Barn inlagt på sjukhus håller vuxen i handen

Mystisk leverinflammation sprids bland barn: Här är allt du behöver veta

I flera länder drabbas barn plötsligt av en mystisk leverinflammation, som läkarna inte kan hitta orsaken till. Finns det anledning till oro? Och varför drabbar sjukdomen just barn? Här får du expertens svar.

I flera länder drabbas barn plötsligt av en mystisk leverinflammation, som läkarna inte kan hitta orsaken till. Finns det anledning till oro? Och varför drabbar sjukdomen just barn? Här får du expertens svar.

Shutterstock

Sedan årsskiftet har mystisk leverinflammation spridits bland minst 169 barn från minst tolv olika länder. Och det är fortfarande ingen som känner till orsaken till utbrotten.

Leverinflammation är vanligtvis sällsynt hos barn och gemensamt för samtliga nya fall är att de inte har utlösts av de virus som ligger bakom de vanligaste typerna av leverinflammation – kända som varianterna hepatit A-E.

Var bryter den ut?

Minst 169 fall av leverinflammationen har enligt WHO registrerats i år, av vilka majoriteten kommer från England och Skottland. Där har minst 114 barn drabbats av sjukdomen sedan årsskiftet.

Anders Koch är överläkare vid Statens seruminstitut samt avdelningen för infektionssjukdomar på Rigshospitalet i Danmark och följer utvecklingen noga. Enligt honom är det just nu viktigt att skilja mellan två olika spår:

"I England och Skottland ser vi just nu en överrepresentation av leverinflammation av okänd orsak. Och så finns det ett flertal andra länder, i vilka vi kanske ser en förhöjd frekvens. De siffrorna är mycket mindre och därför är det mycket mer osäkert vad det handlar om rent konkret", säger han.

Så här ser fördelningen av fall av den nya leverinflammationen ut:

 • Storbritannien: 114 registrerade fall
 • Spanien: 13 registrerade fall
 • Israel: 12 registrerade fall
 • USA: 9 registrerade fall
 • Danmark: 6 registrerade fall
 • Irland: < 5 fall
 • Holland: 4 registrerade fall
 • Italien: 4 registrerade fall
 • Norge: 2 registrerade fall
 • Frankrike: 2 registrerade fall
 • Rumänien: 1 registrerat fall
 • Belgien: 1 registrerat fall

Enligt en del medier har det nyligen även registrerats fall av leverinflammationen i Kina och Japan.

OBS: Siffrorna har hämtats från Världshälsoorganisationen WHO som senast uppdaterades den 23 april, 2022.

Vem drabbas?

Barn i åldrarna en månad till 16 år har hittills drabbats av den nya leverinflammationen.

Av dem blev 17 av barnen (cirka tio procent) så sjuka att de behövde en levertransplantation.

Och enligt WHO har det hittills registrerats ett enda dödsfall till följd av sjukdomen.

Sjukdomsförloppet kan utvecklas mycket olika

Enligt Anders Koch kan leverinflammationen utvecklas mycket olika för de barn som drabbas. Och förenklat kan det ske fyra saker:

 • Några av barnen tillfrisknar helt utan men.
 • En del får leversvikt, vilket innebär att levern inte kan sköta sin vanliga funktion. Då blir det nödvändigt att hjälpa levern att rena blodet från avfallsämnen under en period. Men det livsviktiga organet kan fortfarande återhämta sig helt.
 • Några barn blir dock så sjuka att det blir nödvändigt med en levertransplantation. Hittills har omkring tio procent av de barn som har drabbats av leverinflammationen fått en transplantation.
 • I extremt sällsynta fall kan barnen bli så sjuka att de inte hinner få hjälp av en transplantation och dör till slut av sjukdomen. Ett barn har enligt WHO avlidit av den nya leverinflammationen.

Vilken kan orsaken vara?

Orsaken till utbrottet av leverinflammation bland barn är fortfarande ett mysterium.

Men enligt överläkaren Anders Koch arbetar forskare världen över just nu utifrån flera olika hypoteser:

 • En teori är att leverinflammationen har uppstått i kölvattnet av coronapandemin, då vi i allmänhet har utsatts för färre virus. Det kan få immunförsvaret att reagera på ett virus det normalt inte skulle reagera på.

 • En annan teori är att leverinflammationen drabbar i kombination med andra virus. Exempelvis coronaviruset eller ett helt vanligt förkylningsvirus.

 • En tredje teori är att inflammationen beror på giftämnen, läkemedel eller ett visst livsmedel. Men just detta har forskare enligt Anders Koch utrett i flera undersökningar i England utan att hitta något samband mellan barnen.

 • En fjärde teori är att den nya leverinflammationen beror på infektion med så kallat adenovirus, ett virus som bland annat kan ge feber, halsont och influensaliknande symtom. Enligt en del forskare kan det också vara en kombination av just adenovirus och coronavirus, som ger upphov till det allvarliga tillståndet hos en del barn.

Enligt WHO hade minst 74 av barnen med den nya leverinflammationen smittats av adenoviruset. Dessutom hade 20 av de barn som testades också varit smittade med coronaviruset – av dem hade 19 smittats av adenoviruset och coronaviruset samtidigt.

Varför drabbas bara barn?

"Vi vet inte varför den bara drabbar barn. Och vi vet egentligen inte om den också drabbar vuxna. Hittills är det bara barn som har registrerats."

Det säger Anders Koch, som understryker att han ännu inte har sett några systematiska sammanställningar som visar om sjukdomen också drabbar vuxna.

Ska föräldrar vara oroliga?

Tanken på en allvarliga leverinflammation utan känd orsak som just nu drabbar barn i flera länder, låter säkert som något av ett skräckscenario för de flesta föräldrar.

Men enligt överläkaren Anders Koch finns det ännu ingen anledning till oro.

"Föräldrar ska inte vara oroliga. Dels för att det är mycket låga siffror vi talar om, och dels för att vi ännu inte vet vad det här faktiskt handlar om." Anders Koch, överläkare vid Statens seruminstitut och avdelningen för infektionssjukdomar på Rigshospitalet i Danmark.

Vilka är symtomen?

Anders Koch poängterar att det märks mycket tydligt att ett barn som insjuknar med leverinflammation inte mår bra:

"Barnen blir ibland gula i ögonen och huden. Andra symtom är magont, illamående, kräkningar samt ibland feber och färglös avföring", förklarar han.

Därför ska man enligt honom bara leva sitt liv som man brukar:

"Man bör som alltid annars uppsöka läkare om barnet är sjukt. Det finns ingen anledning att tänka att 'nu har mitt barn fått leverinflammation' – för siffrorna är fortfarande mycket låga", berättar han.