Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Coronavirus

Coronavirus-UPDATE: Följ senaste nytt här

Illustrerad Vetenskap ger dig aktuella nyheter och den senaste forskningen om det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19.

Shutterstock

Senaste nytt om coronaviruset

Vaccinpaus kan leda till nya coronamutationer

Fredagen den 22 januari 2021 – klockan 11:30

Brist på vaccindoser har fått flera länder att bortse från vaccintillverkarnas instruktioner, vilket kan innebära att nya, farligare mutationer av coronaviruset uppstår.

De vacciner som nu är tillgängliga ska administreras i två doser med tre veckors mellanrum, men för att få ut vaccinet till så många som möjligt, väljer hälsomyndigheterna i bland annat Storbritannien att sprida ut de tillgängliga doserna till så många personer som möjligt.

Om alla doser används till förstagångsvaccinationer så innebär det att ingen får den rekommenderade andra injektionen efter tre veckor, vilket är en förutsättning för att vaccinet ska vara effektivt.

Detta tillvägagångssätt kan visa sig vara extremt ödesdigert. Det anser bland andra virologen Paul Bieniasz från Rockefelleruniversitetet i USA, som hävdar att de halvvaccinerade personerna blir ett slags vandrande virusfabriker, som kanske inte själva är sjuka, men ger viruset optimala villkor att mutera till nya varianter som inte kan tämjas av de befintliga vaccinerna.

Virologens rädsla underbyggs av en studie, i vilken läkare observerade virus hos en person med ett långvarigt – och fatalt – covid-19-förlopp. I det fallet kunde läkarna se att viruset muterade i patienten med aldrig tidigare skådad hastighet.

Forskare: Allvarligt sjukdomsförlopp med corona kopplas till vitaminbrist

Torsdagen den 14 januari 2021 - kl. 9:00

En dansk studie har upptäckt en betydligt lägre nivå av k-vitamin hos de patienter som lagts in på sjukhus och sedan dött av covid-19. Resultatet kommer i kölvattnet av en nederländsk studie som i augusti 2020 kom fram till liknande resultat.

De danska forskarna baserade studien på 138 inlagda coronapatienter och en kontrollgrupp på 140 friska personer. Resultaten visade att de inlagda personerna hade betydligt lägre nivåer av k-vitamin jämfört med kontrollgruppen. De 43 patienter som så småningom dog av covid-19 hade ännu lägre nivåer av vitaminet.

Varför vitamin K har ett samband med allvarligt förlopp av corona är fortfarande oklart. De danska och nederländska forskarna tror dock att K-vitamin kan hjälpa till att skydda en del av de fibrer i lungvävnaden som coronaviruset angriper.

Forskarna betonar att det är okänt om bristen på vitamin K fanns innan sjukdomen bröt ut eller om covid-19 i sig kan orsaka bristen. Därför uppmuntrar forskarna inte någon att äta extra K-vitamin. Överkonsumtion kan dessutom vara skadligt.

K-vitamin finns naturligt i grönsaker som exempelvis spenat, rucola, grönkål, broccoli, persilja, kikärter och spetskål.

Den danska studien är ännu inte referatgranskad.

Nio av tio överlever: Stamceller behandlar svår covid-19

Onsdagen den 13 januari 2021

Stamceller från navelsträngsvävnad kan minska risken för att dö av nedsatt lungfunktion bland svårt drabbade covid-19-patienter.

I ett mindre försök på 24 svårt sjuka coronapatienter på två olika sjukhus i Florida lyckades forskare från University of Miami att rädda 91 procent av de patienter som vardera fick 200 miljoner stamceller. I kontrollgruppen överlevde endast 42 procent.

Samtidig blev de stamcellsbehandlade patienterna snabbare friska än övriga patienter efter ett allvarligt covid-19-förlopp.

Stamceller från navelsträngsvävnad - så kallade mesenchymala stamceller - är kända för att vara inflammationshämmande och immunreglerande. Forskarna anser att stamcellerna har förhindrat en cytokinstorm i covid-19-patienterna – en hyperinflammation där immunförsvaret går amok och överproducerar hormoner.

Camillo Ricordi, huvudforskare och ledare för Cell Transplant Center vid University of Miami, berättar, att en navelsträng innehåller tillräckligt med stamceller för att behandla 10 000 patienter.

Nästa steg blir att utvidga försöket till att omfatta även patienter som ännu inte är allvarligt sjuka, men som riskerar att bli det.

Pfizer och BioNtechs vaccin är verksamt mot engelsk coronavariant

Fredag den 8 januari 2021

Läkemedelsföretaget Pfizer och BioNtech har uppgett att den engelska coronavarianten N501Y inte vållar vaccinet något problem.

Den nya coronavarianten har hastigt spridit sig från Storbritannien till Norden och är upp emot 70 procent mer smittsam är tidigare coronavarianter.

Pfizer, det ena av två företag som har fått EU:s snabbgodkännande av sina vacciner mot coronaviruset, säger till Reuters:

”Vi har testat 16 olika mutationer och ingen av dem har någon signifikant inverkan på vaccinets effektivitet. Och det är goda nyheter.”

Samtidigt uttrycker de större förbehållsamhet vad gäller en mutation som har hittats i Sydafrika, kallad E484K, som först måste undersökas närmare i kombination med vaccinet.

Koppar dödar virus på en minut

Onsdag den 6 januari klockan 20.00

Om du har otur kan mötet med ett dörrhandtag, ett trappräcke eller en hissknapp ge dig covid-19. På sådana beröringsytor, som många kommer i kontakt med varje dag, kan viruset överleva länge, vilket kan leda till coronautbrott på exempelvis sjukhus och vårdhem.

Men denna smittväg kan blockeras genom att använda koppar i stället för plast i handtag, räcken och knappar. En ny studie visar att coronaviruset bara är aktivt i en minut på en kopparyta, medan livslängden på plast eller trä kan vara flera timmar eller till och med dagar.

De antibakteriella egenskaperna hos koppar, silver och guld är väldokumenterade, men att koppar är så effektivt mot just corona är överraskande. Upptäckten kommer knappast att spela någon större roll under den aktuella pandemin, men den kan få betydelse för val av material till framtida byggen och renoveringar.

Downs syndrom gör coronaviruset tio gånger så dödligt

Fredag den 18. december kl. 12:00

En stor brittisk studie visar att personer med Downs syndrom löper en betydligt större risk att bli allvarligt sjuka och dö om de drabbas av covid-19.

I förhållande till genomsnittsbefolkningen ökar risken för sjukhusvistelse med 500 procent för personer med Downs syndrom och sjukdomen leder tio gånger så ofta till att patienten dör. För patienter som legat på sjukhus och är över 40 år är dödligheten hela 51 procent.

Många andra medicinska tillstånd - såsom bland annat diabetes – gör också att det är farligare att drabbas av covid-19, men risken för personer med Downs syndrom är betydligt större än vad som tidigare har registrerats. Det gör nu att läkare rekommenderar att denna grupp prioriteras när vaccinationer börjar.

Personer med Downs syndrom föds med en extra kromosom i kroppens celler och de är särskilt utsatta för flera andra komplikationer, såsom generellt större risk för luftvägsinfektioner, nedsatt syn, fetma, dålig hörsel och ofta kortare livslängd. Cirka ett av 1 000 barn föds med Downs syndrom.

© Müge Çevik

Forskare: Vid denna tidpunkt är du som mest smittsam

Onsdagen den 16 december 2020 - kl. 15:00

En ny studie har kartlagt när personer med coronavirus smittar andra som mest.

Resultaten visar att infekterade personer har flest viruspartiklar näsa och hals (och därmed smittar som mest) från första dagen som de märker av symptom och fem dagar framåt.

Det finns även indikationer på att man riskerar att smitta andra några dagar innan man ens upptäcker symptomen. Detta kan förklara varför covid-19 är svårt att hantera.

Forskarna föreslår därför att personer som upplever symptom omedelbart ska isolera sig.

Studie slår fast: Plasma fungerar inte mot allvarlig coronainfektion

Onsdagen den 9 december 2020 - kl. 8:00

När pandemin bröt ut i våras hoppades många att plasma från friska coronapatienter skulle kunna bli ett viktigt vapen i kampen mot coronaviruset. Men nu visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine att plasma inte saktar ner ett allvarligt förlopp med covid-19.

I en grupp med 228 patienter som var inlagda på sjukhus kunde forskare inte se någon skillnad varken när det gällde sjukdomsförlopp eller dödlighet mellan de patienter som fick plasma och de som fick placebo.

Plasma är en gulaktig vätska som är rik på antikroppar och som utsöndras från blodkroppar när blodet koagulerar. Det gör att den kan användas för så kallad passiv immunisering, där kroppen förses med antikroppar mot en sjukdom från en människa eller ett djur som redan uppnått immunitet.

Den passiva immuniseringen kan i vissa fall ge snabbt men kortvarigt skydd mot en sjukdom. Men detta verkar alltså inte fungera mot coronavirus.

Smittskyddsmyndighet: Skandinavien står inför ökat antal smittade

Fredagen den 4 december kl. 12:00

Antalet nya infektioner förväntas öka under jul, enligt EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC.
Det är främst i Sverige, Danmark och Norge som smittan förväntas öka till det dubbla. Bakgrunden till den hårda prognosen är att de nuvarande begränsningarna i Skandinavien helt enkelt inte är tillräckligt bra.

Därför uppmanas nu Sverige, Danmark och Norge att införa ytterligare restriktioner för att bromsa en stor smittökning fram till jul.

ECDC anser inte att Finland riskerar någon liknande ökning eftersom restriktionerna där är något hårdare.

Virus utrotas om två av tre bär munskydd

Fredagen den 27 November kl. 11.45

Coronaviruset utrotas snabbt om bara 70 procent av befolkningen bär munskydd utanför hemmet. Det är slutsatsen i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Physics of Fluids, där forskare systematiskt har granskat ett stort antal studier av munskyddets förmåga att förhindra spridning av virus.

För att scenariot ska fullbordas krävs att 70 procent av befolkningen använder kirurgiska munskydd - såsom IIR - och att man använder det korrekt, det vill säga spritar händerna före man sätter på det, endast använder munskyddet en gång och bär det på ett sätt så att det sluter tätt runt både näsa och mun.

Återanvändbara munskydd är inte lika effektiva eftersom de tillåter att större droppar passerar igenom. Men även med användning av denna typ av munskydd skulle spridningen av viruset upphöra relativt snabbt om bara majoriteten av befolkningen bar dem konsekvent, enligt forskarna.

Kvinnliga könshormon kan skydda mot covid-19

Torsdagen den 26 november kl. 09:30

Varför dör fler män än kvinnor av coronaviruset? Den frågan har vetenskapen försökt svara på sedan pandemins start.

Och nu kan en forskare vid University of Illinois at Chicago, USA, ha kommit ett steg närmare svaret.

I en ny studie, baserad på en analys av flera tidigare studier, drar professor Graziano Pinna slutsatsen att de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron kan spela en avgörande roll för att skydda mot virusets framfart i kroppen.

Enligt studien stimulerar könshormonerna bland annat kroppens produktion av antikroppar, stärker immuncellerna och blockerar den molekyl som viruset använder som en ingång till våra celler - den så kallade ACE2-receptorn.

Det kan enligt forskaren bakom den nya studien vara en del av förklaringen till varför både män och äldre drabbas hårdare av coronavirusets härjande i kroppen.

Billigt coronavaccin skyddar upp emot 90 procent av de testade

Tisdagen den 24 november kl. 11:01

Läkemedelsföretaget AstraZenecas vaccin ger upp emot 90 procents skydd mot coronavirus. Det visar en hoppgivande studie med drygt 20 000 testdeltagare.

Vaccinet, som utvecklas av forskare vid Oxford University, England, kommer att kunna transporteras vid rumstemperatur - till skillnad från andra coronavaccin - och blir därför enklare och billigare att distribuera. Dessutom är vaccinet billigt att massproducera eftersom tekniken inte är ny.

Konkurrerande vacciner från Pfizer och Moderna är så kallade rna-vacciner som injicerar en del av virusets genetiska kod i försökspersonerna, medan Oxford-vaccinet är en vanligt förekommande typ av vaccin som använder en modifierad version av ett förkylningsvirus för att "träna" immunförsvaret till att känna igen och blockera en potentiell coronavirusattack.

Oxford-vaccinet förväntas finnas tillgängligt till ett enhetspris på cirka 34 kronor, medan konkurrenterna från Pfizer och Moderna kommer att kosta cirka 170 respektive 290 kronor.

Alternativ dosering ger högt skydd
Det nya vaccinet, som heter AZD1222, uppnår sin höga skyddsgrad på 90 procent med en experimentell dosering på en halv dos vid den första injektionen och en full dos vid den andra injektionen. Vid två fulla doser av vaccinet sjunker dock skyddsgraden till 62 procent.

Forskarna vet ännu inte vad skillnaderna beror på, men spekulerar i att en för stor första dos kan få immunsystemet att avvisa vaccinet. Det kan också bero på att en mindre dos följt av en större efterliknar virusets naturliga infektion och därför tvingar fram ett bättre immunsvar i kroppen.

Användningen av en och en halv vaccindos istället för två doser innebär enligt Andrew Pollard, professor och forskningschef för de nya testerna, att mer vaccin kommer finns tillgänglig för fler personer snabbare.

Världens största studie om munskydd visar ingenting

Fredagen den 20 November kl. 11.15

Det har länge varit känt att munskydd är bäst lämpade för att skydda andra från att smittas av coronavirus.

Men nu har en ny större studie tittat på om det även kan skydda friska människor från att inte bli sjuka.

Och här är svaret mer blandat.

Studien visar att munskydd kan skydda dig från att bli smittad, men att effekten är relativt liten. Forskarna uppskattar att munskydd har en effekt på mellan 15 och 20 procent och detta innebär att effekten mot att smittas inte är tydlig. Den verkliga effekten kan således vara mycket högre – eller lägre.

Media har redan skrivit om studien – och detta fastän resultaten inte hade publicerats. Flera tidskrifter valde dock att inte publicera studien eftersom den eldar på påståenden om att det inte hjälper att bära munskydd. Men som forskarna säger:

”Totalt sett finns det två effekter med munskydd. Den första är att människor som har covid-19 blir mindre smittsamma om de använder ett munskydd. Det andra är att friska människor som använder munskydd är skyddade från andra människor. Även om vi inte hittade någon stor effekten i vår studie är det tack vare de båda effekterna fortfarande vara bra att använda munskydd – tillsammans med övriga råd från hälsovårdsmyndigheter”, säger Kasper Iversen, överläkare och professor vid Köpenhamns universitet.

Hundar är källa till coronasmitta

Tisdagen den 17 November kl. 12.35

Husdjur har visat sig vara bra för den mental hälsan under isolering på grund av corona, men priset för att dela ett hem med en fyrbent vän kan vara högt.

I en ny studie har forskare från bland annat universitetet i Granada, Spanien, analyserat smittspridningen i landet tidigare under året, och deras slutsats var att personer som bor med en hund löper 78 procents högre risk att få covid-19 än befolkningen i allmänhet.

Den ökade risken kan enligt forskarna ha två förklaringar: När hunden ska rastas vistas ägaren ute bland andra människor på gator och i parker och utsätter sig därmed för en potentiell smitta.

En annan möjlighet är att hunden drar med sig viruset hem. Hundar kan inte bli sjuka av covid-19, men de kan fungera som värdar för viruset och senare smitta människor i hushållet.

För att minska risken rekommenderar forskarna hundägare att upprätthålla en extremt hög hygiennivå när de tar hand om sin hund.

Studien visar också att risken för att bli smittad inte ökar genom att dela ett hem med en katt, och att den överlägset största riskfaktorn – vilket inte är överraskande – är att bo tillsammans med en smittad person.

Om en person i ditt hushåll smittas ökar risken för att du ska smittas med 600 procent.

Nytt lovande vaccin från Moderna: Skyddar till 94,5 procent

Måndagen den 16 november kl. 13:59

Ett nytt vaccin mot covid-19 som tagits fram av företaget Moderna har, enligt företaget själv, en effektivitet på 94,5 procent.

Moderna är ett av flera företag som för närvarande genomför sina efterlängtade fas 3-försök.

Moderna har genomfört en studie med 30 000 personer. Hälften av försökspersonerna fick två doser av vaccinet med fyra veckors mellanrum, resten fick placebo.

Därefter undersökte Moderna de första 95 som utvecklade symtom på covid-19. 90 av de sjuka hade inte fått vaccinet, medan endast fem av dem hade fått det.

Utifrån detta har Moderna dragit slutsatsen att deras vaccin skyddar till 94,5 procent.

Modernas vaccin är ett så kallat mRNA-vaccin, som använder mRNA (en bit genetisk kod) för att få våra celler att producera antikroppar som är skräddarsydda för att stoppa det nya coronaviruset.

