luften har hittats på toaletter, mens större och bättre ventilerade rum inte innehöll några spår. Vädring på badrum tycks därmed vara mycket viktig.

© Shutterstock

Ytor måste rengöras ofta

På toalettens tryckknapp finns det risk för så kallad fekal-oral smitta. Därför bör toaletten rengöras grundligt och ofta.