Shutterstock
Epstein-Barr, EBV, MS

MS kan bero på samma virus som kyssjuka

En studie av blodprover från tio miljoner människor har gett det hittills bästa beviset på att multipel skleros beror på det vitt spridda Epstein-Barr-viruset. Resultatet kan nu leda till ett vaccin.

Läkarvetenskapen har länge antagit att multipel skleros kan bero på det vanligt förekommande herpesviruset Epstein-Barr (EBV), om bland annat orsakar körtelfeber, även kallat kyssjuka.

Men först nu går forskare från Harvard University ut med att det sannolikt är så det hänger ihop. Det gör de mot bakgrund av en omfattande studie av blodprover från tio miljoner personer.

Forskargruppen bakom studien har kommit fram till att 99 procent av alla MS-patienter har det gemensamt att de har infekterats med EBV vid någon tidpunkt i sitt liv.

Den slutgiltiga orsaken till MS, som är en progressiv sjukdom i centrala nervsystemet, omgärdas dock till viss del av mystik ännu.

95 procent av alla har haft EBV

EBV är ett av de vanligast förekommande virusen hos människan. Det överförs främst genom saliv och upp emot 95 procent av alla vuxna i världen har haft viruset vid någon tidpunkt.

Tio miljoner personer deltog i studien. 99 procent hade varit infekterade med EBV, men bara 0,00995 procent utvecklade multipel skleros.

Att ha haft EBV är alltså inte liktydigt med att senare utveckla MS. Men det finns i stort sett inga exempel på människor som utvecklar MS utan att först ha haft EBV.

Det är därför som forskarna förmodar att EBV är orsaken. till MS, men de konstaterar det inte som ett faktum. De drar dock försiktigt slutsatsen att ett vaccin mot EBV sannolikt kan förhindra multipel skleros.

Blodprover kommer från militären

Omkring 2,8 miljoner personer i världen uppskattas lida av multipel skleros, och läkarvetenskapen har känt till sjukdomen i 150 år. Men hittills har forskare varken lyckats utveckla ett botemedel mot sjukdomen eller förstå vad som utlöser den.

Forskarna vid Harvard University hoppas att deras omfattande studie kan hjälpa till att bana väg för ett framtida vaccin mot EBV.

Ett sådant vaccin skulle i så fall kunna förhindra både körtelfeber och MS.

Det svindlande antalet blodprover som utgör grunden för studien kommer från medarbetare i den amerikanska armén. Militären har förutom blodproverna också bidragit med 20 års läkarjournaler till forskarna.