Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Man med munskydd

5 saker du bör veta om munskydd

Fungerar de? Hur fungerar de? Och när fungerar de inte? Munskydd omgärdas av kontroverser och frågetecken. Forskarna ger dig svaren.

Shutterstock

Tre lager textil har delat upp världen.

Det ena lägret anser att munskydd utgör det starkaste vapnet mot coronapandemin för tillfället. Det andra lägret hävdar att munskydd inskränker vår frihet utan att ha någon bevisligt gynnsam effekt – snarare tvärtom.

Vi låter vetenskapen avgöra sanningen om munskydden.

1. Fungerar munskydd mot coronaviruset?

Tidigare var många länder restriktiva med att rekommendera munskydd som redskap i bekämpningen av coronaviruset SARS-CoV-2, eftersom forskningen inte entydigt kunde säg att maskerna fungerade.

Men den hittills mest omfattande genomgången av forskningen har sammanställt resultaten från 172 vetenskapliga artiklar om munskyddens effekt mot SARS-CoV-2 OCH har inkluderat 44 studier av andra, liknande virus, som MERS och SARS.

Slutsatsen är tydlig: En mask minskar risken att bli smittad med corona med i genomsnitt 85 procent.

Den bästa kvaliteten – så kallade FFP3-masker eller andningsskydd – ger den största säkerheten och reducerar smittrisken med upp till 96 procent.

Andra typer av masker – de som kallas munskydd – reducerar risken med 67 procent, och även hemmagjorda munskydd kan skydda mot smitta.

Det är bland annat därför de amerikanska hälsomyndigheterna, CDC, nu uppskattar att ett totalt maskkrav i offentliga utrymmen kan utplåna COVID-19 i USA på fyra-åtta veckor.

Metaanalysen konstaterar dock samtidigt att viruspartiklar i viss omfattning kan tränga igenom även de bästa maskerna.

Munskydd på gatan i Hongkong

I Sydostasien var befolkningen snabb att använda munskydd efter coronavirusets utbrott, bland annat i Hongkong.

© Studio Incendo / Wikimedia Commons

Munskydd visar sitt värde i verkligheten

Statistiken talar sitt tydliga språk när munskydd och masker i kombination med andra smittbromsande åtgärder testas på riktiga människor i samhället.

Fyra utvalda studier understryker effekten av att bära mask i länder, städer, på ett sjukhus samt hos en frisör.

 • Tyskland

  I Tyskland är det obligatoriskt att bära munskydd. Kravet infördes dock vid olika tidpunkter i landets regioner, och därför har forskare kunnat jämföra antal smittfall i regioner med och utan krav på munskydd.

  Resultaten visar att munskydd kan bromsa smittan avsevärt.

  20 dagar efter att kravet på munskydd infördes minskade antalet nya smittfall med cirka 45 procent.

 • Hongkong

  I Hongkong bär upp emot 98,8 procent av stadens befolkning munskydd och har hittills bara registrerat 55 COVID-19-relaterade dödsfall – trots att stadens 7,5 miljoner invånare bor i en befolkningstäthet på 6690 personer per kvadratkilometer.

 • Sjukhus

  Brigham and Women’s Hospital i Massachusetts i USA halverade antalet nya smittfall bland de anställda genom att gå över till maskkrav.

 • Frisör

  Två amerikanska frisörer med COVID-19 smittade ingen av de 139 kunder, som de under tio dagar klippte håret på. Både frisörer och kunder bar munskydd.

2. Vilken sorts munskydd ska jag använda?

Olika sorters munskydd

Du kan välja mellan allt från effektiva FFP-andningsskydd till hemtillverkade tygmunskydd. En del varianter skyddar främst dig själv, medan andra snarare skyddar andra omkring dig mot eventuell smitta.

© Shutterstock

Coronaviruspartiklar är i genomsnitt 0,125 mikrometer i diameter – en mikrometer är en tusendel av en millimeter.

Inte ens de bästa munskydden filtrerar så fina partiklar, men coronaviruset svävar aldrig ensamt runt i luften.

Partiklarna är hopklumpade i salivdroppar eller mikroskopiska aerosoler från luftvägarna, som är huvudmisstänkta för att överföra smitta med COVID-19 från person till person. Och dem kan ansiktsmaskerna fånga – med varierande effektivitet.

Maskerna kan delas in i tre kategorier:

 • Andningsskydd – eller FFP-masker
 • Operationsmasker – även kallade munskydd
 • Tygmasker
Olika masker i form av andningsskydd, munskydd och tygmasker

Masker är olika, ded finns både i form av andningsskydd, munskydd och tygmasker.