Coronavirus ökar risken för ångest och depression

Torsdagen den 12 november kl. 15:23

18 procent – nästan var femte – av de som får covid-19 drabbas även av en psykisk sjukdom två till tolv veckor efter infektionen.

Det avslöjar en studie av drygt 62 000 covid-19-patienters journaler som gjorts av forskare vid Oxford University, England. Bland de 62 000 patienterna fanns både personer med och utan tidigare psykiska diagnoser.

Det var främst ångest, depression och sömnlöshet som drabbade de som aldrig hade haft psykiska diagnoser förut. Sex procent drabbades - vilket är ungefär dubbelt så stor risk som att drabbas av andra sjukdomar för första gången.

Forskarna tror att den ökade risken kan ha att göra med en kombination av psykologiska stressfaktorer som är förknippade med att ha covid-19 samt de mer fysiska konsekvenserna av coronaviruset.

Forskarna ska fortsätta undersöka möjliga orsakssamband.

Nässprej blockerar coronavirus i litet djurförsök

Tisdagen den 10 november - kl. 10:00
En internationell grupp forskare har utvecklat en antiviral nässprej som kan bli ett effektivt vapen mot coronaviruset.

Nässprejen baseras på en speciell molekyl som kan förhindra att coronaviruset delar sig i cellerna, och enligt ett litet experiment med illrar är det mycket effektivt.

Illrarna delades in i grupper och placerades i lufttäta, separata burar. Vissa illrar fick nässpray, andra fick placebo. Därefter exponerades samtliga illrar för en coronainfekterad artfrände.

Efter 24 timmar var de illrar som fick nässpray fortfarande friska, medan samtliga illrar som fick placebo hade smittats med coronavirus.

Illrar används ofta som försöksdjur vid forskning för behandling av andningssjukdomar som influensa och sars. Detta beror på att illrar smittas med samma sjukdomar som oss och har flera fysiologiska likheter med människor.

Forskarna bakom experimentet ska nu söka ytterligare ekonomiska medel så att nässprejens effekt kan testas på människor.

Försöket är ännu inte referatgranskat, men har skickats in till den vetenskapliga tidskriften Science.

Immunförsvaret bildar blodproppar hos coronapatienter

Torsdagen den 4 november kl. 15.00

Upp emot hälften av alla allvarligt sjuka coronapatienter som varit inlagda på sjukhus drabbas av blodproppar ¬– något som kan leda till döden. Anledningen till detta har hittills varit okänd, men nu har forskare upptäckt att blodpropparna orsakas av patientens immunförsvar som av misstag ger sig på kroppens egna celler.

Det är helt normalt att immunförsvaret bildar mikroblodproppar när fientliga celler såsom virus kommer in i kroppen. Blodpropparna fungerar som ett slags spindelnät som ska hålla fast fienden tills immunförsvaret kan döda dem.

Men hos vissa coronapatienter urartar mekanismen. Allt för många mikroblodproppar fäster sig vid ofarliga celler i blodkärlen vilket kan leda till döden för patienten.

Hittills har läkare behandlat blodproppar med blodförtunnande läkemedel, men det medför en ökad risk för andra, livshotande blödningar.

Med hjälp av den nya kunskapen kan behandlingen av blodpropparna istället vara att kontrollera immunförsvaret, och det ger hopp om att kunna minska dödligheten hos de svårast sjuka coronapatienterna.

Vädret har ingen betydelse för coronaviruset

Onsdagen den 3 november 2020 kl. 07:45

Oavsett om det är kallt eller varmt, regn och blåst eller fullt solsken så har det ingen betydelse för hur coronaviruset uppför sig.

Många har annars påtalat att spridningen av coronaviruset kan minska när det blir varmare och blossa upp igen när det blir kallt.

Eftersom förekomsten av influensa i norra Europa ökar när det blir kallare och solen skiner mindre har forskare föreslagit att coronaviruset kan följa samma mönster.

Men en ny studie som gjorts av forskare från University of Texas har kommit fram till att varken temperaturer och klimat påverkar spridningen av coronavirus.

Enligt forskarna är det inte vädret utan det mänskliga beteendet som i betydligt större utsträckning kan förklara spridningen av infektionen.

Coronamedicin: Forskare pekar ut tre typer av läkemedel för framtida försök

Tisdagen den 27 oktober kl. 13:30

Amerikanska forskare har analyserat 4 000 existerande läkemedel som redan finns på marknaden. Utifrån denna data har de hittat tre preparat som de anser bör ingå i kliniska försök för behandling av covid-19.

Det handlar om:

 • Läkemedel mot malaria, amodiaquine
 • Det antipsykotiska läkemedlet zuclopenthixol
 • Blodtrycksmedicinen nebivolol

Enligt forskarna kan de existerande medicinerna vara effektiva mot coronavirus – i synnerhet om de kombineras med remdesivir eller influensaläkemedlet favipiravir.

Favipiravir - ett antiviralt läkemedel mot coronavirus

Favipiravir har under pandemin fått en hel del uppmärksamhet då det stoppar rna-replikering i virus. Det innebär att läkemedlet sätter stopp för att virus kan föröka sig och sprida sig i kroppen.

Favipiravir – som också kallas Avigan – har visat potential som läkemedel mot corona i flera mindre försök.

I ett belgiskt försök på djur reducerade favipiravir mängden coronavirus i lungorna när det gavs i en förhållandevis hög dos. Utöver det blev en allvarligt sjuk japansk man snabbt bättre efter att ha fått det antivirala läkemedlet.

Det pågår i nuläget flera kliniska försök som undersöker effekterna av favipiravir hos patienter med coronavirus.

Forskare betonar att man inte ska ta några av de befintliga läkemedlen ännu eller på egen hand eftersom det fortfarande är okänt hur de verkar på coronavirus. Utöver det kan felaktig användning vara direkt skadligt.

Amerikanska forskare hittar bevis för immunitet

Torsdagen den 22 oktober kl. 8:00
Nyligen har det rapporterats om personer som smittats med coronavirus för andra gången. Det handlar bland annat om en kvinna i Sverige och två män i England respektive USA.

Det finns dock en del som tyder på att en så kallad reinfektion med coronavirus mer är ett undantag än en regel.

En ny studie från Arizona University i USA visar att kroppen bildar antikroppar mot coronavirus fem till sju månader efter de första tecknen på infektion. Enligt forskarna är det till och med mycket möjligt att immuniteten varar ännu längre eftersom det nya coronaviruset till mångt och mycket liknar SARS – ett annat coronavirus som gav immunitet i flera år efter det att den smittade var symptomfri.

Läs mer om coronavirus och immunitet här.

Corona har fått koldioxidutsläppen att störtdyka

Onsdagen den 21 oktober klockan 12:43

När hela världen stängde ned på grund av pandemins härjningar minskade även de globala koldioxidutsläppen. Det visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature.

Jämfört med 2019 minskade hela världens koldioxidutsläpp med 1 551 megaton under den första hälften av 2020 – vilket motsvarar ett fall på 8,8 procent.
I början av året såg januari ut att likna 2019, men när pandemin därefter intog Kina och sedan Europa, där länderna stängdes ned drastiskt, minskade utsläppen kraftigt.

International Energy Agency (IEA) har tidigare uppskattat att de globala utsläppen minskade med fem procent under den aktuella perioden, men de nya talen visar att minskningen är större än vad man tidigare trott.

Minskningen är den största som någonsin uppmätts. Hittills var den största årliga minskningen 790 megaton koldioxid, vilket inträffade under andra världskriget.

FN uppskattar att världen måste minska sina utsläpp med 7,2 procent per år för att kunna nå Parisavtalets krav på en maximal temperaturökning på 1,5 grader.

Joddlingevent förvandlar schweizisk delstat till coronahelvete

Tisdagen den 20. oktober kl. 15:16

I slutet av september samlades 600 glada joddlare inomhus på ett konvent i den schweiziska kantonen Schwyz. Eftersom det är svårt att joddla med ansiktsmask på var det ingen av deltagarna som använde skyddsutrustningen.

Dessvärre var flera joddlare redan smittade med coronavirus. Konventet har nu utsetts till ett superspridarevent och konsekvenserna har varit dramatiska:

Antalet coronasmittade i kantonen har nästan tredubblats från slutet av september fram till i dag. Bara under de senaste 14 dagarna har kantonen haft 631 nya smittfall per 100 000 invånare. Det överträffas ur ett europeiskt perspektiv endast av Belgien med 829 nya smittade per 100 000 invånare.

I jämförelse har de nordiska länderna under de senaste 14 dagarna haft betydligt lägre antal nya smittade:

 • Norge: 38 per 100 000 invånare
 • Finland: 52 per 100 000 invånare
 • Sverige: 85 per 100 000 invånare
 • Danmark: 100 per 100 000 invånare
 • Schwyz: 631 per 100 000 invånare

I Schwyz, vars yta är ungefär lika stor som en tredjedel av Gotlands yta, befinner sig det lokala sjukhuset under så pass stor press att chefsöverläkare Reto Nüesch har lagt upp en känsloladdad vädjan på YouTube där invånarna uppmanas göra allt de kan för att förhindra att infektionen sprids.

Annars är risken stor att läkarna hamnar i en situation där antalet COVID-19-patienter överstiger vårdsystemets kapacitet, varnar Reto Nüesch.

Kvinnor tar coronaviruset på större allvar än män

Fredagen den 16 oktober klockan 12:16

Forskare från Harvard Business School och Bocconi University har frågat mer än 21 000 respondenter från åtta länder – Frankrike, Australien, Italien, Storbritannien, Tyskland, Nya Zeeland, Österrike och USA – om deras åsikter och agerande under coronapandemin.

Svaren visar tydligt att män i allmänhet tar lättare på sjukdomen än kvinnor gör:

 • 59 procent av kvinnorna såg covid-19 som ett mycket allvarligt hälsoproblem, jämfört med 49 procent av männen.
 • 54 procent av kvinnorna var positivt inställda till coronarestriktioner i samhället, jämfört med 48 procent av männen.
 • 88 procent av kvinnorna skulle följa myndigheternas regler, jämfört med 83 procent av männen.

Forskarna bakom studien anser att myndigheterna bör överväga att förmedla budskap om exempelvis hygien, social distansering och användning av ansiktsmasker på olika sätt till män respektive kvinnor, för att öka männens stöd för åtgärderna mot corona.

Samtidigt pekar man på att olikheterna mellan män och kvinnor kan bidra till att förklara varför dödligheten av covid-19 är högre bland män än kvinnor.

Forskare: Existerande medicin kan användas mot coronavirus

Torsdag den 15. oktober kl. 9:00
Kväveoxid är en molekyl som finns naturligt i våra kroppar. Det har flera viktiga funktioner och ingår bland annat i vårt immunförsvar, minne samt vårt mag-tarmsystem. Utöver det kan det reducera inflammationer och blodproppar genom att utvidga blodkärl och öka blodgenomströmningen.

Svenska forskare från Uppsala universitet har därför tagit en närmare titt på kväveoxid för behandling av coronavirus som i värsta fall kan ge livshotande blodproppar - och resultaten ser lovande ut.

En ökad mängd kväveoxid i celler hos apor reducerade mängden coronavirus och de skador som viruset kan leda till. Dessutom avslöjade försöket att kväveoxid blockerade det enzym som coronavirus använder för att kopiera och föröka sig i kroppen.

Forskarna kommer nu inleda ytterligare försök som bland annat ska avgöra om effekten även kan uppnås genom att inhalera en kemisk gas som ökar mängden kväveoxid.

Kväveoxid används redan i behandling av hjärt- och lungsjukdomar. I större mängd kan kväveoxid vara farligt, och därför är det inget man ska experimentera med på egen hand.

FÖR FÖRSTA GÅNGEN: Vetenskaplig tidskrift väljer sida i amerikansk politik

Fredagen den 9 oktober 2020 – klockan 13:36

The New England Journal of Medicine håller sig normalt långt borta från politik. Men den amerikanska hanteringen av coronapandemin har nu fått den välrenommerade vetenskapliga tidskriften att välja sida i det amerikanska presidentvalet – för första gången i dess 208-åriga historia.

I tidskriftens senaste ledare tar samtliga redaktörer kraftigt avstånd från den sittande regeringen och det sätt på vilket de har lett landet i kampen mot coronaviruset.

"Alla som så hänsynslöst spiller liv och pengar lider vanligen lagliga konsekvenser. Trots det har våra ledare sluppit att ta ansvar för sina handlingar. I det här valet får vi tillfälle att avkunna vår dom. […] Våra nuvarande politiska ledare har genom sitt svar på vår tids största hälsokris demonstrerat att de är farligt inkompetenta. Vi bör inte bistå dem och tillåta att tusentals fler amerikaner dör, genom att låta dem behålla sina jobb", skriver de.

The New England Journal of Medicine nämner inte den sittande presidenten, Donald Trump, vid namn. Men uppmaningen att ge de nuvarande ledarna sparken talar sitt tydliga språk.

I september tog en annan vetenskaplig tidskrift, Scientific American, också ställning i presidentvalet, när den 175-åriga tidskriften publicerade sitt stöd för den demokratiske kandidaten Joe Biden. Scientific American grundar sitt val på att Donald Trump ignorerar vetenskap och data som kan rädda liv.

Precis som The New England Journal of Medicine har Scientific American aldrig tidigare valt sida i ett amerikanskt presidentval.

Vaccinstatus: 26 vaccin testas på människor

Onsdagen den 7 oktober klockan 10:46

Det sjuder och bubblar i världens laboratorier. I dagsläget är 169 vaccinkandidater under utveckling och 26 av dem testas just nu på människor enligt WHO.

Ett vaccin måste genomgå tre stora tester (Fas 1, 2 och 3) innan det kan användas i större utsträckning.

Just nu befinner sig elva vaccin enligt uppgift i Fas 3.

De viktigaste kriterierna som WHO ställer på ett potentiellt globalt vaccin är bland annat:

 • Det får inte finnas någon risk att sjukdomen förvärras.
 • Det får inte finnas någon risk för allvarliga biverkningar.
 • Det ska finnas en noggrann och tillgänglig uppföljning av vaccinets säkerhet.
 • Det måste dokumenteras att vaccinet fungerar på äldre människor.
 • Det måste dokumenteras att vaccinet gör att immunförsvaret producerar skyddande antikroppar (om det är den typen av vaccin).

Dold immunsjukdom upptäckt hos 14 procent av de sjukaste corona-patienterna

Torsdagen den 1 oktober klockan 12:00

Ända sedan början av covid-19-utbrottet har forskare funderat över varför en av kroppens bästa virusbekämpare, ett signalämne vid namn typ 1-interferon, helt upphör att fungera i några allvarligaste fallen.

Nu kan två nya studier ha hittat svaret: 14 procent av patienterna verkar lida av en immunsjukdom.

Signalämnet typ 1-interferon spelar vanligtvis en viktig roll under virusinfektioner eftersom det bland annat ökar produktionen av ett antal virushämmande ämnen – både i de infekterade cellerna och de angränsande cellerna.

Men hos nästan 14 procent av de mest allvarligt sjuka covid-19-patienterna fungerar inte virusbekämparen – antingen på grund av ett medfött genetiskt fel eller för att kroppens egna antikroppar börjar attackera signalämnet. Det visar de två nya studier som just har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

En miljon människor har dött i Covid-19

Tisdagen den 29 september 2020 - kl. 13:23

Den globala coronapandemin har nu krävt en miljon människoliv. Det uppskattar Johns Hopkins University.

FN:s generalsekreterare António Guterres hedrade alla offer i sitt videotal med orden: “De var fäder och mödrar, hustrur och män, bröder och systrar, vänner och kolleger […] Vi får aldrig förlora något liv ur sikte.”

På tio månader har viruset spridit sig till 188 länder och de hårdast drabbade är:

 1. USA med drygt 200 000 döda.
 2. Brasilien med drygt 140 000 döda.
 3. Indien med drygt 95 000 döda.

Syd- och Nordamerika intar den olustiga förstaplatsen bland kontinenterna med sammanlagt 55 procent av alla dödsfall och därefter följer Europa med cirka 24 procent av alla världens coronaoffer.

I Norden dör förhållandevis få människor varje vecka i nuläget av coronavirus:

 • Danmark: 1,3 döda (den 1 maj: 8,3 döda)
 • Norge: 1 döda (den 1 maj: 3,4)
 • Finland: 0,6 döda (den 1 maj: 5,6)
 • Sverige: 0,3 döda (den 1 maj: 79,1)

Se FN:s generalsekreterare António Guterres minnas alla offer och mana till solidarisk kamp mot viruset i världens alla länder:

Coronavirus och influensa kan öka dödligheten

Fredagen den 25 september 2020 - kl. 10:30

Engelska forskare har studerat 19 256 patienter som från januari till april i år testades positivt för både influensa och COVID-19. Resultaten visar att för de patienter, total 58 stycken, som hade båda sjukdomarna var risken att dö betydligt större.

Med influensa och COVID-19 samtidigt var dödligheten 2,27 gånger högre än om man enbart hade COVID-19. 80 procent av dem som dog var över 70 år.

Forskarna bakom studien betonar därför hur viktigt det är att vaccinera sig mot influensa under vinterhalvåret – även om vaccinet inte är någon garanti mot sjukdom.

Konstgjorda antikroppar får bukt med corona

Fredagen den 18 september 2020 – klockan 14:34

Parallellt med försöken att framställa ett coronavaccin, försöker forskare världen över också utveckla ett läkemedel som kan behandla och bekämpa Covid-19.

Nu har det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly testat så kallade monoklonala antikroppar – det vill säga konstgjort framställda antikroppar – på 302 coronasmittade personer. Bara fem av patienterna, motsvarande 1,7 procent, blev efteråt så sjuka att de måste läggas in på sjukhus.

I en annan grupp coronasmittade, som bara tilldelades placebomedel, måste sex procent behandlas på sjukhus.

Patienterna som fick antikroppar löpte totalt 72 procent lägre risk att behöva läggas in än placebo-patienterna, och forskare kallar försöket “lovande”, speciellt med tanke på att inga betydande biverkningar registrerades.

Konstgjorda antikroppar betraktas som ett viktigt redskap för att bekämpa coronaviruset samt förstärka patienternas immunförsvar i väntan på ett effektivt vaccin. Den enda nackdelen är att behandlingen är dyr.

Antikroppar är proteiner som kan känna igen och blockera inträngande viruspartiklar i cellerna.

Forskare pekar ut ny huvudmisstänkt: Här är orsaken till allvarlig COVID-19

Onsdagen den 16 september 2020 - kl. 10.30

Varför drabbas vissa hårdare av COVID-19 än andra? Och varför kan viruset i vissa fall leda till dödliga symptom? Nu har forskarna en ny huvudmisstänkt i mysteriet: Ämnet bradykinin, som bland annat reglerar vårt blodtryck.

Ämnet är en så kallad peptid som bland annat utvidgar blodkärlen och ökar inflammationer. Och flera nyligen publicerade studier antyder att coronaviruset kan skapa en överproduktion av peptiden, en så kallad ”bradykininstorm”, hos vissa personer.

Överproduktionen kan enligt forskarna bland annat leda till vätskeläckage i lungorna och även bryta ned den så kallade blod-hjärnbarriären som annars ska skydda hjärnan mot viruset och skadliga ämnen.

© Oxford University

NY ANALYS: I dessa situationer löper du stöst risk att smittas

Fredag den 11 september 2020 - kl. 12:00

Det kan vara svårt att uppskatta vid vilka situationer risken att smittas är som störst.

Nu har dock en grupp forskare från Oxford University publicerat en analys där de redovisar olika situationer som ökar eller minskar risken för att smittas.

Forskarna har delat upp riskerna i tre färger. Röd utgör störst risk, gult medelstor risk och grön minst risk.

Forskarna värderar de olika situationerna så här:

DE VÄRSTA SITUATIONERNA:

 • När du inte bär munskydd
 • Du befinner dig i ett rum med många människor
 • Det är dålig ventilation i rummet
 • Människorna i rummet ropar eller sjunger
 • Du befinner dig där under lång tid

DE BÄSTA SITUATIONERNA:

 • Samtliga bär munskydd
 • Antalet människor är få och avståndet mellan dem är stort
 • Man befinner sig utomhus
 • Alla står stilla
 • Du befinner dig där under kort tid

Lovande coronavaccin bromsas in efter oönskade symptom

Onsdagen den 9 september 2020 - kl. 10:00

Ett lovande coronavaccin har satts på paus. Detta efter att en av de totalt 30 000 försökspersonerna har upplevt ett oförklarligt symptom. Vilket symptom det rör sig om har ännu inte offentliggjorts.

Vaccinet, som har utvecklats vid Oxford University och läkemedelsföretaget AstraZeneca, befinner sig i slutfasen av kliniska försök och har länge ansetts vara ett av de mest lovande coronavaccinen som forskarna nu arbetar med. Det är också anledningen till att EU-kommissionen redan har betalt miljontals euro för att säkerställa upp emot 400 miljoner doser av vaccinet.

Men detta innebär inte att vaccinet förkastas.

Normalt delas försökspersoner in i två grupper vid vaccinförsök – den ena gruppen får placebo, den andra får vaccin. Forskarna behöver därför ta reda på om symptomet kan kopplas till vaccinet eller om det inte är relaterat till detta. Om det visar sig att symptomet härstammar från vaccinet måste man göra en bedömning om försöken ska återupptas eller inte.

Vanligtvis avbryts samtliga vaccinförsök om en försöksperson upplever symptom som inte har någon direkt förklaring. En talesman från Oxford University har enligt BBC benämnt pausen som ren rutin.

Totalt genomgår i nuläget nio potentiella coronavaccin slutfasen av kliniska försök.

GENOMBROTT: Binjurebarkhormon kan rädda svårt sjuka coronapatienter

Fredag den 4 september 2020 - kl. 14:00
När pandemin bröt ut på allvar under våren hade läkarna få alternativ för att behandla de coronapatienter som hamnade på intensivvårdsavdelningar. Det ledde till att många dog av sjukdomen på sjukhus runt om i världen.

Men nu kan en ny upptäckt ändra på detta.

Forskare från tolv länder har nämligen kommit fram till att binjurebarkhormon som exempelvis hydrokortison och dexametason kan minska dödligheten bland svårt sjuka coronapatienter.

Binjurebarkhormon fungerar på så sätt att det hämmar immunförsvarets reaktion, vilket är viktigt när det gäller behandling av COVID-19. De allra flesta coronapatienter dör nämligen på grund av att deras immunsystem överreagerar och skapar ett livshotande inflammatoriskt tillstånd som kan förstöra kroppens organ.

Världshälsoorganisationen WHO har till följd av de nya forskningsresultaten valt att rekommendera binjurebarkhormon för behandling av coronapatienter på intensivvårdsavdelningar.

Coronavirus sprider sig på flygplan – men inte som en stäppbrand

Tisdagen den 1 september 2020 – kl. 15:44

Fyra timmar och 40 minuter ombord på ett flygplan med sju coronasmittade resulterar i två nya fall av smitta.

Det är slutsatsen från en av de första studierna av coronasmitta ombord på civila passagerarflygplan som gjorts av forskare från tyska Goethe Universitet.

Den 9 mars testade forskarna en grupp turister på totalt 24 personer vid ankomsten till Frankfurt flygtur från Tel Aviv. Sju av turisterna i gruppen konstaterades vara smittade av coronaviruset. Därefter hade forskarna kontakt med 71 av de andra passagerarna ombord på flygplanet. Två av dem konstaterades vara smittade med COVID-19 utan att kunna peka på andra smittkällor än flygresan.

De två nysmittade passagerarna satt båda inom två sätesraders avstånd från en känd smittbärare från gruppen av turister och forskarna tror att det kan röra sig om droppsmitta. Men de nämner också att man tidigare har sett hur SARS och influensa spritt sig över fler än två sätesrader och därför kan de inte utesluta luftburen smitta.

“Det kan trots allt betraktas som lugnande att antalet smittade inte var högre”, säger Sandra Cisek, professor inom virologi samt en av huvudforskarna bakom studien. Detta i synnerhet då ingen av resenärerna använde munskydd. Med munskydd bör smittfaran reduceras ytterligare, anser forskarna.

Coronavirus: De senaste talen för COVID-19

Fredag den 28 augusti klockan 12:03

 • 24 miljoner är eller har varit smittade med coronaviruset över hela världen.
 • 832 158 människor har i skrivande stund avlidit av coronaviruset.
 • USA har det överläget högsta antalet smittade – inte mindre än 5 869 032 amerikaner är eller har varit drabbade av Covid-19. Brasilien, Indien och Ryssland ligger inte långt efter med skrämmande höga smittotal.
 • I Sverige har totalt 83 958 personer varit smittade med Covid-19, medan 5 821 personer har avlidit av viruset. (John Hopkins-institutet har skrivit ned antalet smittade i Sverige med mer än 3 000 till följd av ett felaktigt testutslag, men de nya talen hade inte publicerats när denna uppdatering skrevs.)
 • WHO rapporterar i sin senaste veckorapport om en minskning av antalet smittfall i flesta områden, med undantag av Sydöstasien och de östra Medelhavsländerna.
 • I Europa har antalet smittade ökat de senaste tre veckorna, dock med en liten minskning den senaste veckan, och antalet dödsfall minskar.

Tim Bendzko fått tyskarna att dansa sedan 2011 då hans debutalbum sålde drygt 500 000 exemplar. Han det året vann han Bundesvision Song Contest.

© Wikimedia / Raimond Spekking

Stor coronafest i Tyskland: Forskare studerar smittspridning under konsert

Lördagen den 22 augusti 2020 - klockan 08:25

I dag kommer tusentals människor hoppa, skråla och röra på sig till den dansanta popmusiken som levereras av den tyske sångaren Tim Bendzko på jättearenan Immobilien ARENA i Leipzig, Tyskland.

Syftet är helt enkelt att få mer kunskap om hur – och i hur hög grad – coronavirus sprider sig under större inomhusarrangemang som konserter och sportevenemang.

De cirka 2 200 frivilliga i försökspubliken har samtliga testats negativt inför konserten och deltar med en spårningsenhet runt halsen.

Var femte sekund avges en datasignal som senare gör det möjligt för forskarna vid Universitätsklinikum Halle att skapa en matematisk modell för avstånd och mänsklig rörelse under liknande händelser – och på så sätt räkna ut risken för spridning av coronavirus.

Deltagarna ska dessutom använda en fluorescerande handsprit under konserten som ger forskarna möjlighet att avslöja kontaktytor med stor potential för smittspridning. En dimmaskin ska dessutom avge aerosoler under konserten vilket ska användas till att uppmäta risken för potentiell luftburen smitta.

Det storskaliga försöket till den nätta summan av 990 000 euro finansieras av de tyska delstaterna Sachsen och Sachsen-Anhalt, och forskarna räknar med att kunna presentera sina resultat i början av oktober.

Första avtalet klart angående leverans av potentiellt vaccin mot Covid-19

Tisdagen den 18 augusti 2020 - kl. 12:25

EU-kommissionen har på EU-ländernas vägnar förhandlat fram det första förhandsavtalet om inköp av vaccin mot COVID-19 för EU-länderna, däribland Sverige. Avtalet innebär att EU har säkerställt rätten att köpa 300 miljoner vaccindoser med option på ytterligare 100 miljoner, enligt ett pressmeddelande.

Förhandsavtalet innebär att EU-kommissionen har säkerställt rätten att köpa 300 miljoner doser av vaccintillverkaren AstraZeneca för EU-ländernas räkning med en option till inköp av ytterligare 100 miljoner doser. Vaccinen, som uppskattas kunna räcka till cirka 40 procent av befolkningen i EU-länderna kommer att fördelas utifrån en fördelningsnyckel som motsvarar invånarantalet i respektive land enligt pressmeddelandet.

AstraZenecas vaccin testas just nu i fas 3 i kliniska försök. När resultaten från den tredje fasen är klara ska de granskas av myndigheterna, varefter det kan godkännas för användning – om det bedöms vara verksamt och säkert att använda.

Pascal Soriot, vd för AstraZenecas, säger: ”Detta första vaccinavtal med Europakommissionen säkerställer att miljontals européer har tillgång till AZD1222-vacciner när det har godkänts. När produktionen i vår europeiska leveranskedja är igång hoppas vi kunna göra vaccinet tillgänglig snabbt med leverans av de första doserna innan slutet av 2020."

Antalet personer som gynnas av vaccinet har stor betydelse för hur länge vi behöver hålla avstånd och använda munskydd.

© Shutterstock

Danska Covid-19-restriktioner minskar den totala dödligheten

Fredag den 14 augusti 2020 – klockan 10:44

Den danska folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner som infördes i Danmark har inte bara hindrat friska människor från att bli sjuka i Covid-19 - de har även bidragit till att sänka den totala dödligheten.

Det visar en studie av antalet döda i Danmark som uppmätts från den 9 mars till den 21 juni i år som Rockwool Fonden står bakom.

Forskarna uppskattar att restriktionerna under perioden exempelvis bidrog att färre smittades av andra infektionssjukdomar, var inblandade i bilolyckor eller skadades allvarligt på jobbet.

Med hjälp av data om dödstal utifrån kön, ålder och säsong under tidigare år fram till det datum då restriktionerna infördes är det möjligt att förutsäga antalet dödsfall som skulle ha inträffat om inte pandemin hade ägt rum.

När forskarna drar det förväntande antalet från det faktiska antalet dödsfall ger det ett överskott av antal dödsfall på grund av covid19 och politiska förändringar.

Här ser forskarna att den totala dödligheten under några veckor i mars och juni låg under 0. Dödligheten ligger vanligtvis över 0.

Ny forskning: Mängden virus är överraskande högt hos asymptomatiska patienter med corona

Torsdagen den 13 augusti 2020 - kl. 11:30

Sydkoreanska forskare från Seungjae Lee at Soonchunhyang University College of Medicine har analyserat tester från 303 coronapatienter som under perioden mellan den 6 och 26 mars hölls isolerade efter ett större nationellt utbrott av COVID-19.

193 uppvisade symptom på coronavirus medan 110 inte hade några symptom alls. Analysen visade dock att båda grupper hade samma mängd virus i näsa, hals och lungor, vilket kan betyda att asymptomatiska patienter kan smitta precis lika mycket som patienter med symptom.

Av de 110 asymptomatiska patienterna utvecklade 89 aldrig symptom under sjukdomsförloppet. Hela 30 procent av de totalt 303 patienterna visade således aldrig tecken på infektion av coronaviruset.

Gamla förkylningar kan skydda dig mot Covid-19

Tirsdag den 11 augusti 2020 – klockan 08:42

Alla gånger du har varit förkyld har kanske inte varit slöseri med tid. För en ny studie visar att det kan ha förberett ditt immunförsvar att angripa det nya coronaviruset.

Amerikanska forskare har undersökt blodprover som har tagits mellan 2015 och 2018 – det vill säga innan det nya coronaviruset började spridas. I blodproverna hittade de så kallade T-celler, som känner igen det nya coronaviruset, trots att de aldrig tidigare att träffat på det.

T-celler är en viktig del av immunförsvaret, där de upptäcker och utplånar nya infektioner. En del T-celler minns vad de slagits mot tidigare och bevarar ammunitionen under flera år, så att du är immun.

Många vanliga förkylningar är också en typ av coronavirus, och forskarnas försök visade att T-celler som minns dem i vissa fall också kan känna igen det helt nya coronaviruset och ge din kropp ett försprång att övervinna viruset.

Tidigare studier har visat att 20–50 procent av oss kan ha T-celler som kan angripa det nya coronaviruset, trots att vi aldrig tidigare har träffat på det.

Långa personer kan vara dubbelt så utsatta för coronasmitta

Fredag den 7 augusti 2020 – klockan 16:10

Personer över 1,83 meter är långt mer utsatta för bli smittade av coronaviruset än sina kortare medmänniskor, konstaterar en ny studie utförd vid Manchesters universitet.

Forskarna har hämtat data från ett frågeformulär utskickat till 2000 personer i Storbritannien och USA.

Dubbelt så många långa respondenter svarade att de har diagnosticerats med COVID-19, och forskare anser att resultatet underbygger att viruset inte enbart är droppburet, utan även sprids via luften.

Om viruset enbart sprids genom att stora och tunga saliv- och snordroppar faller mot marken och kommer i kontakt med andra personer via ytor, skulle inte längden spela någon roll för risken att bli smittad. Men om små mikropartiklar däremot håller sig svävande längre i högre luftlager, så blir forskarnas nya resultat plötsligt allvarligare.

”Avstånd är fortfarande ett viktigt redskap, eftersom droppsmitta är en realitet, men våra resultat pekar på att ansiktsmask kan vara lika – om inte mer – viktigt som skydd mot smittan”, poängterar professor Evan Kontopantelis från Manchesters universitet.

Så sent som i juli månad lät 239 experter från hela världen publicera ett brev som uppmanade medicinska organisationer att börja identifiera corona som ett luftburet virus.

Världshälsoorganisationen WHO vill inte utesluta att smitta genom luften kan ske inomhus i tätbefolkade rum med dålig ventilation, men organisationen efterfrågar fortfarande mer forskning på området för att kunna dra någon slutgiltig slutsats.

Studien från Manchesters universitet ska nu kollegiegranskas under de närmaste veckorna.

Stor studie: Äldre barn sprider coronavirus i lika hög grad som vuxna

Torsdag den 23. juli 2020 – klockan 11.00

Sedan början av coronapandemin har forskare flera gånger konstaterat att viruset både drabbar barn mer sällan samt ger dem lindrigare symtom.

Men nu visar en ny, stor studie, genomförd av sydkoreanska forskare, att barnens ålder har avgörande betydelse för smittspridningen. Enligt studien smittar barn under tio års ålder avsevärt mindre än vuxna, även om risken fortfarande existerar. Men barn i åldrarna 10 till 19 år kan sprida viruset lika mycket som vuxna.

Studien kallas ”en av de bästa på området” och bygger bland annat på analyser av mer än 5000 smittade och tester av mer än 59 000 människor som har varit i kontakt med de smittade.

© ROBERT GROSSE/CIBSS/UNIVERSITY OF FREIBURG

Covid-19-infekterade celler sprutar trådar av virus

Onsdagen den 22 juli 2020 – klockan 10:40

En cell som är infekterad med SARS-Cov-2 sprutar hårliknande trådar: så kallade filopodier. Trådarna som kommer ut ur cellmembranen avger små mikroskopiska virusbitar – även kända som filament. Upptäckten kan bidra till att förklara varför Covid-19 är så smittsamt.

I studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell, har forskarna använt ett så kallat fluorescensmikroskop för att lära sig mer om den infekterade cellen. Den sortens mikroskop framtvingar cellernas hemligheter med intensivt och monokromatiskt ljus – det vill säga ljus med bara en våglängd och en färg.

Mikroskopet avslöjade också att filopodierna bland annat består av ett protein som heter CK2. Man har hittat samma protein i filopodierna på cancersjuka celler.

När forskarna tillför molekylen silmitasertib – en hämmare som ursprungligen användes till att motarbeta produktionen av CK2 i cancerceller – till en cell leder det till att den blir än mer motståndskraftig mot SARS-Cov-2.

Därför kan kanske just denna molekyl vara till hjälp för Covid-19-patienter, tror forskarna.

Män, äldre och mörkhyade: Stor studie slår nu fast vem som avlider

Fredagen den 17 juli 2020 – klockan 13:57

17 278 392. Det är antalet vuxna personer som i England har låtit analysera sina hälsodata via plattformen OpenSAFELY – för att bli klokare på 10 926 Covid-19-relaterade dödsfall.

De 17,28 miljoner människorna utgör cirka 40 procent av den engelska befolkningen. Forskare har därför nu en otroligt tydlig bild av vem som drabbas av Covid-19, vem som utvecklar svåra symtom och vem som avlider.

90 procent av dem som dör av sjukdomen är över 60 år – och 60 procent av dem som dör är män.

Utöver det konstaterar studien att personer som är överviktiga (med BMI över 40), lider av svår astma eller diabetes är mer disponibla att utveckla allvarliga symtom – och att dö av Covid-19.

Det har länge debatterats huruvida etnicitet spelar någon roll. Studien drar nu slutsatsen att det förekommer en snedvridning i vilka befolkningsgrupper som avlider: ”Alla icke-vita etniska grupper löper större risk än dem med vit etnicitet”, står det att läsa i studien.

Studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Research, genomgår fortfarande redigering och väntar på kollegial granskning. Forskarna bakom studien skriver också att rapporten kommer att uppdateras fortlöpande, vilket betyder att det kan komma fler resultat som vi ännu inte känner till.

Danskt dna-vaccin ger sig in i kampen mot COVID-19

Onsdagen den 15 juli 2020 - klockan 10:00

Det danska Seruminstitutet, (SSI), har utvecklat ett så kallat dna-vaccin mot det nya coronaviruset, och de inledande försöken visar stor potential.

Vaccinet, som har fått namnet CoVAXIX, baseras på en vaccinteknik, i vilken forskare använder speciella dna-delar som kodar för bildandet av ett virus ytprotein.

Det innebär att vaccinet inte innehåller någon smitta från viruset, utan en genetisk kod som kan förbereda immunförsvaret för viruset.

Det nya coronavaccinet har först testats på möss och gav då immunitet mot den önskade delen av coronaviruset. Det bildades alltså både antikroppar, som bekämpade viruset, samt gav cellimmunitet, vilket är avgörande för att vara skyddat mot viruset på längre sikt. CoVAXIX går därför vidare till försök på apor, och försök på människor väntas påbörjas till hösten.

Dna-vaccin kan ges med injektion eller ett speciellt plåster och innehåller, till skillnad från andra vaccintyper, inga tillsatsämnen. Vaccinerna har dock i många fall varit för svaga för att skydda människor. Den nya versionen av dna-vaccinet, som används i CoVAXIX, ser dock ut att vara tillräckligt starkt, vilket kan vara startskottet för en helt ny era av vaccinutveckling.

Corona kan drabba hjärnan

Fredagen den 10 juli 2020 – klockan 12:20

Över hela världen finns det exempel på att Covid-19 kan drabba hjärnan. Det avslöjar en ny studie, publicerad i tidskriften The Lancet Neurology.

Studien visar att det i länder med stora utbrott av Covid-19 finns patienter som har fått sjukdomar i nervsystemet. De fick komplikationer som stroke, förvirring, hjärninflammation och inflammation i ryggmärgen.

Komplikationerna är extremt sällsynta i de enskilda länderna, men genom att samla in information om patienter med Covid-19 från hela världen hittade forskarna 901 fall, då sjukdomen hade drabbat nervsystemet.

Corona: En enda smittsam variant dominerar nu världen

Fredagen den 3 juli 2020 – klockan 11:26

Fram till mitten av mars spred sig två varianter av det nya coronaviruset över hela jorden. I dag har den ena tagit överhanden.

Det avslöjar en studie som nyligen har publicerats i tidskriften Cell.

Den dominerande varianten, kallad G614, har en liten, men viktig förändring i sina så kallade spike-proteiner. De sitter på ytan av ett virus och hjälper det att invadera och infektera cellerna i våra kroppar.

Läs också >> Förstå det på två minuter: Så invaderar coronaviruset din kropp

De nya resultaten tyder på att den dominerande virusvarianten är mer smittsam än den andra, och att den sprider fler viruspartiklar i kroppen. Det finns däremot inga indikationer på att den skulle leda till ett allvarligare sjukdomsförlopp.

Experimentellt coronavaccin visar potential

Torsdag den 2. juli 2020 - kl. 14:55

Ett experimentellt vaccin mot coronaviruset, kallat BNT162b1, visar lovande resultat i de första kliniska försöken på människor. Vaccinet använder mRNA – ett stycke genetisk kod – till att få våra celler att bilda antikroppar, som är skräddarsydda efter det nya coronaviruset.

45 försökspersoner har fått vaccinet i de första försöken och resultaten visar att vaccinet kan utveckla antikroppar och ett immunförsvar, som antingen motsvarar – eller överträffar – det som tidigare smittade har haft.

Forskarna bakom vaccinet säger att flera försökspersoner upplevde feber efter den andra injektionen. Det var dock väntat och därför fortsätter också utvecklingen av vaccinet.

För tillfället pågår 23 vaccinprojekt mot coronaviruset världen över. Flera av dessa projekt är nu inne på de sista kliniska försöken. Det gäller exempelvis vaccin från amerikanska Moderna samt vaccinet från Oxforduniversitetet och det svensk-brittiska läkemedelsbolaget Astra Zeneca.

USA köper upp stor del av världens lager av remdesivir

Onsdagen den 1 juli 2020 – klockan 11.00

Trumpadministrationen har köpt 500 000 doser av läkemedlet remdesivir, det första läkemedlet som Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar för behandling av COVID-19.

Det innebär att USA har lagt vantarna på så gott som alla lager av läkemedlet under minst tre månader – framför Europa och resten av världen. Det skriver tidningen The Guardian.

Läkemedlet, som ursprungligen utvecklades för att besegra ebolaviruset, kan hjälpa COVID-19-patienter att återhämta sig fortare.

Preparatet framställs av det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead Sciences. Och de 500 000 doserna motsvarar, enligt tidningen, bolagets hela produktion under juli månad och 90 procent av produktionen i augusti och september.

WHO varnar: Coronasmitta ökar i elva europeiska länder

Fredag den 26 juni 2020 – klockan 13:00

Många europeiska länder är i full färd med att öppna upp samhället igen efter flera månaders nedstängning. Men i en del länder går utvecklingen åt fel håll, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

I elva europeiska länder ser man nu en betydlig ökning av coronafall. Det handlar om Sverige, Armenien, Kosovo, Ukraina, Kirgizistan, Nordmakedonien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Albanien, Moldavien och Bosnien-Herzegovina.

Dagligen registreras 20 000 nya smittofall och 700 nya dödsfall i Europa. Mer än 2,5 miljoner européer har eller har haft coronaviruset i regionen.

Binjurebarkhormon minskar risken att dö bland Covid-19-patienter

Fredagen den 19 juni 2020 - kl. 08:44

Försöksdata som presenterades på tisdagen visar att ett binjurebarkhormon som kallas dexametason kan minska dödligheten med en tredjedel bland dödligt sjuka Covid-19-patienter.

Resultaten ingår i en större brittisk studie - RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) – vars mål är att testa flera olika behandlingar mot Covid-19.

I dexametason-studien behandlades 2 104 patienter i respiratorer med binjurebarkhormonet – samtidigt som 4 321 patienter, som också låg i respiratorer, inte behandlades. Och dödligheten var enligt forskarna 35 procent lägre blad de patienter som fick dexametason.

Forskarna bakom studien kallar resultaten ett "stort genombrott" eftersom det ännu inte finns något läkemedel som direkt ändrar dödligheten bland kritiskt sjuka Covid-19-patienter.

Studien har ännu inte publicerats eller referatgranskats. Men flera framstående forskare och experter lovpriser redan läkemedlet.

Den brittiska regeringens vetenskaplige hälsorådgivare Patrick Vallence anser exempelvis att det är "stora nyheter" och "en banbrytande utveckling i kampen mot sjukdomen".

Ny studie: COVID-19 förstör din sömn

Tisdagen den 16 juni 2020 - kl. 12:30

Nedstängningar och allmänna uppmaningar om att stanna hemma har haft en negativ effekt på vår sömn – även om vi har sovit mer under den här perioden. Det visar två nya studier som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Current Biology.

I bägge studierna drar forskarna slutsatsen att den ökande mängden tid i hemmet och färre förändringar i sömnrytmen från vardag till helg har gjort att européer och amerikaner i genomsnitt sover 15 minuter mer per dygn. Samtidigt visar den ena studien också att den självrapporterade kvaliteten på sömnen har minskat under samma period.

“Vanligtvis skulle vi förvänta oss en minskning i den sociala jetlagen (förändrad sömnrytm från vardag till helg, reds. anm.) skulle leda till bättre sömnkvalitet”, säger hjärnforskare Christine Blume från University of Basel’s Centre Chronobiology i ett pressmeddelande. “Men i det här fallet verkar det som att den självupplevda bördan på grund av nedstängningar överskuggar de positiva effekterna av mindre social jetlag”, säger Blume.

Forskare: Coronaviruset lirkar upp lås i näshålan

Fredagen den 12 juni 2020 - kl. 09:31

Det förmodligen mest omnämnda proteinet sedan mars - receptorn ACE2, som gör att det nya coronaviruset tränger in i våra celler - är inte längre den enda dörr som viruset kan öppna för att attackera människokroppen.

Enligt två nya studier använder viruset också en annan receptor: Neuropilin-1, NRP1. NRP1 finns i celler i lungorna – och i synnerhet i celler i näshålan.

När coronavirusets fångstarm - det så kallade taggproteinet - får tag i en cells NRP1-receptor ökar virusets möjligheter att tränga in i det centrala nervsystemet och invadera kroppen, antyder forskningen.

En blockering mellan viruset och NRP1-receptorn kan därför vara ännu ett sätt att bekämpa coronavirusinfektionen på, antyder forskarna.

Studierna från engelska Bristol Univsersitet respektive tyska Teknisk Universitet i München är ännu inte referatgranskade.

Forskare: Nedstängning har räddat miljontals människoliv

Onsdagen den 10 juni - kl. 11:15

När coronapandemin rasade tidigt i våras valde många länder att stänga ned samhället eller införa stränga restriktioner i kampen mot smittspridningen. Enligt en ny studie som har publicerats i Nature var det ett klokt val.

Med hjälp av data från elva europeiska länder – däribland Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien – har forskare räknat ut att de många åtgärderna mot coronaviruset har räddat 3,1 miljoner människor från att dö av COVID-19.

I Storbritannien, där både antalet smittade och döda har varit högt, uppskattar forskare att smittspridningen (det så kallade R-noll-talet) gick från 3,8 före landets nedstängning till 0,63 efter nedstängning. De hårda åtgärderna mot COVID-19 var således mycket effektiva mot viruset.

Covid-19 har lett till oförklarliga fenomen vid förlossningar

Torsdagen den 4 juni 202 - kl. 17:18

Förlossningsavdelningarna i Sverige och Danmark har under de senaste månaderna präglats av överraskande trender som forskarna inte kan förklara.

I Skåne genomfördes 92 procent av 108 studerade förlossningar från den 8 december till den 1 april med hjälp av kejsarsnitt. Det visar en metaanalys – baserad på 18 artiklar – som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Andelen kejsarsnitt i Sverige under 2017 låg på 16,6 procent (enligt OECD finns det inte senare statistik).

I Danmark har antalet extremt för tidigt födda (före vecka 28) minskat markant.

Under landets nedstängning har antalet extremt för tidigt födda minskat med 90 procent: Från cirka två per 1 000 förlossningar – till 0,19 per 1 000 förlossningar.

Den danska studien har ännu inte referatgranskats.

Danska forskare: Superspridare spelar en central roll när det gäller smittspridning

När Danmark börja öppna samhället igen i april förväntade sig forskarna att antalet smittade skulle öka på nytt. Men det gjorde de inte.

I nuläget har COVID-19 ett så kallat R-tal på 0,7-0,9 i Danmark. Det innebär att en coronasmittad dansk smittar betydligt färre än tidigare och det har förbryllat forskarna. Nu har en ny dansk studie hittat orsaken.

Enligt de danska forskarna står tio procent av den danska befolkningen för 80 procent av smittspridningen i landet. Det är således de så kallade superspridarna som först och främst sätter smittan i rörelse – och den kunskapen kan vi använda mot viruset framöver.

Genom att förbjuda större folksamlingar kan vi nämligen begränsa superspridarnas kontakt med andra och minska risken för att det bildas nya smittkedjor efter exempelvis en konsert eller en festival.

Coronaviruset: De senaste siffrorna för COVID-19

 • Knappt 5,7 miljoner människor i världen är eller har varit smittade av coronaviruset. Av dessa har 355 692 personer i skrivande stund dött av viruset.

 • USA toppar listan över flest döda. Sedan pandemins utbrott har strax över 100 000 amerikaner mist livet till följd av COVID-19. England och Italien kommer på andra respektive tredje plats med 37 542 respektive 33 072 döda.

 • USA har på i nuläget också flest smittade. Knappt 1,7 miljoner amerikaner har eller har haft COVID-19. Därefter följer Brasilien och Ryssland med 411 821 respektive 370 680 smittade.

 • Under gårdagen registrerade Sydkorea 79 fall av coronaviruset, vilket är det högsta antalet nya smittade i landet sedan den 5 april. 54 av fallen kan spåras till ett logistikcenter i staden Bucheon i närheten av Seoul.

TEMA: Allt du behöver veta om coronaviruset

Hur blir corona ett mördarvirus? Varför tar det så lång tid att utveckla ett vaccin mot viruset? Och hur är dödligheten fördelad mellan olika åldersgrupper?

Vi har samlat alla våra stora bakgrundsartiklar om coronaviruset, så att du kan få svar på alla dina frågor om det nya viruset.

Klicka här och besök vårt tema om coronaviruset.

Genombrott: Medicin reducerar coronadödsfall med 78 procent

Tisdagen den 26 maj 2020 – kl. 13:30

Medicinen remdesivir, som är utvecklad för att bekämpa ebola, kan reducera dödsfall som orsakats av COVID-19 med upp emot 78 procent om det ges vid rätt tidpunkt. Det är en av slutsatserna i en ny studie som i förra veckan publicerades i den etablerade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine.

Forskarna bakom studien delade in 1 023 försöksdeltagare i två grupper: Hälften fick remdesivir medan den andra hälften fick placebomedicin. Resultaten visade bland annat att tiden till återhämtning generellt reducerades med 32 procent för samtliga patienter.

Dessutom kunde forskarna registrera den mest betydande effekten av medicinen hos den grupp av patienter som är inlagda med lunginflammation som kräver syrgasbehandling men som ännu inte hamnat i respirator på en intensivvårdsavdelning. Där resulterade medicinen i en reducerad dödlighet på hela 78 procent.

Jens Lundberg, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet i Danmark, är ordförande för den europeiska delen av den internationella studien. Han anser att resultatet visar hur vi ska attackera och behandla viruset.

"Det är ett anmärkningsvärt resultat som förvånade mig. När jag fick se de här siffrorna kom jag att tänka på den första hiv-studien 1987 som var föregångaren till den hiv-medicin vi känner till i dag," säger han.

Sverige har haft flest dödsfall den senaste veckan

Onsdagen den 20 maj 2020 – kl. 14:54

I Sverige har nu 3 743 personer dött på grund av sjukdomen Covid-19 och 283 av dessa har dött under den senaste veckan. Sverige är därmed det land i Europa som under de senaste sju dagarna har haft flest Covid-19-dödsfall per invånare.

Nästan hälften av dödsfallen i Sverige har skett på äldreboenden. Det har fått flera politiker och forskare att påpeka att coronastrategin, när det gäller äldre personer, inte har varit tillräckligt bra. En av dessa personer är Annika Linde som var statsepidemiolog i Sverige mellan 2005 och 2013. Hon säger till Dagens Nyheter: ” Jag tror att det börjar luta åt att den svenska modellen kanske inte har varit den i alla avseenden smartaste.”

Dödsfall på grund av det nya coronaviruset i resten av Norden:

Danmark: 551

Norge: 233

Finland: 301

Det fungerar på människor: Coronavaccin hjälper immunförsvaret

Tisdagen den 19 maj 2020 – kl. 15:36

Det första coronavaccinet som testas på människor har visat sig både vara säkert och kunna utveckla virusbekämpande antikroppar.

De första preliminära resultaten från åtta av totalt 45 försökspersoner visar att samtliga har utvecklat så kallade ”neutraliserande antikroppar” – det vill säga att det i immunförsvaret har bildats proteiner som kan blockera virus.

Mängden antikroppar var på samma nivå eller högre än hos COVID-19-patienter som har överlevt sjukdomen, vilket är ett lovande tecken. Dessutom har forskarna ännu inte registrerat några allvarliga biverkningar av vaccinet.

Det amerikanska läkemedelsföretaget Moderna utvecklar vaccinet – mRNA 1273 – på uppdrag av de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna och kliniska försök på människor har pågått sedan mars.

Moderna räknar med att inleda försök på människor i större skala från och med juli.

3 goda nyheter: Forskare hittar tecken på att vi blir immuna

Fredag den 15 maj 2020 – kl. 13:44

Kan du bli smittad med Covid-19 flera gånger? Den frågan arbetar många forskare nu för högtryck med att besvara. Flera av dem har goda nyheter:

 • Nya studier visar att personer smittade med Covid-19 bildar så kallade T-celler, som angriper viruset. En del T-celler ”minns” de infektioner de har bekämpat, och kan därför slå ut dem blixtsnabbt när de dyker upp för en andra gång – mekanismen kallas även immunitet.

 • En studie hittade T-celler som kunde angripa SARS-CoV-2 i personer som inte hade blivit smittade – troligen för att de tidigare har varit smittade med andra, ofarliga, coronavirus.

 • Friska coronapatienter som har testats positiva en andra gång är INTE nödvändigtvis smittade igen. Experter över hela världen har konstaterat att testet kan råka fånga upp rester av viruset, som kroppen tar lång tid på sig att bli kvitt efter en infektion.

Mystiska symptom uppstår i kölvattnet av Covid-19

Torsdagen den 14 maj 2020 – kl. 13:37

Feber, torrhosta, huvudvärk, ont i halsen och andningssvårigheter. Det är de vanligaste symptomen på sjukdomen Covid-19 orsakad av viruset SARS-Cov-2.

Men i takt med att forskningen på sjukdomen utvecklas dag för dag dyker det upp mer sällsynta och oförklarliga symptom.

Enligt det vetenskapliga mediet The Scientist har minst 15 barn i USA utvecklat Kawasakis syndrom: En sjukdom som bland annat resulterar i svullna lymfkörtlar samt utslag på händer och fötter.

Just fötterna kan innebära svåra plågor för vissa barn. Oförklarligt röda och svullna tår – som om de vore frostskadade - kan nämligen också vara ett symptom på Covid-19. I brist på bättre kallar läkarna nu symptomet för ”Covid-tår”.

Ett tredje och ännu ouppklarat mysterium är varför sjukdomen kan orsaka problem med magen. I en amerikansk studie som gjorts i Kalifornien upplevde 32 procent av 116 patienter att de hade sämre aptit, blev illamående och fick diarré.

Kan medicin mot reumatism bromsa immunförsvar som löper amok?

Onsdagen den 13 maj 2020 - kl. 14:35

Svåra fall av COVID-19 beror i många fall på att immunförsvaret löper och bildar en kraftig och farlig inflammation i kroppen amok (en så kallad cytokinstorm). I värsta fall kan inflammationen leda till organsvikt och att personen dör. Många av dem som har dött av COVID-19, har visat tecken på ett överaktivt immunförsvar som istället för att skydda dem har gjort det motsatta.

Forskare arbetar därför på att hitta en behandling som kan försvaga immunförsvaret - utan att dämpa det för mycket.

Flera rapporter tyder på att en sådan behandling går att hitta i befintlig medicin. Läkemedlet tocilizumab, som i dag används som ett immundämpande preparat mot rematoid artrit (ledgångsreumatism), har visat lovande resultat mot COVID-19 i preliminära studier.

I Frankrike gav läkare tocilizumab till 64 patienter som var måttligt till svårt sjuka i COVID-19. Resultaten visade en generellt lägre dödlighet och behov av respiratorer jämfört med patienter som inte fick tocilizumab.

Flera studier väntar nu för att kartlägga effekten av tocilizumab hos allvarligt sjuka coronapatienter.

Forskare: Här är antikroppen som stoppar coronaviruset

Tisdagen den 12 maj 2020 - kl. 12:00

En antikropp från människor, som fått namnet 47D11, kan bli ett viktigt steg för att utveckla ett vaccin mot sjukdomen COVID-19. Det är slutsatsen i en ny studie som har gjorts av forskare från Universiteit Utrecht i Nederländerna och publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Totalt har forskarna testat 51 olika antikroppar som attackerar viruset SARS-COV, som var orsaken bakom SARS-utbrottet mellan 2002 och 2003. Forskarna upptäckte att en av antikropparna även stoppar det nya coronaviruset från att infektera människoceller som odlats i ett laboratorium.

Antikroppen 47D11 hindrar coronaviruset från att invadera cellerna genom att binda sig till ett särskilt protein på viruset yta, det så kallade taggproteinet.

Läs mer om taggproteinet här: Coronaviruset: Därför är det så smittsamt

Forskarna betonar att det behövs flera studier för att avgöra om antikroppen lämpar sig för vaccin. Men det kan skynda på processen att antikroppen bildas hos människan redan från början och därför inte behöver anpassas till vårt immunförsvar först.

Vaccin fungerar på apor

Torsdagen den 7 maj 2020 - kl. 12:01

Ett vaccin som nu testas har kunnat neutralisera flera vaccinstammar av coronavirus hos möss, råttor och rhesusapor.

Vaccinet, PiCoVacc, gav ”delvist eller fullt skydd” hos rhesusapor, skriver forskarna i sin studie – och detta utan biverkningar.

Vaccinet har testats sedan januari 2020 och har utvecklats av ett kinesiskt läkemedelsföretag i samarbete med kinesiska myndigheter.

Forskarna som står bakom resultaten väntas gå vidare med faktiska tester på människor senare i år.

Tyskland och Danmark planerar att öppna igen

Torsdagen den 7 maj 2020 - kl. 07:12

Både Tysklands förbundskansler Angela Merkel och den danska statsministern Mette Frederiksen meddelade under onsdagskvällen att deras respektive länder i viss mån kommer att öppnas igen.

Inom kort kommer butiker och restauranger att få slå upp dörrarna, och det blir också aktuellt med fotbollsmatcher på högsta nivå. Dessutom kommer många barn få återvända till sina skolor.

Både Tysklands och Danmarks gränser har varit stängda för all onödig inresetrafik sedan mitten av mars och den försiktiga återöppningen av samhället omfattar i nuläget inte gränskontrollerna.

© Shutterstock

Studie bekräftad: Yngre barn är INTE immuna

Onsdagen den 6 maj 2020 - kl. 14:38

Det är lika stor sannolikhet att vuxna som barn smittas av SARS-Cov-2 efter nära kontakt med smittade personer. Det visar nu en referatgranskad studie i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Forskare från Johns Hopkins Bloomberg School for Public Health i Baltimore, USA, och från Tiejian Feng vid Shenzhen Center for Disease Control and Prevention i Kina har undersökt nästan 400 Covid-19-patienter samt dessa patienters cirka 1 300 nära kontakter.

Forskargruppen kom fram till att sju procent av de nära kontakterna - som var yngre än tio år gamla - smittades på samma sätt som resten av gruppen på 1 300 personer.

Studien publicerades på plattformen för ännu inte referatgranskade vetenskapliga studier, medRxiv, den 27 mars.

Antikroppar från lamor kan bana väg för behandling av COVID-19

Tisdagen den 5 maj kl. 08:33
2016 kom forskare från USA och Belgien fram till att lamor och andra kameldjur bildar särskilda antikroppar som kan blockera coronaviruset SARS-COV-1 – det virus som orsakar sjukdomen SARS.

Antikropparna, som fått namnet VHH-72, riktade sig mot det så kallade taggproteinet som SARS-COV-1 använder för att binda sig till våra celler. Detta gör antikropparna intressanta i kampen mot COVID-19.

Det nya coronaviruset SARS-COV-2 använder nämligen samma taggprotein för att invadera människokroppen. Forskarna testade därför om dessa antikroppar även kunde blockera det nya viruset.

Försöket visade att antikropparna visst band sig till SARS-COV-2 – men enbart i mindre utsträckning.

Upptäckten gav dock forskarna blodad tand och därför blandade de två kopior av antikroppar så att de skulle binda sig till SARS-COV-2 ännu bättre. Och det fungerade.

När forskarna exponerade de nya antikropparna för specialdesignade virus med SARS-CoV-2:s taggprotein ledde det till att de neutraliserade det helt.

Forskarnas förhoppning är nu att de nya antikropparna kan användas i behandling av COVID-19 och de kommer testa det på andra djur inom kort. Om antikropparna fortsätter att uppvisa samma effekt kommer man att påbörja kliniska försök på människor.

Genombrott: Känd medicin kan behandla coronaviruset

Torsdagen den 30 april 2020 - kl. 11:23

Det antivirala läkemedlet Remdisivir kan förkorta sjukdomsperioden för COVID-19-patienter från 15 till elva dagar – motsvarande 31 procent – och minska dödligheten från 11,6 procent till 8 procent.

Det visar pågående men ännu inte referatgranskade försök som amerikanska myndigheter står bakom.

Studien inleddes den 21 februari på 68 platser runtom i världen och de preliminära resultaten för de 1 063 försökspersonerna är så pass lovande att amerikanerna har valt att publicera dem i förväg.

Remdesivir har utvecklats för att bekämpa ebola, men har även visat sig bromsa spridningen av coronaviruspartiklar i kroppen.

Studien ska under de kommande veckorna och månaderna visa om behandlingen med Remdisivir medför allvarliga biverkningar.

WHO varnar: Vi vet fortfarande inte om du kan få COVID-19 flera gånger

Onsdagen den 29 april 2020 - kl. 13:48

Det finns fortfarande inga bevis för att du blir immun mot infektion av coronaviruset om du har haft sjukdomen. Så löd varningen från Världshälsoorganisationen WHO i deras uttalande under lördagen.

WHO betonade bland annat att missförstånd kring immunitet kan leda till ökad spridning av viruset och att det ännu inte finns några studier som varken bekräftar eller dementerar om antikroppar i kroppen även leder till immunitet hos människor.

"Personer som tror att de är immuna efter ett positivt testresultat kanske kommer att ignorera de riktlinjerna", lyder bland annat varningen.

Salivtest avslöjar Covid-19 bättre än provtagningspinne i halsen

Tisdagen den 28 april 2020 - kl. 14:26

En persons saliv kan avslöja om han eller hon är smittad av SARS-CoV-2-viruset, visar en ny studie. Detta kommer göra testerna säkrare – och mer tillgängliga framöver.

Ett standardtest för coronavirusinfektion kräver i dag att en lång pinne förs in genom näsa och/eller mun och gnids mot vävnaden längst bak i halsen. Men skyddsutrustning kan bli en bristvara – och beröringen i halsen får ofta människor att nysa eller hosta, vilket kan sprida ännu fler viruspartiklar.

En grupp forskare från Yale School of Public Health i New Haven, USA, har samlat in både saliv- och halsprover från patienter som låg inne på sjukhus med Covid-19. Forskarna fick fram bättre resultat genom att påvisa viruset i salivproverna än med hjälp av traditionella halspinnar.

Fetma, sockersjuka och högt blodtryck gör dig särskilt utsatt

Fredagen den 24 april 2020 - kl. 10:21

Det är ingen slump vem som drabbas hårdast av Covid-19. Det visar en ny stor studie.

Forskare har samlat in information från 5 700 patienter som under perioden den 1 mars till den 4 april var inlagda på sjukhus med Covid-19 i och runt New York, USA, och här finns en tydlig tendens: De som redan hade högt blodtryck, diabetes eller är överviktiga tog upp flest platser på sjukhuset.

Studien visar också att nästan samtliga patienter som blev inlagda på sjukhus under perioden hade minst en kronisk sjukdom sedan tidigare – och hela 88 procent hade två.

Det var endast sex procent av de inlagda som inte hade några kroniska sjukdomar innan de smittades av viruset.

➤ Därför drabbas vi olika av coronaviruset

Tyskland lagstadgar ansiktsmasker

Torsdagen den 23 april 2020 - kl. 11:21

Från och med måndag påbjuder samtliga 16 tyska delstater att samtliga medborgare måste använda ansiktsmask vid offentliga transporter.

➤ Masker - hur bra fungerar de egentligen?

I Mecklenburg-Vorpommern vid tyska Östersjökusten blir det exempelvis böter på 25 euro om man påträffas utan ansiktsmask på buss eller tåg.

I ett antal delstater omfattar påbudet med ansiktsmask även shoppingrundor.

Tysklands kansler Angela Merkel har varnat tyskarna om att kampen mot coronaviruset kommer att bli långvarig efter att landet i dag passerade 5 000 döda i smittan.

FN-länder i kör: Ett vaccin mot coronaviruset måste vara lika för alla

Onsdagen den 22 april 2020 - kl. 15:00

De 193 medlemmarna i FN:s generalförsamling antog på måndagen en resolution om att alla medlemsländer bör ha "likvärdig, effektiv och snabb" åtkomst till samtliga framtida vacciner som utvecklas för att bekämpa coronaviruset.

Resolutionen belyser även den "avgörande ledandande roll" som Världshälsoorganisationen, WHO, har. WHO har kritiserats för sitt agerande när det gäller pandemin av både den amerikanska och andra länders regeringar.

Utkastet till resolutionen gjordes av Mexiko med stöd från USA.

I den kräver man att det internationella vetenskapliga samarbetet ska stärkas, vilket är "nödvändigt för att bekämpa Covid-19".

Måndagens beslut kommer samtidigt som forskningslaboratorier och läkemedelsbolag i många länder arbetar för att utveckla vaccin och andra behandlingsformer som kan visa sig vara avgörande för att bekämpa pandemin.

FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanas i resolutionen att identifiera möjligheter för att säkerställa att alla länder i framtiden får åtkomst till den utrustning och de läkemedel – och möjligtvis ett vaccin mot Covid-19 – som är nödvändiga under en pandemi.

Insatserna för att utveckla och dela vaccin ska särskilt gynna fattiga länder.

/ritzau/AFP.

TEMA: Allt du behöver veta om coronaviruset

Hur blir corona ett mördarvirus? Varför tar det så lång tid att utveckla ett vaccin mot viruset? Och hur är dödligheten fördelad mellan olika åldersgrupper?

Vi har samlat alla våra stora bakgrundsartiklar om coronaviruset, så att du kan få svar på alla dina frågor om det nya viruset.

Klicka här och besök vårt tema om coronaviruset.

Nya studier: Det kan bli svårt att uppnå flockimmunitet

Onsdagen den 22 april 2020 - kl. 11:44

Forskare och läkare har under några veckor spekulerat och forskat i det indirekta skyddet mot Covid-19 som skulle kunna uppstå om en tillräckligt stor andel av hela världens befolkning blev immuna mot smittan - och därmed inte kunde smitta andra.

Men nya studier, som ännu inte är referatgranskade, indikerar att det blir ytterst svårt att uppnå flockimmunitet.

Det är sannolikt nämligen bara två till tre procent av världens befolkning som har antikroppar i blodet. Det sa Världshälsoorganisationens, WHO:s, generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus under en presskonferens på måndagen.

Därför lär det förmodligen dröja ännu längre innan världens länder öppnar igen, skriver The Guardian.

Forskningsprojekt: Kan hundar känna doften av COVID-19?

Tisdagen den 21 april 2020 - kl. 8:39

Hundar har cirka 300 miljoner känsliga doftreceptorer i sin nos och specialtränade hundar kan därför användas till att sniffa upp all från knark till sjukdomar, som exempelvis cancer och malaria. Nu ska engelska forskare undersöka om människans bästa vän även kan lukta sig fram till COVID-19.

Första steget är att ta reda på om patienter med COVID-19 över huvud taget utsöndrar någon särskild doft som hundar kan uppfånga. Om så är fallet finns det en bra grund för att träna hundar att hitta människor som är sjuka.

Om de inledande försöken ger positiva resultat kommer sex hundar att utbildas. Och även om projektet kan låta något överflödigt när det redan går att testa sig för COVID-19 så kan de fyrbenta vännerna bli ett viktigt vapen mot pandemin.

Hundar kan nämligen hitta sjukdomar betydligt snabbare än tester visar resultat vilket gör att hundarna kan vara betydelsefulla i kampen mot COVID-19.

Kina justerar upp dödssiffran i Wuhan med 50 procent

Måndagen den 20 april 2020 - kl. 11:00

Den officiella dödssiffran efter coronautbrottet i miljonstaden Wuhan uppjusterades med hela 1 290 fall i slutet av förra veckan, vilket innebär att dödssiffran nu hamnar på 3 869 personer. Ändringen medför att det totala antalet döda för Kina i samband med coronasmittan nu är uppe i 4 600 personer.

Tidigare rapporter angående antalet döda i Wuhan, där coronaviruset först upptäcktes, har redovisat att 2 579 har dött. Därmed handlar det om en drastisk ökning på hela 50 procent.

Enligt nyhetsbyrån AFP erkänner de kinesiska myndigheterna att uppjusteringen bland annat beror på felrapporteringar eller att de helt saknats i tidigare uttalanden.

Coronaviruset ger onaturligt levande drömmar

Fredagen den 17 april 2020 - kl. 12:05

Minst fem pågående studier försöker just nu ta reda på vad som händer i våra hjärnor när vi sover i tider som dessa då vi bombarderas med intryck av coronaviruset.

De neurobiologiska signaler och reaktioner som leder till drömmar påminner om de effekter som utlöses av psykedeliska droger, förklarar Patrick McNamara professor i neurologi vid Boston University School of Medicine i tidningen National Geographic.

Psykedeliska droger aktiverar en nervreceptor – serotonin 5-HT2A – som därefter blockerar hjärnans övre del av pannloben, vår så kallade dorsolaterala prefrontal-kortex. Resultatet blir ett känslomässigt avbrott och ett flytande medvetande som orsakar tankar när vi sover – vanligtvis är dessa dock borta när vi väl vaknar.

Men denna process hämmas och förvärras när vi är stressade och känner oro, som nu under den rådande pandemin. Enligt en större pågående studie vid franska Lyon Neuroscience Research Center upplever 35 procent att de i nuläget minns sina drömmar bättre än normalt och 15 procent uppger att deras drömmar har blivit mer negativa, skriver National Geopraphic.

Andra forskare tror att vi bara har sett toppen av isberget hittills och att våra begränsade sociala kontakter med andra människor och ökade stressnivåer kommer att leda till fler märkliga drömmar.

Amerikanskt företag står redo med miljontals antikropptester

Torsdagen den 16 april 2020 - kl. 9:31

Amerikanska Abbott Laboratories är en av de största aktörerna när det gäller utveckling av medicinsk utrustning. Enligt ett pressmeddelande är företaget nu redo att lansera ett test som kan påvisa antikroppar mot det nya coronaviruset.

Detta innebär således att testet kan avslöja om man har haft sjukdomen COVID-19.

Enligt Abbott Laboratories är företaget redo att distribuera en miljon tester i USA denna vecka. Utöver det räknar företaget med att kunna producera och distribuera ytterligare fyra miljoner tester i april och 20 miljoner tester under juni och månaderna därefter.

Det är fortfarande oklart hur exakt det nya testet är då Abbott Laboratories ännu inte har besvarat förfrågningar om testets effektivitet.

Var tredje amerikan tror att Covid-19 har skapats i ett laboratorium

Tisdagen den 14 april 2020 - kl. 13:29

Det nya coronaviruset ”har tagits fram i ett laboratorium” eller ”har skapats i ett laboratorium av misstag”.

23 respektive 6 procent av amerikanerna stöder dessa två svarsalternativ. Det innebär att nästan var tredje amerikan anser att det nya coronaviruset har skapats av människan i ett laboratorium.

Det är slutsatsen i en ny rapport av den oberoende tankesmedjan Pew Research Center, baserat på en undersökning som gjordes under perioden 10-16 mars där 8 914 vuxna i åldrarna 18-65 år tillfrågades.

Majoriteten av de tillfrågade - 43 procent - tror dock att SARS-Cov-2 har uppstått i naturen.

Vaccinkandidat visar lovande resultat i musförsök

Onsdagen den 8 april 2020 - 9:38

Forskare från University of Pittsburgh School of Medicine i USA har utvecklat ett potentiellt vaccin mot det nya coronaviruset och inledande försök på möss ser lovande ut. Två veckor efter att ha fått vaccinet utvecklade möss tillräckligt många antikroppar att slå ut det nya coronaviruset, SARS-CoV–2.

Vaccinet bygger på samma princip som ett vanligt influensavaccin, där man bygger upp immunitet genom att injicera artificiella virusprotein i kroppen. Den nya vaccinkandidaten administreras dock inte som en vanlig injektion.

Forskare bakom vaccinet har också utvecklat ett speciellt plåster, som penetrerar huden med en massa mikroskopiska nålar och skickar in vaccinet i kroppen. Plåstret är i sig självt ett viktigt steg mot ett snabbt vaccin, eftersom det kan produceras i stor skala och inte behöver förvaras eller transporteras nedkylt.

Det lovande vaccinet ska nu användas i kliniska försök på människor, som både ska testa vaccinets säkerhet och om det även kan skydda oss mot det nya coronaviruset.

Forskare har skapat ljudet av coronavirus

Tisdagen den 7 april 2020 – klockan 13.34

Du har förmodligen sett otaliga bilder av det nya coronaviruset, SARS-Cov-2, och dess så kallade taggproteiner.

Nu har forskare från Massachusetts Institute of Technology förvandlat dessa taggproteiner till ljud, så att det även går att höra viruset.

Enligt Science Magazine representerar de ringande klockorna, vibrerande strängarna och livliga flöjttonerna allihop olika aspekter av taggproteinet. De många tonerna är med andra ord taggproteinets form.

Med hjälp av en ny metod, sonifiering – då icke auditiva enheter tilldelas olika toner – fick aminosyra i taggproteinet ett unikt ljud. Sedan kunde hela proteinet – och alla dess ljud – konverteras till ett nothäfte. Och resultatet har blivit musik.

Forskarna har inte bara skapat lugnande toner. De har också kartlagt proteinet i ett nytt format – nämligen ljud – vilket ska göra det lättare att undersöka och att förstå det nya coronaviruset, säger de.

Antiviralt läkemedel visar potential i försök

Måndagen den 6 april 2020 - kl. 8:32
En internationell grupp forskare har testat ett ännu inte godkänt antiviralt medel mot Covid-19 som i de inledande försöken har visat sig ha förmåga att blockera sjukdomen i ett tidigt stadium.

Medlet, som kallas APN01, efterliknar proteinet ACE2 som finns i våra cellmembran. Både SARS och SARS-CoV-2 använder ACE2 som receptor för att komma in i cellerna.

Förhoppningen var därför att APN01 skulle kunna 'lura' det nya coronaviruset att binda sig till detta i stället för det riktiga ACE2-proteinet och på så sätt stoppa infektionen. Och det ser ut att fungera.

Forskarna har testat APN01 i artificiella blodkärl och njurvävnad och där blockerade medlet stora mängder virus från att komma in i cellerna. APN01 har redan testats i säkera försök på friska människor och därför går man nu över till försök på svårt sjuka personer med Covid-19 i Danmark, Österrike och Tyskland.

Drygt en miljon personer har nu testats positivt för coronaviruset

Fredagen den 3 april 2020 – kl. 15:09

Antalet bekräftade fall som smittats av coronaviruset i världen passerade under torsdagskvällen en miljon människor.

Knappt en femtedel av dessa – cirka 212 000 människor – är friska igen efter att ha varit smittade med viruset SARS-CoV-2, och 53 211 personer har dött.

Dödligheten den 3 mars var 3,4 procent, enligt Världshälsoorganisationen. I dag – exakt en månad senare - har dödligheten ökat till 5,22 procent. Det är en ökning med 1,82 procentenheter.

Det ser dock annorlunda ut i de nordiska länderna.

Danmark, Norge, Finland och Sverige har sammanlagt 16 262 bekräftade fall av smittan. Av dessa är 1 618 numera friska, och 500 personer konstateras ha dött på grund av viruset. Det gör att dödligheten i de nordiska länderna i nuläget är 3,07 procent.

Datakälla: John Hopkins Institute.

Så stor kan en grupp vara innan den är FÖR stor

Fredagen den 3 april 2020 - kl. 09:08

Du funderar säkert på: Varför är gränsen för att samlas i grupp 50 personer i Sverige medan den är tio i Danmark? Och hur kan USA hålla fast vid begreppet ”större folksamlingar” som först var 1 000 personer, sedan 250, 100, 50 och nu slutligen tio?

Svaret är: Det finns ingen vetenskaplig förklaring. Förrän nu.

Med hjälp av fem modeller över hur epidemier sprider sig har forskare från Université Laval in Quebec, Kanada, hittat gränsen för hur många människor vi faktiskt kan samlas offentligt.

I den superkomplexa matematiska modellen tar man även hänsyn till att vi alla umgås med människor i olika grupper – och därför lätt kan smitta andra grupper när vi träffar dessa på nytt.

Om vi hypotetiskt sett – där allt annat är lika - möts i grupper som består av fler än 30 personer kommer smittspridningen att fortsätta oförändrat. Om vi istället möter cirka 20 personer i en grupp kommer den börja minska, sammanfattar forskarna.

Gränsvärdet – eller studiens så kallade tipping point – är 23, enligt forskarna. De fastslår dock att detta ”magiska tal” som vi alla har efterfrågat ska tolkas med försiktighet. Studien har ännu inte genomgått peer review (referatgranskats).

Ny studie: Katter kan smitta varandra med coronavirus

Torsdagen den 2 april 2020 - kl. 14.00

Katter kan smitta varandra med coronavirus och sjukdomen COVID-19, medan hundar ser ut att vara mindre mottagliga för smitta. Det finns dock ännu inte tillräckligt med underlag för att kunna konstatera om katter kan överföra viruset till människor.

Det är slutsatsen i en ny studie som gjorts av kinesiska forskare från Harbin Veterinary Research Institute. I studien drar de även slutsatsen att kycklingar, grisar och änder har relativt låg risk för att drabbas av det nya coronaviruset.

Resultaten kommer efter strax efter att det blivit känt att en belgisk tamkatt i slutet av mars testades positivt för coronaviruset efter att ha visat symptom som bland annat diarré, kräkningar och problem med andningen.

I den nyligen publicerade studien, som ännu inte genomgått peer review, exponerade forskarna fem tamkatter för en hög dos av det nya coronaviruset genom att föra in viruspartiklar i nosen. Sex dagar senare kunde forskarna spåra så kallat virus-rna och viruspartiklar i katternas övre luftvägar. Detta dock utan att katterna visade symptom på sjukdom.

Tre av katterna placerades dessutom i burar i närheten av katter som inte var smittade. Därefter kunde forskarna spåra virus-rna hos en av de katter som hade varit utsatt för hög smittfara. Det kan, enligt forskarna, indikera att viruset sprider sig via droppar på samma sätt som hos människor.

Andra forskare är dock försiktiga med att slå larm ännu när det gäller smitta från katt till människa. De understryker bland annat att studien endast har utförts på ett ytterst liten grupp katter och att doserna med virus var mycket höga - vilket inte motsvarar förhållandena i verkligheten.

De kinesiska forskarna utsatte även en liten grupp hundar för samma coronasmitta – och här har forskarna kunnat se utsöndrat virus-rna i hundarnas avföring, men ingen av hundarna var smittade av viruset.

Nya siffror från Danmark: 97 % av de smittade återhämtar sig

Onsdagen den 1 april 2020 - kl. 20:01

97 % av de som smittats av coronaviruset under veckorna 8-11 rapporteras vara friska igen, meddelar Statens Serum Institut. Vi befinner oss nu i vecka 14.

Det motsvarar 894 av totalt 917 personer som testades positivt under perioden. 20 personer har dött av sjukdomen (2%), medan tre personer fortfarande får vård (0,3%).

Siffrorna överensstämmer väl med Världshälsoorganisationen WHO:s tidigare uppgift om att drygt 3% av de som bekräftats vara smittade av coronaviruset riskerar att dö av sjukdomen.

Läs mer om virusets dödlighet här.

Nedstängning räddar cirka 59 000 människoliv i Europa

Onsdagen den 1 april 2020 - kl. 14:23

Nedstängning av skolor och offentliga institutioner samt varierande former av förbud mot större folksamlingar och ökat fokus på social distansiering kan ha räddat cirka 59 000 människoliv i elva europeiska länder.

Det uppskattar experter från Imperial College London.

Forskarteamets bedömning omfattar länderna:

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Storbritannien
 • Österrike
 • Belgien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italien
 • Schweiz

Italien registrerar det lägsta antalet nya smittade på två veckor

Tisdagen den 31 mars 2020 - kl. 9:00
Antalet smittade och döda i Italien har ökat stadigt under de senaste veckorna. Men nu kan de italienska hälsovårdsmyndigheterna äntligen rapportera om goda nyheter.

Under det senaste dygnet har bara 4 050 nya fall av coronasmitta registrerats jämfört med 5 217 nya fall dygnet innan. Det är det lägsta antalet nya smittade sedan den 17 mars.

De positiva siffrorna har fått Världshälsoorganisationen WHO att hysa en försiktig förhoppning om att situationen i Europa kan vara på väg att ha nått sin kulmen.

Storbritannien tar en närmare titt på ”danskt” coronaserum

Måndagen den 30 mars 2020 – kl 15:48

I Kina, USA och Europa studerar forskare just nu en 100 år gammal metod – som togs fram mot difteri av en dansk forskare – för att bota coronapatienter.

Metoden, passiv immunisering, går ut på att man utvinner serum från blodplasma från personer som har överlevt SARS-CoV-2. Därefter ges serumet till personer som är sjuka av viruset.

I och med det får sjuka patienter de friska personernas antikroppar för att på så sätt kunna mildra sjukdomens symptom.

I Storbritannien meddelar hälsovårdsmyndigheten nu att det inte bara är sjuka personer som kan nyttja serumet. Medicinsk personal som möter coronapatienter borde också dra fördel av det.

Ett serum mot coronavirus skulle kunna verka förebyggande under både veckor och månader, uppskattar flera forskare.

En talesperson från den offentliga sjukvårdsorganisationen NHS Blood and Transplant i Storbritannien säger till tidningen The Guardian att de redan har identifierat potentiella plasmadonatorer.

© KNMI/ESA

Coronaviruspandemin minskar Kvävedioxidnivån i Europa

Måndagen den 30 mars 2020 - kl. 12:36

Nya satellitbilder från en av totalt sex Copernicus Sentinel-satelliter avslöjar att mängden kvävedioxid i atmosfären över större städer har minskat betydligt mellan den 14 och 25 mars i år jämfört med genomsnittet för mars 2019.

Forskare från The Royal Netherlands Meteorological Institute har använt data från ESA:s Copernicus Sentinel-5P-satellit och satellitbilderna över Rom, Paris, Madrid, Milano och Frankfurt talar sitt tydliga språk.

Den kraftiga kvävedioxidreduktionen är ett direkt resultat av Covid-19.

Kvävedioxidnivån sjunker när regeringar tar till drastiska medel som nedstängningar, karantäner och stängda gränser, sammanfattar forskarna.

© Shutterstock

USA har nu flest antal bekräftade smittfall i världen

Fredagen den 27 mars 2020 - kl. 11:15

USA har gått om Kina som det land i världen som har flest antal bekräftade fall av coronavirussmitta.

 1. USA: 86 000 bekräftade smittade (1 300 döda)
 2. Kina: 81 800 bekräftade smittade (3 300 döda)
 3. Italien: 80 500 bekräftade smittade (8 200 döda)
 4. Spanien: 57 800 bekräftade smittade (4 400 döda)
 5. Tyskland: 47 300 bekräftade smittade (300 döda)

Siffrorna presenteras av amerikanska Johns Hopkins University och naturligtvis måste man ta hänsyn till storleken på länderna och ta med i beräkningen att mörkertalen varierar. Inte alla länder testar lika mycket och därför kan många smittade gå under radarn.

Många kan dö och ekonomin haltar

Upp emot 2 300 människor beräknas dö av coronaviruset varje dag i USA när viruset kommer att toppa i mitten av april. Det framgår av en nyligen publicerad studie från University of Washingtons School of Medicine.

Överallt i USA uppmanas medborgarna hålla sig hemma i så stor utsträckning som möjligt och alla ickevitala butiker stänger ned.

Hälsokrisen har redan fått stora ekonomiska konsekvenser och i förra veckan rapporterades drygt tre miljoner amerikaner vara arbetslösa. Det är fyra gånger så många som under den hittills värsta arbetslöshetskrisen år 1982.

Forskare ropar i kör till Trump: Vi behöver kunna forska i fostervävnad

Torsdagen den 26 mars 2020 - kl. 16:20

”På uppdrag av de forsknings- och läkemedelsföretag som bekämpar Covid-19-pandemin samt miljardtals potentiella patienter i USA och resten av världen vädjar vi till dig att du omedelbart häver restriktionerna gällande forskning på fostervävnad.”

lyder meddelandet från över 100 forskningsinstitutioner, universitet och organisationer i ett offentligt brev till USA:s president Donald Trump.

Fostervävnad, som vanligtvis härrör från aborter, har ofta använts i vaccinforskning i USA. Men det upphörde i juni 2019 då Trump i samband med en abortkampanj förbjöd forskningen i fostervävnad.

”Vi anser att forskare bör ha tillgång till alla biomedicinska forskningsverktyg som finns för att kunna utveckla behandlingar mot covid-19”, säger Eric Anthony, politisk ledare för International Society for Stem Cell Research, till den vetenskapliga tidskriften Nature.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är USA på god väg att bli nästa epicenter för coronaviruset med en snabbt växande exponentiell smittkurva – precis som det såg ut i Asien och därefter i Europa.

WHO:s virusexpert tveksam till att stänga ned hela Europa

Torsdagen den 26 mars 2020 - kl. 10:15

Bruce Aylward, virusexpert på Världshälsoorganisationen, WHO, är kluven till att fler länder stänger ned i Europa på grund av det nya coronaviruset. I stället för att stänga ned samhällen bör länderna göra som Kina, Singapore och Sydkorea, anser han.

“Viruset finns hos dem som är sjuka och deras täta kontakter. Inte överallt. Testa människor. Leta upp de som är sjuka och isolera dem. Hitta deras nära kontakter och testa dem. Isolera om det är nödvändigt." Så låter det kontroversiella beskedet från virusexperten till internetmediet Pov International.

Aylward anser inte att det är meningsfullt att stänga gränser och sätta hela Europa på paus för att få bukt med det nya coronaviruset. Han säger till internetmediet:

"Istället säger man till människor som känner sig dåliga att de ska stanna hemma om de har milda symptom. Vad händer då? De smittar andra i hemmet. Och när de känner sig lite bättre lämnar de hemmet, men de kan fortfarande smitta i flera dagar medan de återhämtar sig."

Länder som Kina, Sydkorea och Singapore har agerat annorlunda än de flesta regeringar i Europa. Dessa tre länder har brutit den annars exponentiella kurvan över nya fall av smittan.

USA ska mildra coronakrisen med astronomiskt belopp

Onsdagen den 25 mars 2020 - kl. 08:34

I morse enades Vita huset och senaten om ett gigantiskt hjälppaket som ska mildra de ekonomiska konsekvenserna i USA.

Stödpaketet är på 2 000 miljarder dollar och är därmed det största i landets historia. Mer information om stödpaketet har ännu inte offentliggjorts.

Isländska hälsovårdsmyndigheter har hittat 40 mutationer av coronaviruset

Tirsdag den 24 mars 2020 - kl. 14:00

De isländska hälsovårdsmyndigheterna har testat totalt 9 768 personer för coronavirus och hittat hela 40 olika "Islandsspecifika" mutationer. En av de testade personerna var till och med smittad av två olika mutationer av viruset samtidigt. Det skriver den danska tidningen Information.

Totalt har Island 588 bekräftade fall av corona sedan det första fallet dök upp i slutet av februari. Tester har gjorts på alla som har varit sjuka, uppvisat symptom eller tillhört riskgrupper.

Utöver det har myndigheterna testat totalt 5 571 personer som varken uppvisat symptom eller tillhört riskgrupper. Testpersonerna har inte enbart testats för coronaviruset utan man har även utfört en full så kallad gensekvensering av de infektioner som man hittat.

Dödssiffran i Spanien ökar – utbrottet förväntas nå toppen på onsdag

Måndagen den 23 mars 2020 - kl. 15:00

I Spanien ökar antalet smittade och döda till följd av coronaviruset fortfarande snabbt. Landet är det land, utöver Kina och Italien, som drabbats hårdast av COVID-19-utbrottet.

Drygt 33 000 spanjorer är smittade av viruset och 2 182 personer har dött i landet. Hela 60 procent av de totala dödsfallen har drabbat huvudstaden Madrid, som har varit särskilt utsatt. Där arbetar nu de spanska myndigheterna med att omvandla ett av stadens kulturella centrum – kongresscentret Ifema – till ett tillfälligt militärsjukhus med plats för drygt 5 000 sängar.

Enligt de spanska hälsovårdsmyndigheterna förväntas utbrottet i landet att nå sin topp i slutet av veckan – kanske redan på onsdag. Man tror då att de första åtgärderna, såsom stängning av skola och beslut om karantän, ska kunna avläsas i statistiken.

Nej: Det drabbar inte BARA äldre

Fredagen den 20 mars 2020 - kl. 15:53

Två av fem som är inlagda på sjukhus är mellan 20 och 54 år. Det visar en studie som är baserad på 2 500 personer i USA.

Studien visar också att knappt hälften av de som ligger inlagda på intensivvårdsavdelningarna är under 65 år.

Det har florerat rykten om att barn – och då särskilt småbarn ¬– i princip är immuna mot coronaviruset. Det stämmer inte, antyder en kinesisk studie som publicerats i tidskriften Pediatrics.

2 143 coronasmittade barn under 18 år deltog i studien. Cirka hälften upplevde milda symptom som feber och torrhosta. Men drygt en tredjedel ¬– 39 procent – drabbades av symptom som lunginflammation och problem med lungorna. Cirka fyra procent upplevde samtliga symptom.

Av de 2 143 barnen i studien var det 125 som utvecklade mycket svåra symptom och blev allvarligt sjuka. Av dem var 60 procent – 75 barn – under fem år, och 40 procent av dessa 75 barn var nyfödda eller under tolv månader gamla.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen, danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, infört nya riktlinjer som fastslår att alla gravida med symptom ska testas innan det är dags att föda. Om testet är positivt ska särskild försiktighet vidtas.

I Sverige får de mammor som konstaterats ha covid-19 vård tillsammans med sitt barn i ett enkelrum och vården.
Både i Sverige och Danmark gäller också att om den gravida kvinnans partner är smittad av corona – eller om det finns misstanke om detta ¬– får hen inte delta vid förlossningen.

Coronavirus: 3 nyheter om talet 10 000

Fredagen den 20 mars 2020 – kl. 13:31

1) Viruset SARS-CoV-2 har nu krävt 10 000 dödsoffer världen över. Talet är exakt 10 031. Det innebär en ökning med 10,05 procent sedan i går.

2) På torsdagen hade USA mer än 10 000 smittade. Sedan dess har det gått snabbt. Just nu finns det 14 250 smittade personer i USA.

3) Hela onsdagen satt 10 000 personer tätt tillsammans i en massbön utanför staden Raipur i Bangladesh. De bad om ett underverk mot coronaviruset, skriver nyhetsbyrån AFP. Det har bara funnits ett enda registrerat dödsfall i Bangladesh, och bara 17 personer har testats positiva för coronaviruset.

All information kring smittspridningen och dödsfall kommer från John Hopkins Institute.

Personer med blodtypen A kan vara mer utsatta för coronaviruset

Torsdagen den 19 mars 2020 – kl. 15:40

Personer med blodtypen A är mer sårbara för coronaviruset, visar resultaten från en ny kinesisk undersökning. Samma undersökning slår fast att personer med blodtypen 0 kan vara mer resistenta mot coronaviruset.

Undersökningen har gjorts på tre sjukhus: två i Wuhan – ursprungsplatsen för virusutbrottet – och ett i Shenzhen. Läkarna jämförde blodtyperna hos totalt 2173 coronapatienter med mer än 3694 friska invånare i Wuhan.

Av de 2173 coronapatienterna testades 1775 (inklusive 206 dödsfall) på Wuhan Jinyintan Hospital.

Där visade undersökningen att majoriteten av människorna i Wuhan har blodtypen 0 – cirka 34procent, och att 32 procent av Wuhans invånare har blodtypen A. Men bland de coronasmittade hade hela 41 procent blodtypen A, och bara 25 procent blodtypen 0.

Av de 206 patienter som avled hade 85 procent blodtypen A.

Undersökningen, som publicerades på det digitala forskningsarkivet medRxiv, är ännu inte peer reviewed.

Inga nya fall av smitta i Wuhan

Torsdagen den 19 mars 2020 - kl. 13:45

Samtidigt som antalet personer som smittats av coronaviruset ökar i världen rapporterar man från Wuhan, smittans epicentrum, att inga nya fall registrerats under onsdagen den 18 mars.

Det innebär dock inte att smittan har bromsats helt i Kina. Under onsdagen registrerades 34 nya fall i landet, varav 21 i huvudstaden Peking, enligt nyhetsmediet France24.

Sedan den 31 december 2019 och fram till i dag har 3 130 personer dött till följd av Covid-19. I Kina rapporteras just nu att 81 155 personer är smittade av viruset.

Du kan följa med i smittutvecklingen och dödligheten här.

Franska läkare ger malarialäkemedel till coronapatienter

Torsdagen den 19 mars 2020 – kl. 11:36

I ett kliniskt försök har en fransk läkare behandlat 24 coronapatienter med malarialäkemedlet hydroxiklorokin. Efter åtta dagars behandling var 18 av de 24 patienterna friska. Sjuka coronasmittade har normalt kvar viruset i kroppen i 20 dagar. Allt enligt den franska tidningen La Provence.

En kontrollgrupp observerades parallellt på ett annat sjukhus. Nio av tio i kontrollgruppen är fortfarande sjuka i Covid-19.

Danska läkemedelsverket har tidigare hårt kritiserat en dansk läkare, som påstod att malariamedicin kunde ha goda effekter på coronaviruset. Nu har det alltså visat sig – om än i små försök – att läkaren eventuellt hade rätt.

Hydroklorokin ges redan till coronapatienter i Polen, och det har också uppvisat lovande resultat i mindre, kinesiska försök, skriver danska Berlingske.

WHO drar tillbaka ibuprofen-varning

Torsdagen den 19 mars 2020 – 08:01

Världshälsoorganisationen WHO dementerar nu sin varning mot ibuprofen.

"Baserad på tillgänglig kunskap just nu avråder WHO inte användning av ibuprofen ... Vi har i nuläget inte kännedom om några negativa effekter av ibuprofen utöver de sedan tidigare kända biverkningarna," skriver organisationen.

WHO uppger att de varken har hittat vetenskapliga belägg för eller tagit emot information från läkare som behandlar patienter som smittats av coronaviruset om att ibuprofen skulle förvärra sjukdomen.

Det första coronavaccinet testas på människor

Onsdagen den 18 mars 2020 – 15:57

Det första fas 1-försöket med ett potentiellt nytt coronavaccin är redan på gång, meddelar National Institute of Health under amerikanska hälsodepartementet.

45 friska försökspersoner ska under kommande sex veckor testas på ett forskningscenter i Seattle, och resultaten ska ge forskare den första kunskapen om vaccinets potential för människor. Djurförsök har redan haft lovande utfall.

Vaccinet, som fått namnet mRNA 1273, ska tvinga kroppens celler att udtrykke ett särskilt protein, som – hoppas forskarna – ska förstärka vårt immunförsvar mot coronaviruset.

Även om försöksvaccinet måste genomgå en totalt 14 månader lång utvärdering, kallar Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektören för Världshälsoorganisationen, det en ”fantastisk bedrift” att arbetet med att framställa ett vaccin redan har kommit så långt.

UPPDATERING:

Torsdagen den 19 mars 2020 – 08:01

Världshälsoorganisationen WHO dementerar nu sin varning mot ibuprofen.

"Baserad på tillgänglig kunskap just nu avråder WHO inte användning av ibuprofen ... Vi har i nuläget inte kännedom om några negativa effekter av ibuprofen utöver de sedan tidigare kända biverkningarna," skriver organisationen.

WHO uppger att de varken har hittat vetenskapliga belägg för eller tagit emot information från läkare som behandlar patienter som smittats av coronaviruset om att ibuprofen skulle förvärra sjukdomen.


Onsdagen den 18 mars 2020 – 13:14

Världshälsoorganisationen WHO har i ett uttalande avrått människor som har symptom av coronavirus att behandla huvudvärk, muskelsmärta eller feber med antiinflammatoriska – det vill säga inflammationsnedsättande – mediciner som ibuprofen. Medicinen kallas ofta Ipren eller Ibuprofen i butik.

Forskare från universitetssjukhuset i Basel misstänker att antiinflammatoriska mediciner kan förvärra effekten av coronaviruset, men detta är ännu bara en hypotes och inget som har kunnat bevisas vetenskapligt genom försök.

Svenska läkemedelsverket avråder inte i nuläget användning av antiinflammatorisk medicin såsom Ipren eller Ibufrofen.

I en intervju säger Ulla Wändell Liminga, ansvarig för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, att generellt gäller att de som har känslig mage, njurproblem eller hjärtproblem inte ska använda antiinflammatoriska värktabletter, men att detta alltid gäller för dessa personer. En generell risk med att ta febernedsättande mediciner är också att det då kan ta längre tid innan den drabbade inser hur sjuk hen egentligen är.

Coronavirus sprider sig i hela USA

Onsdagen den 18 mars 2020 – 08:56

Samtliga delstater i USA meddelas nu ha fall av coronasmittade efter att West Virginia har rapporterat om sina första fall av smittan.

USA har nu 6 500 bekräftade fall och 114 människor rapporteras ha dött av sjukdomen.

Den amerikanska regeringen arbetar just nu med ett ekonomisk stödpaket på svindlande 8 500 miljarder kronor för att hantera den ekonomiska krisen som kan leda till en arbetslöshet på 20 procent – dubbelt så stor som efter finanskrisen år 2008.

Den amerikanska militären är också redo att inrätta mobila fältsjukhus i de områden som drabbas hårdast av coronaviruset.

Sverige stänger gränserna

Tisdag den 17 mars 2020 – 21:30

Den svenska regeringen meddelar att landets gränser stängs för alla icke nödvändiga inresor från länder utanför EU. Det görs för att bromsa smittspridningen av coronaviruset.

Förbudet gäller från och med torsdag den 19 mars och 30 dagar fram i tiden.

"Regeringen är redo att ta fler steg om det blir nödvändigt”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Svenska medborgare omfattas inte av förbudet och kommer alltid att kunna resa in i Sverige, även efter torsdagen den 19 mars.

Det kommer att göras undantag från inreseförbudet för vissa speciella personer, exempelvis diplomater, transportarbetare och vital sjukvårdspersonal.

Dagsläget gällande nedstängning i nordiska länder

Tisdag den 16 mars 2020 – kl. 12:00

Danmark: Den danska regeringen bestämde i förra veckan att stänga förskolor, skolor och universitet i två veckor från och med måndagen den 16 mars. Alla offentliga anställda på icke-kritiska arbeten ska också stanna hemma och privatanställda uppmanas att arbeta hemifrån i möjligaste mån. Folksamlingar som omfattar fler än 100 personer avråds och Danmarks gränser är tills vidare stängda.

Hittills har 960 danskar bekräftats vara smittade med coronaviruset. I skrivande stund har fyra danskar avlidit i sjukdomen, medan 62 personer är inlagda på sjukhus. Tio av dem får intensivvård.

Norge:
Bara en dag efter att den danska regeringen lade fram sin plan mot coronaviruset, följde den norska regeringen efter med liknande strategi. I Norge har alla utbildningsinstitutioner och förskolor stängts. Alla kulturarrangemang är inställda och folksamlingar med mer än 50 personer är förbjudna. De norska gränserna är också stängda tills vidare.

I Norge har 1366 smittats av coronaviruset, tre har avlidit och 66 personer är inlagda på sjukhus.

Sverige:
Den svenska regeringen rekommenderar att gymnasier stängs den 17 mars. Skolor för yngre barn hålls öppna tills vidare, men statsminister Stefan Löfven har meddelat att förberedelserna inför en potentiell stängning pågår. Utöver det rekommenderar regeringen att alla i Stockholm arbetar hemifrån i den mån det går.

1121 svenskar har smittats av coronaviruset och sju har avlidit – varav fyra i går, måndagen den 16 mars.

Finland: Måndagen den 16 mars deklarerade den finska regeringen att landet befinner sig undantagstillstånd. Alla skolor är stängda, alla över 70 år ska hålla sig hemma och man får inte längre besöka äldre personer på vårdhem eller sjukhus. Alla folksamlingar med över tio personer har också förbjudits.

294 personer har bekräftats vara smittade i Finland, men precis som i Danmark testas inte alla längre. Hittills har ingen avlidit av coronaviruset i Finland.

Nederländare hamstrade hasch

Tirsdag den 17. marts 2020 - kl. 08:30
I söndags meddelade den nederländska regeringen att de – precis som många andra europeiska länder – kommer att stänga alla caféer, barer, gym och liknande från och med i dag klockan 18.00 fram till den 6 april.

Landets så kallade coffeeshops, där man kan köpa hasch lagligt, omfattas också av stängningen och därför vallfärdade många nederländare till dessa butiker för att göra sina inköp inför perioden.

Efter en kaotisk dag med enorma köer beslutade dock regeringen att landets coffeeshops får sälja hasch som take-away. Anledningen är först och främst en rädsla för att stängningen skulle leda till olaglig haschhandel.

Forskare: Coronavirus kan hänga kvar i luften i flera timmar

Måndagen den 16 mars 2020 - kl. 14.00
I kampen mot coronaviruset har amerikanska forskare undersökt hur länge det smittsamma viruset kan överleva i luften och på olika ytor. Deras resultat – som ännu inte genomgått peer-review - visar att viruspartiklar kan finnas i luften i upp emot tre timmar. Influensa kan hålla sig i luften i mindre än en timma.

Dessutom kan det nya coronaviruset överleva på plast och rostfritt stål i cirka tre dygn och 24 timmar på papper.

Experter: Utbrott av coronaviruset kommer att vara som störst i april

Måndagen den 16 mars 2020 - kl. 11.30
Enligt beräkningar kommer coronaviruset att vara som störst i Danmark i mitten eller slutet av april med 300 000 smittade danskar. Antalet smittade förväntas därför att minska i början av maj.

De danska forskarna tror att det nya coronaviruset kommer att drabba befolkningen i vågor – en i vår och en i höst. Beräkningarna utgår från den första vågen och totalt förväntas 600 000 personer smittas i Danmark.

© MOSAiC International Arctic Drift Expedition

Coronaviruset bromsar arbete på fastfrusen isbrytare

Fredag den 13 mars 2020 – kl. 16:02

Tidigare i dag kunde vi meddela att Marsuppdraget ExoMars skjuts på framtiden till följd av coronapandemin. Detsamma gäller nu forskningsarbetet på isbrytaren Polastern, som ligger fastfrusen i havsisen omkring Arktis.

Uppdraget, som heter MOSAiC, är indelat i tre olika forskningsområden med var sin forskningsgrupp. De tre grupperna utforskar iskärnor, havsvatten och atmosfären kring Polastern. Och det är alltså den sistnämnda som nu har försenats på grund av coronaviruset.

"Atmosfärgruppen", som spelar en avgörande roll för uppdraget enligt den vetenskapliga tidskriften Nature, kom aldrig ut till den fastfrusna isbrytaren. En person i gruppen är nämligen smittad med corona, och resten av gruppen – drygt 20 man – sitter nu i karantän.

Lynne Talley, som är oceanograf hos Scripps Institution of Oceanography i La Jolla, Kalifornien, poängterar allvaret för Nature. ”På grund av sjukdomens långa inkubationstid kommer isolering av sjuka forskare på fartyget vara långt ifrån tillräckligt. Om bara en enda person oavsiktligt tar med viruset ombord, dröjer det inte länge innan hela besättningen insjuknar."

Därför genomgår alla som ska stiga ombord på isbrytaren en grundlig hälsokoll.

Forskningsarbetet väntas återupptas när karantänen har hävts.

Mars-roveren Rosalind Franklin

Rovern Rosalind Franklind är uppkallad efter vetenskapskvinnan som gjorde banbrytande upptäckter i molekylära strukturer i dna redan i början av 1950-talet.

© ESA

Coronavirus flyttar fram Marsexpedition

Fredagen den 13 mars 2020 - kl. 10:47

Om några få månader skulle Proton-raketen skjutas iväg mot Mars tillsammans med landaren Kazachok och rovern Rosalind Franklin.

Men det rysk-europeiska Mars-uppdraget ExoMars har nu flyttats fram till augusti 2022.

Detta beror dels på tekniska utmaningar, dels på att coronaviruset nu även har lamslagit rymdagenturerna ESA och Roscosmos, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Framflyttningen indikerar att de som är involverade i Mars-uppdraget har begränsade möjligheter att i nuläget ta sig till exempelvis produktions- och maskinhallar som ligger i olika delar av världen.

Coronaviruset: Här finns flest dödsoffer

Torsdagen den 12 mars 2020 - kl. 14.14

Coronaviruset har nu lett till döden för 4 717 människor i världen enligt John Hopkins Institute.

Sverige har drabbats av sitt första dödsfall i sjukdomen covid-19 som orsakats av coronaviruset. Det rör sig enligt region Stockholm om en person i 70-årsåldern som hade underliggande sjukdomar. I övriga Norden - Danmark, Norge och Finland - har det ännu inte rapporterats om några dödsfall på grund av coronaviruset.

Tabellen härstammar från Buzzfeed News och baseras på data från John Hopkins Institute.

Pandemi stänger Danmark

Torsdagen den 12 mars 2020 - kl. 10.00

- Pandemi är inget ord som ska användas lättvindigt eller oförsiktigt.

Så sa Världshälsoorganisationens, WHO:s, generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus vid en presskonferens på onsdagskvällen. Men just pandemi är nu exakt vad WHO kallar det globala coronautbrottet.

En epidemi är en snabb och okontrollerbar spridning av en smittsam sjukdom till ett stort antal människor inom ett begränsat område och en kort period. En pandemi däremot är en smittsam sjukdom vars spridning når hela världen eller flera världsdelar.

WHO:s generaldirektör var inte den enda vars ord kommer att gå till historien.

Under onsdagskvällen meddelade även Danmarks statsminister Mette Frederiksen att Danmark stänger ned i 14 dagar. Alla offentligt anställda ska stanna hemma samtidigt som privat anställda uppmuntras att arbeta hemma om de har möjlighet.

Ett liknande tillvägagångssätt har hittills endast setts i Italien. Men Danmark är det land i EU som har den mest dramatiska ökningen av antalet nya smittade och har just nu 514 smittade, varav två i kritiskt tillstånd.

Statsministrar i beredskap

Onsdagen den 11 mars 2020

Mellan 1 680 och 5 600 personer kan dö av Covid-19, uppskattar danska Sundhedsstyrelsen och Statens Serum Institut i en ny rapport. Just nu är 340 smittade i Danmark.

Man uppskattar att tio procent av den danska befolkningen kommer att smittas av corona och uppskattar att risken är stor för att Danmark – precis som övriga EU-medlemsländer – kommer uppleva liknande utbrott som de i norra Italien.

Det är inte bara Sveriges statsminister Stefan Löfven som uppmanar alla att lyssna på landets myndigheter och följa deras rekommendationer. Han säger också till Aftonbladet att vi i en sådan här situation måste ta hand om de svagaste i samhället och att "alla måste se till att upprätthålla god handhygien".

I Sverige råder ännu inte förbud mot större folksamlingar, men det kan bli en konsekvens om smittan fortsätter att spridas, har Löfven sagt. I Sverige är just nu 355 personer smittade och spridningsrisken ändrades under tisdagen till ”mycket hög” – högsta möjliga risk.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppmanar alla invånare att tänka sig för – och att tänka på varandra – och förvarnar om att det kan bli tal om akutlagstiftning inom företags- och sjukvårdssektorn för att hantera corona.

Även Norges statsminister Erna Solberg är bekymrad för sina medborgares säkerhet och för landets ekonomi. I Norge är 428 personer smittade och talet ökar stadigt, skriver VG.

I Finland är just nu 58 personer smittade. Finlands statsminister Sanna Marin och hennes regering uppmanar till att man ska följa instruktionerna från Finlands Institut för Hälsa och Välfärd.

De finska myndigheterna inväntar nya forskningsresultat för att ta beslut om ett förbud mot större folksamlingar ska införas. Dessa förväntas komma senare under dagen.

Tre nyheter: Italien stänger, läkare larmar och inkubationstiden är på plats

Tisdagen den 10 mars 2020

(1) Från och med tisdagsmorgonen är det förbjudet med större folksamlingar i hela Italien. Alla skolor och universitet i landet är fortsatt stängda fram till och med den 3 april.

Den italienska premiärministern Giuseppe Conte vädjar till sina medborgare att endast vistas utomhus när det är absolut nödvändigt.

(2) Italienska läkare varnar andra EU-länder via European Society of Intensive Care Medicine i följande meddelande: "Vi ser att en stor andel av de smittade måste läggas in på intensivvårdsavdelning - cirka tio procent."

De italienska läkarna fruktar att intensivvårdsavdelningarna fylls till den grad att varken utrustning, resurser eller platser räcker till alla som behöver. Detta är dock inget problem i Norden i dagsläget.

(3) Inkubationstiden – det vill säga tiden från att man smittas till att man uppvisar symptom – är nu fastslagen till 5,1 dagar. Det framgår av en rapport som publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicine.

5,1 dagar är genomsnittet för inkubationstiden hos 181 patienter. Många smittade upplever både kortare och längre inkubationstid. Författarna bakom rapporten drar därför slutsatsen att 14 dagars karantän vid potentiella smittsituationer är lämplig.

© Johns Hopkins CSSE

Dödligheten ökar och män är (kanske) mer utsatta

Måndagen den 9 mars 2020

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus sa i förra veckan att 3,4 procent av alla coronasmittade har dött.

Coronavirus har vid flera tillfällen jämförts med influensa. Men dödligheten, globalt sett, för coronaviruset är nu högre än för influensa. Men proportionellt sett leder influensan till döden för fler människor i Norden än vad coronaviruset gör.

Det har också visat sig att män i högre grad smittas av corona än kvinnor. WHO har tidigare meddelat att 51 procent av de smittade var män, resten kvinnor.

Men en ny studie som gjordes den 29 januari i Wuhan i Kina visar på betydligt större obalans i smittförhållandet. Där framgår att 58 procent av 1 099 COVID-19-patienter var män medan resten var kvinnor.

John Hopkins University spårar löpande coronaspridningen över världen. Just nu är cirka 112 000 personer smittade, 4 000 har dött och 63 000 har tillfrisknat.

Ny rapport: Få barn smittas av coronavirus

Torsdag den 5 mars 2020

En ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att barn smittas av det nya coronaviruset i liten grad. Slutsatsen kommer efter studier av smittade i Kina, där bara 2,4 procent av de registrerade smittade är under 18 år.

Enligt den nya rapporten är det också bara 20 procent som upplever ett allvarligt sjukdomsförlopp och det finns ingenting som tyder på att gravida kvinnor skulle löpa ökad risk att drabbas av sjukdomen.

Coronaviruset muterar två gånger i månaden

Onsdag den 4 mars 2020

Enligt det amerikanska forskningsinstitutet Bedford Lab muterar det nya coronaviruset i genomsnitt två gånger i månaden. Mutationerna är dock ganska enkla och har ännu inte någon större betydelse för virusets egenskaper.

Studier av de olika virusvarianterna visar att de alla har sitt ursprung i en gemensam "stamfader" från slutet av november till början av december.

Norska hälsodepartementet avråder norrmän från att resa till flera länder

Tisdag den 3 mars 2020

Norska hälsodepartementet avråder nu norrmän från att resa till Iran, Sydkorea och de italienska regionerna Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte och Veneto.

Norges utrikesdepartement och hälsodepartement har sedan mitten av februari avrått alla från att att resa till den kinesiska Hubei-provinsen.

Hittills har 33 smittofall bekräftats i Norge och hundratals personer sitter i hemkarantän.

Danska utrikesdepartementet avråder från onödiga resor till norra Italien

Måndag den 2 mars 2020

Danska utrikesdepartementet har upppdaterat sin reserekommendation och avråder nu från alla onödiga resor till de norditalienska regionerna Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte och Veneto.

Dessa fyra regioner har upplevt en kraftig ökning i antalet smittade och därför är risken, enligt utrikesdepartementet, så allvarlig att det krävs särskilda skäl att besöka områdena.

Det är upp till den enskilde personen att avgöra om en resa är nödvändig eller inte.

TEMA: Allt du behöver veta om coronaviruset

Hur blir corona ett mördarvirus? Varför tar det så lång tid att utveckla ett vaccin mot viruset? Och hur är dödligheten fördelad mellan olika åldersgrupper?

Vi har samlat alla våra stora bakgrundsartiklar om coronaviruset, så att du kan få svar på alla dina frågor om det nya viruset.

Klicka här och besök vårt tema om coronaviruset.

Kort om det nya coronaviruset

Koronavirus - mennesker med masker på
© Shutterstock

Det nya coronaviruset har under flera månader gått under namnen 2019-nCoV och Wuhan coronavirus.

På ett pressmöte den 11 februari 2020 namngav Världshälsoorganisationen (WHO) dock officiellt det nya coronaviruset och den sjukdom det orsakar.

Viruset har fått namnet SARS-CoV-2, en förkortning av Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, medan sjukdomen nu kallas COVID-19.

 • Vad för sorts virus är det?

  Viruset SARS-CoV-2 är ett så kallat coronavirus. Det är en virustyp som ligger bakom de flesta av vintern förkylningar och som generellt sett till hör den harmlösa sorten. I sällsynta fall kan ett coronavirus dock mutera och smitta från djur till människa och det är så de kan bli farliga.

  Sjukdomarna SARS och MERS är också coronavirus.

 • Hur har det uppstått?

  Det nya coronaviruset tros ha uppstått på en fisk- och djurmarknad i den kinesiska miljonstaden Wuhan. Där har ett djur troligen burit på viruset och smittat någon av alla de människor som har kommit i kontakt med det.

  Det har ännu inte gått att påvisa vilket djur som ligger bakom den första smittan, men ormar, fladdermöss och myrkottar har på sistone tillhört de huvudmisstänkta.

 • Hur smittar den?

  Viruset smittar människor emellan, och forskare tror att viruset primärt överförs genom droppar när en sjuk person hostar eller nyser. Smitta kan dock även ske genom avföring.

  Enligt Världshälsoorganisationen WHO för en smittad person vidare coronaviruset till 2–2,5 personer.

 • Hur många har smittats?

  Sedan de första rapporterna om viruset i december 2019 har antalet stigit till flera tusen. I början av utbrottet fanns de flesta smittade i Kina, men nu befinner sig de flesta smittade långt utanför de kinesiska gränserna.

  Du kan följa med i smittutvecklingen här.

 • Vilka är symptomen?

  Viruset kan ge symptom som hosta, uttalad trötthet, feber och andningsproblem. I svåra fall kan sjukdomen också utvecklas till lunginflammation och organsvikt.

 • Vilken behandling finns att få?

  Om symptomen är begränsade till hosta, feber och trötthet, behandlas viruset som en normal fökylning. Om den smittade får lunginflammation kan sjukhusvistelse bli nödvändig.

  Den lunginflammation som viruset kan orsaka är nämligen viral och inte bakteriell. Därför har antibiotika ingen verkan.

  Behandlingen blir då att stödja den smittades lungfunktion och ge rikligt med vätska.

 • Hur många har avlidit?

  Till dags dato har 2.093.001 personer avlidit av det nya coronaviruset. Det innebär en dödlighet på mindre än två procent, vilket inte är någon hög siffra. SARS har exempelvis en dödlighet på tio procent.

  De flesta människor som har avlidit av sjukdomen har varit äldre eller haft ett försvagat immunförsvar.

  Du kan följa med i smittutvecklingen och dödligheten här.

Läs också:

Sjukdomar

Allt du behöver veta om coronamutationer

8 minuter
Vaccineglas og kanyle mellem gummihandskeklædte fingre
Sjukdomar

Virus, kvicksilver eller rent gift? Här är receptet på ett vaccin

7 minuter
Sjukdomar

Den sydafrikanska mutationen: Vad forskarna fruktar mest

6 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj