Nio faktorer avgör risken

Se listan med nio faktorer, som gör att smittsamma sjukdomar kan erövra världen.

inside airplane

De nya smittsamma sjukdomarna beror på flera faktorer i en globaliserad värld med stor rörlighet av såväl människor som djur och mat.

1 En globaliserad värld med handel tvärs över jorden, 800 miljoner turister, 1,5 miljarder flygresor och flera hundra miljoner importerade djur om året.

  1. Det stigande behovet av kött ger nya industrialiserade jordbruksformer, där enorma djurbestånd trycks ihop under katastrofala hygieniska förhållanden.

  2. Missbruk av antibiotika i produktionen av kött leder till resistens hos sjukdomsframkallande mikroorganismer.

  3. De rika länderna i väst har under årtionden svikit uländerna genom att inte tillhandahålla vacciner och den medicin som kan bromsa sjukdomar.

  4. Naturkatastrofer, krig, storstadsslum och flyktingländer skapar brist på hälsosystem och sanitet, som ger upphov till nya epidemier.

  5. Människans inträngande i orörd natur med okända mikroorganismer har ända sedan gula febern i samband med anläggandet av Panamakanalen 1914 varit en känd källa till nya plågor.

  6. Kött från exotiska djur är en direkt biljett till sjukdomar hos människor, där HIV/AIDS är det allvarligaste exemplet.

  7. Årligen importeras miljontals husdjur, som möts i flygplatsernas magasin, där mikroorganismer från olika kontinenter ”lär” varandra hur man bryter ned artbarriärer.

  8. Bristande politisk vilja, farliga sexuella vanor och drogmissbruk.

Virusforskare jagar nästa stora dödsepidemi

Globala epidemier kan kasta sig över mänskligheten närsomhelst - men det blir inte utan motstånd. Läs här om virologer, som spårar upp djurvärldens värsta bakterier, innan de slår till: