ImageSelect

Når en pandemi hela världen runt på en månad?

I filmen Inferno hotar ett dödligt virus att spridas från en cistern i Istanbul till 95 procent av jordens befolkning på bara en månad. Kan en pandemi verkligen spridas så snabbt?

Pandemi kan utvecklas på ett halvår

En virussmitta kan inte spridas snabbare än vad atmosfärens cirkulation tillåter. Där­utöver krävs det ofta minst ett dygn från det att ett virus har slagit sig ned i en värd till dess att den har tagit över cellernas produktionsapparat och skapat nya kopior av sig själv som kan smitta nästa offer.

Det kan därmed ta ett virus omkring en månad att inta det halvklot där det bryter ut, och minst ett halvår att smitta hela världen och bli en global pandemi.

Mördarinfluensa sprider sig på sex månader

En simulering visar att ett utbrott av en muterad fågelinfluensa kan döda 30 miljoner människor på ett halvår.

© ImageSelect

Första månaden blir antalet döda: 28 582

En virus bryter ut och smittar 800 människor i Sydostasien. Det sprider sig lokalt på land och mellan världsdelarna via flygresor.

© ImageSelect

Tredje månaden blir antalet döda: 10 120 312

För varje person som smittas med viruset sprider sig detta i genomsnitt till lite mer än ytterligare två – men maximalt upp till nästan tre – personer.

© ImageSelect

Sjätte månaden blir antalet döda: 32 918 534

Efter sex månader har viruset spridit sig till hela världen. Dödstalet har tredubblats på tre månader och spridningen fortsätter.

Fyra omständigheter avgör virussmittans hastighet

För att en sjukdom ska spridas snabbt måste den uppfylla fyra krav.

Först och främst måste sjukdomen spridas via luften och kunna smitta över stora avstånd.

Dessutom måste den vara så aggressiv att även få viruspartiklar eller bakterier kan smitta en person.

Slutligen måste sjukdomsorganismen snabbt föröka sig och därtill värden sprida smittan medan symptomen på sjukdomen ännu inte har hunnit bryta ut, så att kontakten med andra fortsätter i stället för att värden isolerar sig.

Influensa möter flera av omständigheter

I dag är influensa den sjukdom som ligger närmast att möta kriterierna för snabb spridning.

Värst hittills är 1918-influensan – även känd som spanska sjukan – som dödade 50–100 miljoner av jordens då 1,8 miljarder invånare.