© Shutterstock

Hitta din ansiktsmask: Här är de tre olika typerna

 • FFP3-masker mot coronaviruset

  Andningsskydd ska huvudsakligen skydda bäraren från viruspartiklar utifrån

  © Shutterstock

  FFP-masken skyddar främst DIG

  Rund eller oval mask, som sluter tätt vid ansiktet. Finns med inbyggd ventil som underlättar andningen, men även stänger ute potentiellt virusbärande partiklar. Kallas även andningsskydd.

  Lager: 3–5 eller fler.

  Filtreringsförmåga: Den europeiska standarden för filter – FFP – grundas på förmågan att stoppa partiklar med en diameter på 0,3 mikrometer eller större.

  • FFP1 stoppar med säkerhet minst 80 procent.
  • FFP2 stoppar med säkerhet minst 94 procent.
  • FFP3 stoppar med säkerhet minst 99,95 procent.

  Andningsskydden är utformade för att skydda bäraren mot utifrån kommande virus med finmaskiga filter av icke-vävd plast.

  Men försök visar att skydden även skyddar andra, eftersom de samtidigt fångar i stort sett alla potientiellt virusbärande salivdroppar på väg ut.

 • Munskydd operationsmasker varianter

  Munskydd avskärmar främst omgivningarna från bärarens host- och nysningar.

  © Shutterstock

  Operationsmasken skyddar främst ANDRA

  Rektangulär, ofta färgad, och vanligtvis med en böjbar metallskena, som formar masken efter näsan. Även känd som medicinska eller kirurgiska munskydd.

  Lager: Vanligtvis tre

  Filtreringsförmåga: Operationsmasker är främst till för att avskärma omgivningarna från bärarens host- och nysningar och därigenom förhindra smittspridning från COVID-19-patienter till andra personer.

  Munskydd är indelat i tre kvaliteter som indikerar hur mycket de håller tillbaka.

  • Munskydd av typ I filtrerar bort 95 procent av bakterierna från bärarens utandning.
  • Munskydd av typ II filtrerar bort 98 procent.
  • Munskydd av typ IIR filtrerar bort 98 procent och skyddar mot utifrån kommande vätskestänk.

  Trots att munskydd främst är utformade för att skydda andra runt bäraren, så skyddar de även bäraren själv. En icke kollegiegranskad studie slår fast att munskydd skyddar lika bra som andningsskydd, men understryker att båda maskerna måste användas rätt.

 • Tygmasker mot coronaviruset

  Tygmasker skyddar både bäraren och omgivningarna i en okänd, men begränsad utsträckning.

  © Shutterstock

  Tygmasken skyddar DIG OCH ANDRA (lite)

  Varierande utseende och material. Kan vara tillverkad av exempelvis bomull eller polyester.

  Lager: Varierar, Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar minst tre – ett vattenabsorberande inre lager, ett vattenavvisande yttre lager och helst ett filtrerande mittenlager av syntetiska fiber, exempelvis polypropylen, som inte tar upp, men transporterar fukt.

  Filtreringsförmåga: Hemtillverkade eller köpta tygmasker skyddar i okänd, men begränsad utsträckning. Ett brittiskt försök från 2013 visade att hemmagjorda masker av bomull filtrerade bort cirka hälften av viruspartiklarna.

  Exakt hur effektiva de är beror emellertid på sammansättningen av textilier, formen, vävnadens täthet och antalet lager.

Munskydd består oftast av tre lager olika material, och deras effektivitet beror bland annat på materialens sammansättning och täthet. Till skillnad från andningsskydd sitter munskydd inte helt tätt vid ansiktet och salivdroppar tar sig både in och ut den vägen.

Andningsskydd ger det bästa skyddet i laboratorietester, men i försök i verkligheten utanför laboratorierna har medicinska munskydd visat sig skydda lika bra.

Även en hemmagjord mask är bättre än ingen mask alls, enligt flera coronarelaterade forskningresultat.

En ny studie från USA har undersökt minskningen av salivdroppar med olika slags munskydd.

FFP-masker och medicinska munskydd blockerade majoriteten av dropparna, men alla testade masker – med undantag av halskragar av fleece – blockerade faktiskt minst hälften av vätskepartiklarna.

Se varför din fleecekrage inte duger som mask:

WHO rekommenderar enbart hemmagjorda masker i perioder då det råder brist och så länge även andra smittodämpande åtgärder efterföljs.

3. Hur använder jag munskyddet rätt?

Felaktig användning av munskydd

Medicinska munskydd är engångsprodukter och får inte sitta i pannan, på hakan eller om handleden under användning.

© Shutterstock

Både WHO och hälsomyndigheterna i 160 länder antingen kräver eller rekommenderar att allmänheten bär munskydd där smittorisken är som högst och avståndskraven omöjliga att följa, exempelvis på offentliga transportmedel och i affärer.

Forskning har visat att partiklar fastnar på munskyddens framsida och just därför är korrekt hantering av maskerna extremt viktig. Annars riskerar munskydden att sprida smittan i stället för att bromsa den.

Så här använder du munskydd rätt

WHO har dragit upp riktlinjer som gör det enkelt att använda munskydd rätt.

 • Tvätta händerna innan du vidrör munskyddet
  © WHO

  Förberedelse

  Tvätta dina händer noga innan du tar på munskyddet.

 • Sätt på munskyddet rätt
  © WHO

  Användning

  Vänd munskyddets färgade sida utåt, placera metallskenan över näsan och gummibanden bakom öronen.

 • Justera öronbanden på munskyddet
  © WHO

  Justering

  Se till att munskyddet täcker mun, näsa och kinder utan mellanrum vid sidorna.

 • Vidrör aldrig munskyddet
  © WHO

  Hantering

  Undvik att vidröra munskyddets framsida. Ta av munskyddet genom att tag i öronbanden.

 • Kassera munskyddet direkt efter användning
  © WHO

  Kassering

  Kasta munskyddet i skräpkorgen och tvätta därefter händerna noga.

Munskydd av tyg kan tvättas och återanvändas, men de måste tvättas och torkas ordentligt efter användning.

4. Hur köper jag rätt munskydd?

Köp rätt munskydd CE-märkning

CE-märket dokumenterar att munskyddet följer EU:s säkerhetskrav för skyddsutrustning. Märkningen innebär bland annat att tillverkaren tillhandahåller teknisk dokumentation och låter sin produkt testas av en tredje part som har godkänts av EU.

© Shutterstock

FFP3-masker ger sannolikt det bästa skyddet, eftersom det finns viss risk för att det kan uppstå brist på dem världen över, så rekommenderar WHO att de huvudsakligen används av vårdpersonal och bland utsatta befolkningsgrupper.

Tygmasker rekommenderar WHO bara i nödfall.

För vardagsbruk är medicinska munskydd av typerna I, II eller IIR både mest ändamålsenliga – och fullt tillräckliga, så länge andra smittodämpande åtgärder som frekvent handtvätt och socialt avstånd också efterföljs.

I mars konfiskerade europeiska myndigheter 34 000 falska eller icke-godkända munskydd, som i värsta fall kan förvärra coronavirusets spridning.

När du köper munskydd bör du därför:

 • Se till att utrustning av medicinsk kvalitet har ett tydligt CE-märke på förpackningen.
 • Köpa munskydd i en obruten förpackning med en bruksanvisning på köparens språk. Det är inte tillåtet att sälja enstaka munskydd.
 • Kontrollera tillverkaren, vars namn bör framgå tydligt på förpackningen. Dessutom ska det finnas ett så kallat LOT-nummer och referensnummer på paketet, så att den specifika produkten kan identifieras.

5. Kan jag bli sjuk av munskydd?

På internet myllrar det av konspirationsteorier om de potentiella farorna med att bära munskydd. De cirkulerande anklagelserna omfattar allt från syrebrist och förhöjd nivå av koldioxid i blodet till ansamling av vätska och svamp i lungorna.

Samtliga av dessa påståenden är grundlösa.

Munskydd är utformade för att släppa in syremolekyler och stänga koldioxid ute, men samtidigt blockera större partiklar.

I en studie, i vilken puls, syre, koldioxid och fuktansamlingar under en timmes tid uppmättes i blodet på vårdpersonal i högt tempo, fann forskarna ingen mätbar skillnad mellan att bära mask eller inte.

Se hur användandet av sex munskydd inte förändrar syrehalten i blodet:

En studie har dock visat att cirka var tredje person som använder FFP3-masker i lite längre perioder åt gången, kan drabbas av huvudvärk. En del får hudirritationer.

Flera länder har fastlagda regler för hur länge anställda får bära andningsskydd.

WHO rekommenderar att FFP3-masker inte används under mer än fyra timmar.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj