Shutterstock
Aktiv semester på Mallorca förlänger livet

Några veckors semester kan förlänga ditt liv

Några veckor borta från jobbet kan rädda ditt liv. Det är slutsatsen i flera studier som under årtionden har undersökt sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och semester.

Motion, varierad kost och ingen rökning minskar risken för hjärt-kärlsjukdom.

Men en hälsosam livsstil kan inte kompensera den riskfaktor som det innebär att arbeta för hårt och hoppa över semestern.

Efter 40 års studier kan forskare dra slutsatsen att regelbunden semestrar och pauser är en viktig del av hemligheten bakom ett långt liv.

Semestrar är viktiga trots hälsosam livsstil

Hur semester påverkar hälsan i allmänhet är extremt svårt att undersöka. En av de mest gedigna studierna inom området publicerades 2018 efter att forskarna hade följt 1 222 medelålders affärsmän från Helsingfors i Finland mellan 1974 och 2014.

Samtliga försökspersoner testades för riskfaktorer när det gällde hjärt-kärlsjukdomar – rökning, högt blodtryck, högt kolesterol, ökat blodfett, prediabetes och fetma – vilket innebär en större risk för förtidig död.

Affärsmännen delades in i en kontrollgrupp som inte skulle göra någonting samt en testgrupp som under fem år skulle träna mer, röka mindre, äta hälsosammare och få medicinsk behandling mot riskfaktorerna.

När forskarna undersökte antalet dödsfall bland försökspersonerna år 2014 var dödligheten var överraskande lika mellan de två grupperna. Fram till 2004 kunde forskare dock se en markant överdödlighet bland människorna i testgruppen som bara hade tagit tre veckors semester om året eller mindre.

Dessa affärsmän löpte 37 procents högre risk att dö än de i samma grupp som tog mer än tre veckors semester.

Studien understryker att hälsosamma levnadsvanor inte räcker för att undvika en tidig död.

Läkare håller hjärta
© Shutterstock

Så ger du ditt hjärta den bästa semestern

Håll hjärtat aktivt

Om du bara kastar dig i en strandstol i flera veckor kommer semestern att få negativa konsekvenser. Exempelvis kommer din vilopuls att öka.
Forskare rekommenderar i stället att du tränar måttligt under semestern, exempelvis genom att cykla eller gå.

Undvik värmen

Under sommarvärmen måste hjärtat slå extra snabbt och blodkärlen vidgas för att pumpa blod till huden och försöka kyla kroppen. Det kan vara hårt arbete för hjärtat för att under lång tid åt gången hålla nere din kroppstemperatur. Sök dig därför regelbundet in i skuggan under semestern.

Andas

En semester kan också vara stressande och öka blodtrycket. En enkel övning där du minskar andningen till sex inandningar på 30 sekunder har visat sig vara ett effektivt sätt att sänka blodtrycket tillfälligt.

Semester och hälsa hänger ihop

Många studier har dragit slutsatsen att regelbundna semestrar gynnar hjärtat och förlänger livet:

  • En studie av 12 000 män visade att årliga semestrar minskar risken att dö av hjärt-kärlsjukdom med 32 procent.
  • Världens längsta studie av hjärt-kärlsjukdomar stöder också det faktum att män som inte tar semester löper 30 procent ökad risk för hjärtinfarkt.
  • Kvinnor som bara tar semester vart sjätte år eller mer sällan löper åtta gånger större risk för hjärt-kärlsjukdom än de kvinnor som tar semester minst två gånger per år.

Förklaringen till den positiva effekten med semester är svår att peka ut exakt, men en studie av 60 personer visade att de som tog semester oftare hade färre så kallat metabola syndrom.

Fenomenet är en samlingsbeteckning för riskfaktorer som övervikt och fett i blodet.

Varje semester minskade enligt studien risken för metabolt syndrom med 24 procent.