Människoloppor förde pesten till Europa

Nya undersökningar tyder på att det var människors loppor – och inte råttors – som var bärare av pestbakterien på 1300-talet.

© Shutterstock

Det var inte råttor som spred smittan när den dödsbringande pesten svepte fram genom medeltidens Europa i mitten av 1300-talet.

Det har varit en förhärskande uppfattning att pestbakterien, Yersinia pestis, spreds av den svarta råttans loppor.

Nu har denna hypotes testats och utmanats av norska forskare vid Centrum för ekologisk och evolutionär syntes i Oslo.

Forskarna gjorde datorsimuleringar av spridningen i olika scenarier, och i ett av dem var råttan bärare av sjukdomen.

Resultaten överraskar

Simuleringen liknade inte alls den utveckling vi känner från arkeologiska undersökningar och historiska källor. Om råttornas loppor hade varit bärare av sjukdomen skulle den ha spridit sig mycket långsam­mare.

Därför testade forskarna också en simulering i vilken pesten spreds med människans löss och loppor, och då överensstämde utvecklingen betydligt bättre med den historiska dokumentationen.

Råttan frikänd

Andra undersökningar backar upp den nya hypotesen, som frikänner råttan från att ha spridit svarta döden. Om så hade varit fallet borde vi ha hittat mängder med rester av döda råttor i de områden där pesten härjade.

Andra forskare anser därför att det är människan själv som har spridit pestbakterien från person till person, förmodligen dold i den egna ohyran.

Den nya kunskapen har inte bara historisk betydelse, utan kan också hjälpa forskare att förutsäga fram­ti­da epidemiers spridning.