Science Photo Library

Nu kan vi bota myggor från malaria

Forskare har hittat en mikroorganism som bekämpar malariaparasiten i myggor. Genom att sprida organismen kan vi kanske själva bli av med den fruktade sjukdomen.

Varje år smittas mer än 200 miljoner människor med malaria och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör mer än 400 000 av sjukdomen. Det gör den till världens största mördare och hittills har kampen mot sjukdomen koncentrerats på att bekämpa myggan som sprider den.

Nu föreslår en forskargrupp från England och Kenya en helt annan metod: att bota myggorna från malaria, så att de inte kan smitta människor.

Nytt vapen bryter parasitens livscykel

Malaria orsakas av parasiten Plasmodium, som är beroende av både myggor och människor för att fullborda sin livscykel. I två av dess livsstadier är människan dess värd och i ett tredje bor den i myggan.

Om vi kan utrusta myggorna med ett vapen som bekämpar parasiten, kan vi bryta dess livscykel och därmed skydda oss själva mot malaria. Det är det vapen som forskargruppen nu har hittat.

En svampliknande mikroorganism kan skydda myggor mot malariaparasiten. Därmed kan myggans stick inte längre smitta människor med sjukdomen.

© University of Glasgow

Vid Victoriasjöns stränder i Kenya har man fångat mygg som bär på en hittills okänd mikroorganism, som tydligen skyddar mot malariaparasiten.

Organismen tillhör gruppen så kallade mikrosporidier, som är besläktade med svampar. I en del områden fann forskarna organismen hos nio procent av myggorna.

Ger 100-procentigt skydd

Inte en enda av de myggor som bar på mikroorganismen hade malariaparasiten i kroppen, vilket forskarna tolkar som ett tecken på att organismen ger myggorna ett 100-procentigt skydd.

Försök i laboratoriet, där forskarna infekterade myggor med både organismen och malariaparasiten gav samma resultat.

5000 barn under fem år dör av malaria varje vecka. Det visar sammanställningar från Världshälsoorganisationen, WHO.

Undersökningarna visade också att när myggorna förökar sig, för honorna vidare organismen till nästa generation.

Det innebär att det är möjligt att sprida organismen bland myggbestånden, så att de blir fria från malaria och därmed ofarliga för människor.