Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Coronavirus-UPDATE: Följ senaste nytt här

Illustrerad Vetenskap ger dig aktuella nyheter och den senaste forskningen om det nya coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19.

Shutterstock

Senaste nytt om coronaviruset

Drygt en miljon personer har nu testats positivt för coronaviruset

Fredagen den 3 april 2020 – kl. 15:09

Antalet bekräftade fall som smittats av coronaviruset i världen passerade under torsdagskvällen en miljon människor.

Knappt en femtedel av dessa – cirka 212 000 människor – är friska igen efter att ha varit smittade med viruset SARS-CoV-2, och 53 211 personer har dött.

Dödligheten den 3 mars var 3,4 procent, enligt Världshälsoorganisationen. I dag – exakt en månad senare - har dödligheten ökat till 5,22 procent. Det är en ökning med 1,82 procentenheter.

Det ser dock annorlunda ut i de nordiska länderna.

Danmark, Norge, Finland och Sverige har sammanlagt 16 262 bekräftade fall av smittan. Av dessa är 1 618 numera friska, och 500 personer konstateras ha dött på grund av viruset. Det gör att dödligheten i de nordiska länderna i nuläget är 3,07 procent.

Datakälla: John Hopkins Institute.

Så stor kan en grupp vara innan den är FÖR stor

Fredagen den 3 april 2020 - kl. 09:08

Du funderar säkert på: Varför är gränsen för att samlas i grupp 50 personer i Sverige medan den är tio i Danmark? Och hur kan USA hålla fast vid begreppet ”större folksamlingar” som först var 1 000 personer, sedan 250, 100, 50 och nu slutligen tio?

Svaret är: Det finns ingen vetenskaplig förklaring. Förrän nu.

Med hjälp av fem modeller över hur epidemier sprider sig har forskare från Université Laval in Quebec, Kanada, hittat gränsen för hur många människor vi faktiskt kan samlas offentligt.

I den superkomplexa matematiska modellen tar man även hänsyn till att vi alla umgås med människor i olika grupper – och därför lätt kan smitta andra grupper när vi träffar dessa på nytt.

Om vi hypotetiskt sett – där allt annat är lika - möts i grupper som består av fler än 30 personer kommer smittspridningen att fortsätta oförändrat. Om vi istället möter cirka 20 personer i en grupp kommer den börja minska, sammanfattar forskarna.

Gränsvärdet – eller studiens så kallade tipping point – är 23, enligt forskarna. De fastslår dock att detta ”magiska tal” som vi alla har efterfrågat ska tolkas med försiktighet. Studien har ännu inte genomgått peer review (referatgranskats).

Ny studie: Katter kan smitta varandra med coronavirus

Torsdagen den 2 april 2020 - kl. 14.00

Katter kan smitta varandra med coronavirus och sjukdomen COVID-19, medan hundar ser ut att vara mindre mottagliga för smitta. Det finns dock ännu inte tillräckligt med underlag för att kunna konstatera om katter kan överföra viruset till människor.

Det är slutsatsen i en ny studie som gjorts av kinesiska forskare från Harbin Veterinary Research Institute. I studien drar de även slutsatsen att kycklingar, grisar och änder har relativt låg risk för att drabbas av det nya coronaviruset.

Resultaten kommer efter strax efter att det blivit känt att en belgisk tamkatt i slutet av mars testades positivt för coronaviruset efter att ha visat symptom som bland annat diarré, kräkningar och problem med andningen.

I den nyligen publicerade studien, som ännu inte genomgått peer review, exponerade forskarna fem tamkatter för en hög dos av det nya coronaviruset genom att föra in viruspartiklar i nosen. Sex dagar senare kunde forskarna spåra så kallat virus-rna och viruspartiklar i katternas övre luftvägar. Detta dock utan att katterna visade symptom på sjukdom.

Tre av katterna placerades dessutom i burar i närheten av katter som inte var smittade. Därefter kunde forskarna spåra virus-rna hos en av de katter som hade varit utsatt för hög smittfara. Det kan, enligt forskarna, indikera att viruset sprider sig via droppar på samma sätt som hos människor.

Andra forskare är dock försiktiga med att slå larm ännu när det gäller smitta från katt till människa. De understryker bland annat att studien endast har utförts på ett ytterst liten grupp katter och att doserna med virus var mycket höga - vilket inte motsvarar förhållandena i verkligheten.

De kinesiska forskarna utsatte även en liten grupp hundar för samma coronasmitta – och här har forskarna kunnat se utsöndrat virus-rna i hundarnas avföring, men ingen av hundarna var smittade av viruset.

Nya siffror från Danmark: 97 % av de smittade återhämtar sig

Onsdagen den 1 april 2020 - kl. 20:01

97 % av de som smittats av coronaviruset under veckorna 8-11 rapporteras vara friska igen, meddelar Statens Serum Institut. Vi befinner oss nu i vecka 14.

Det motsvarar 894 av totalt 917 personer som testades positivt under perioden. 20 personer har dött av sjukdomen (2%), medan tre personer fortfarande får vård (0,3%).

Siffrorna överensstämmer väl med Världshälsoorganisationen WHO:s tidigare uppgift om att drygt 3% av de som bekräftats vara smittade av coronaviruset riskerar att dö av sjukdomen.

Läs mer om virusets dödlighet här.

Nedstängning räddar cirka 59 000 människoliv i Europa

Onsdagen den 1 april 2020 - kl. 14:23

Nedstängning av skolor och offentliga institutioner samt varierande former av förbud mot större folksamlingar och ökat fokus på social distansiering kan ha räddat cirka 59 000 människoliv i elva europeiska länder.

Det uppskattar experter från Imperial College London.

Forskarteamets bedömning omfattar länderna:

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Storbritannien
 • Österrike
 • Belgien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italien
 • Schweiz

Italien registrerar det lägsta antalet nya smittade på två veckor

Tisdagen den 31 mars 2020 - kl. 9:00
Antalet smittade och döda i Italien har ökat stadigt under de senaste veckorna. Men nu kan de italienska hälsovårdsmyndigheterna äntligen rapportera om goda nyheter.

Under det senaste dygnet har bara 4 050 nya fall av coronasmitta registrerats jämfört med 5 217 nya fall dygnet innan. Det är det lägsta antalet nya smittade sedan den 17 mars.

De positiva siffrorna har fått Världshälsoorganisationen WHO att hysa en försiktig förhoppning om att situationen i Europa kan vara på väg att ha nått sin kulmen.

Storbritannien tar en närmare titt på ”danskt” coronaserum

Måndagen den 30 mars 2020 – kl 15:48

I Kina, USA och Europa studerar forskare just nu en 100 år gammal metod – som togs fram mot difteri av en dansk forskare – för att bota coronapatienter.

Metoden, passiv immunisering, går ut på att man utvinner serum från blodplasma från personer som har överlevt SARS-CoV-2. Därefter ges serumet till personer som är sjuka av viruset.

I och med det får sjuka patienter de friska personernas antikroppar för att på så sätt kunna mildra sjukdomens symptom.

I Storbritannien meddelar hälsovårdsmyndigheten nu att det inte bara är sjuka personer som kan nyttja serumet. Medicinsk personal som möter coronapatienter borde också dra fördel av det.

Ett serum mot coronavirus skulle kunna verka förebyggande under både veckor och månader, uppskattar flera forskare.

En talesperson från den offentliga sjukvårdsorganisationen NHS Blood and Transplant i Storbritannien säger till tidningen The Guardian att de redan har identifierat potentiella plasmadonatorer.

© KNMI/ESA

Coronaviruspandemin minskar Kvävedioxidnivån i Europa

Måndagen den 30 mars 2020 - kl. 12:36

Nya satellitbilder från en av totalt sex Copernicus Sentinel-satelliter avslöjar att mängden kvävedioxid i atmosfären över större städer har minskat betydligt mellan den 14 och 25 mars i år jämfört med genomsnittet för mars 2019.

Forskare från The Royal Netherlands Meteorological Institute har använt data från ESA:s Copernicus Sentinel-5P-satellit och satellitbilderna över Rom, Paris, Madrid, Milano och Frankfurt talar sitt tydliga språk.

Den kraftiga kvävedioxidreduktionen är ett direkt resultat av Covid-19.

Kvävedioxidnivån sjunker när regeringar tar till drastiska medel som nedstängningar, karantäner och stängda gränser, sammanfattar forskarna.

© Shutterstock

USA har nu flest antal bekräftade smittfall i världen

Fredagen den 27 mars 2020 - kl. 11:15

USA har gått om Kina som det land i världen som har flest antal bekräftade fall av coronavirussmitta.

 1. USA: 86 000 bekräftade smittade (1 300 döda)
 2. Kina: 81 800 bekräftade smittade (3 300 döda)
 3. Italien: 80 500 bekräftade smittade (8 200 döda)
 4. Spanien: 57 800 bekräftade smittade (4 400 döda)
 5. Tyskland: 47 300 bekräftade smittade (300 döda)

Siffrorna presenteras av amerikanska Johns Hopkins University och naturligtvis måste man ta hänsyn till storleken på länderna och ta med i beräkningen att mörkertalen varierar. Inte alla länder testar lika mycket och därför kan många smittade gå under radarn.

Många kan dö och ekonomin haltar

Upp emot 2 300 människor beräknas dö av coronaviruset varje dag i USA när viruset kommer att toppa i mitten av april. Det framgår av en nyligen publicerad studie från University of Washingtons School of Medicine.

Överallt i USA uppmanas medborgarna hålla sig hemma i så stor utsträckning som möjligt och alla ickevitala butiker stänger ned.

Hälsokrisen har redan fått stora ekonomiska konsekvenser och i förra veckan rapporterades drygt tre miljoner amerikaner vara arbetslösa. Det är fyra gånger så många som under den hittills värsta arbetslöshetskrisen år 1982.

Forskare ropar i kör till Trump: Vi behöver kunna forska i fostervävnad

Torsdagen den 26 mars 2020 - kl. 16:20

”På uppdrag av de forsknings- och läkemedelsföretag som bekämpar Covid-19-pandemin samt miljardtals potentiella patienter i USA och resten av världen vädjar vi till dig att du omedelbart häver restriktionerna gällande forskning på fostervävnad.”

lyder meddelandet från över 100 forskningsinstitutioner, universitet och organisationer i ett offentligt brev till USA:s president Donald Trump.

Fostervävnad, som vanligtvis härrör från aborter, har ofta använts i vaccinforskning i USA. Men det upphörde i juni 2019 då Trump i samband med en abortkampanj förbjöd forskningen i fostervävnad.

”Vi anser att forskare bör ha tillgång till alla biomedicinska forskningsverktyg som finns för att kunna utveckla behandlingar mot covid-19”, säger Eric Anthony, politisk ledare för International Society for Stem Cell Research, till den vetenskapliga tidskriften Nature.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är USA på god väg att bli nästa epicenter för coronaviruset med en snabbt växande exponentiell smittkurva – precis som det såg ut i Asien och därefter i Europa.

WHO:s virusexpert tveksam till att stänga ned hela Europa

Torsdagen den 26 mars 2020 - kl. 10:15

Bruce Aylward, virusexpert på Världshälsoorganisationen, WHO, är kluven till att fler länder stänger ned i Europa på grund av det nya coronaviruset. I stället för att stänga ned samhällen bör länderna göra som Kina, Singapore och Sydkorea, anser han.

“Viruset finns hos dem som är sjuka och deras täta kontakter. Inte överallt. Testa människor. Leta upp de som är sjuka och isolera dem. Hitta deras nära kontakter och testa dem. Isolera om det är nödvändigt." Så låter det kontroversiella beskedet från virusexperten till internetmediet Pov International.

Aylward anser inte att det är meningsfullt att stänga gränser och sätta hela Europa på paus för att få bukt med det nya coronaviruset. Han säger till internetmediet:

"Istället säger man till människor som känner sig dåliga att de ska stanna hemma om de har milda symptom. Vad händer då? De smittar andra i hemmet. Och när de känner sig lite bättre lämnar de hemmet, men de kan fortfarande smitta i flera dagar medan de återhämtar sig."

Länder som Kina, Sydkorea och Singapore har agerat annorlunda än de flesta regeringar i Europa. Dessa tre länder har brutit den annars exponentiella kurvan över nya fall av smittan.

USA ska mildra coronakrisen med astronomiskt belopp

Onsdagen den 25 mars 2020 - kl. 08:34

I morse enades Vita huset och senaten om ett gigantiskt hjälppaket som ska mildra de ekonomiska konsekvenserna i USA.

Stödpaketet är på 2 000 miljarder dollar och är därmed det största i landets historia. Mer information om stödpaketet har ännu inte offentliggjorts.

Isländska hälsovårdsmyndigheter har hittat 40 mutationer av coronaviruset

Tirsdag den 24 mars 2020 - kl. 14:00

De isländska hälsovårdsmyndigheterna har testat totalt 9 768 personer för coronavirus och hittat hela 40 olika "Islandsspecifika" mutationer. En av de testade personerna var till och med smittad av två olika mutationer av viruset samtidigt. Det skriver den danska tidningen Information.

Totalt har Island 588 bekräftade fall av corona sedan det första fallet dök upp i slutet av februari. Tester har gjorts på alla som har varit sjuka, uppvisat symptom eller tillhört riskgrupper.

Utöver det har myndigheterna testat totalt 5 571 personer som varken uppvisat symptom eller tillhört riskgrupper. Testpersonerna har inte enbart testats för coronaviruset utan man har även utfört en full så kallad gensekvensering av de infektioner som man hittat.

Dödssiffran i Spanien ökar – utbrottet förväntas nå toppen på onsdag

Måndagen den 23 mars 2020 - kl. 15:00

I Spanien ökar antalet smittade och döda till följd av coronaviruset fortfarande snabbt. Landet är det land, utöver Kina och Italien, som drabbats hårdast av COVID-19-utbrottet.

Drygt 33 000 spanjorer är smittade av viruset och 2 182 personer har dött i landet. Hela 60 procent av de totala dödsfallen har drabbat huvudstaden Madrid, som har varit särskilt utsatt. Där arbetar nu de spanska myndigheterna med att omvandla ett av stadens kulturella centrum – kongresscentret Ifema – till ett tillfälligt militärsjukhus med plats för drygt 5 000 sängar.

Enligt de spanska hälsovårdsmyndigheterna förväntas utbrottet i landet att nå sin topp i slutet av veckan – kanske redan på onsdag. Man tror då att de första åtgärderna, såsom stängning av skola och beslut om karantän, ska kunna avläsas i statistiken.

Nej: Det drabbar inte BARA äldre

Fredagen den 20 mars 2020 - kl. 15:53

Två av fem som är inlagda på sjukhus är mellan 20 och 54 år. Det visar en studie som är baserad på 2 500 personer i USA.

Studien visar också att knappt hälften av de som ligger inlagda på intensivvårdsavdelningarna är under 65 år.

Det har florerat rykten om att barn – och då särskilt småbarn ¬– i princip är immuna mot coronaviruset. Det stämmer inte, antyder en kinesisk studie som publicerats i tidskriften Pediatrics.

2 143 coronasmittade barn under 18 år deltog i studien. Cirka hälften upplevde milda symptom som feber och torrhosta. Men drygt en tredjedel ¬– 39 procent – drabbades av symptom som lunginflammation och problem med lungorna. Cirka fyra procent upplevde samtliga symptom.

Av de 2 143 barnen i studien var det 125 som utvecklade mycket svåra symptom och blev allvarligt sjuka. Av dem var 60 procent – 75 barn – under fem år, och 40 procent av dessa 75 barn var nyfödda eller under tolv månader gamla.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen, danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, infört nya riktlinjer som fastslår att alla gravida med symptom ska testas innan det är dags att föda. Om testet är positivt ska särskild försiktighet vidtas.

I Sverige får de mammor som konstaterats ha covid-19 vård tillsammans med sitt barn i ett enkelrum och vården.
Både i Sverige och Danmark gäller också att om den gravida kvinnans partner är smittad av corona – eller om det finns misstanke om detta ¬– får hen inte delta vid förlossningen.

Coronavirus: 3 nyheter om talet 10 000

Fredagen den 20 mars 2020 – kl. 13:31

1) Viruset SARS-CoV-2 har nu krävt 10 000 dödsoffer världen över. Talet är exakt 10 031. Det innebär en ökning med 10,05 procent sedan i går.

2) På torsdagen hade USA mer än 10 000 smittade. Sedan dess har det gått snabbt. Just nu finns det 14 250 smittade personer i USA.

3) Hela onsdagen satt 10 000 personer tätt tillsammans i en massbön utanför staden Raipur i Bangladesh. De bad om ett underverk mot coronaviruset, skriver nyhetsbyrån AFP. Det har bara funnits ett enda registrerat dödsfall i Bangladesh, och bara 17 personer har testats positiva för coronaviruset.

All information kring smittspridningen och dödsfall kommer från John Hopkins Institute.

Personer med blodtypen A kan vara mer utsatta för coronaviruset

Torsdagen den 19 mars 2020 – kl. 15:40

Personer med blodtypen A är mer sårbara för coronaviruset, visar resultaten från en ny kinesisk undersökning. Samma undersökning slår fast att personer med blodtypen 0 kan vara mer resistenta mot coronaviruset.

Undersökningen har gjorts på tre sjukhus: två i Wuhan – ursprungsplatsen för virusutbrottet – och ett i Shenzhen. Läkarna jämförde blodtyperna hos totalt 2173 coronapatienter med mer än 3694 friska invånare i Wuhan.

Av de 2173 coronapatienterna testades 1775 (inklusive 206 dödsfall) på Wuhan Jinyintan Hospital.

Där visade undersökningen att majoriteten av människorna i Wuhan har blodtypen 0 – cirka 34procent, och att 32 procent av Wuhans invånare har blodtypen A. Men bland de coronasmittade hade hela 41 procent blodtypen A, och bara 25 procent blodtypen 0.

Av de 206 patienter som avled hade 85 procent blodtypen A.

Undersökningen, som publicerades på det digitala forskningsarkivet medRxiv, är ännu inte peer reviewed.

Inga nya fall av smitta i Wuhan

Torsdagen den 19 mars 2020 - kl. 13:45

Samtidigt som antalet personer som smittats av coronaviruset ökar i världen rapporterar man från Wuhan, smittans epicentrum, att inga nya fall registrerats under onsdagen den 18 mars.

Det innebär dock inte att smittan har bromsats helt i Kina. Under onsdagen registrerades 34 nya fall i landet, varav 21 i huvudstaden Peking, enligt nyhetsmediet France24.

Sedan den 31 december 2019 och fram till i dag har 3 130 personer dött till följd av Covid-19. I Kina rapporteras just nu att 81 155 personer är smittade av viruset.

Du kan följa med i smittutvecklingen och dödligheten här.

Franska läkare ger malarialäkemedel till coronapatienter

Torsdagen den 19 mars 2020 – kl. 11:36

I ett kliniskt försök har en fransk läkare behandlat 24 coronapatienter med malarialäkemedlet hydroxiklorokin. Efter åtta dagars behandling var 18 av de 24 patienterna friska. Sjuka coronasmittade har normalt kvar viruset i kroppen i 20 dagar. Allt enligt den franska tidningen La Provence.

En kontrollgrupp observerades parallellt på ett annat sjukhus. Nio av tio i kontrollgruppen är fortfarande sjuka i Covid-19.

Danska läkemedelsverket har tidigare hårt kritiserat en dansk läkare, som påstod att malariamedicin kunde ha goda effekter på coronaviruset. Nu har det alltså visat sig – om än i små försök – att läkaren eventuellt hade rätt.

Hydroklorokin ges redan till coronapatienter i Polen, och det har också uppvisat lovande resultat i mindre, kinesiska försök, skriver danska Berlingske.

WHO drar tillbaka ibuprofen-varning

Torsdagen den 19 mars 2020 – 08:01

Världshälsoorganisationen WHO dementerar nu sin varning mot ibuprofen.

"Baserad på tillgänglig kunskap just nu avråder WHO inte användning av ibuprofen ... Vi har i nuläget inte kännedom om några negativa effekter av ibuprofen utöver de sedan tidigare kända biverkningarna," skriver organisationen.

WHO uppger att de varken har hittat vetenskapliga belägg för eller tagit emot information från läkare som behandlar patienter som smittats av coronaviruset om att ibuprofen skulle förvärra sjukdomen.

Det första coronavaccinet testas på människor

Onsdagen den 18 mars 2020 – 15:57

Det första fas 1-försöket med ett potentiellt nytt coronavaccin är redan på gång, meddelar National Institute of Health under amerikanska hälsodepartementet.

45 friska försökspersoner ska under kommande sex veckor testas på ett forskningscenter i Seattle, och resultaten ska ge forskare den första kunskapen om vaccinets potential för människor. Djurförsök har redan haft lovande utfall.

Vaccinet, som fått namnet mRNA 1273, ska tvinga kroppens celler att udtrykke ett särskilt protein, som – hoppas forskarna – ska förstärka vårt immunförsvar mot coronaviruset.

Även om försöksvaccinet måste genomgå en totalt 14 månader lång utvärdering, kallar Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektören för Världshälsoorganisationen, det en ”fantastisk bedrift” att arbetet med att framställa ett vaccin redan har kommit så långt.

UPPDATERING:

Torsdagen den 19 mars 2020 – 08:01

Världshälsoorganisationen WHO dementerar nu sin varning mot ibuprofen.

"Baserad på tillgänglig kunskap just nu avråder WHO inte användning av ibuprofen ... Vi har i nuläget inte kännedom om några negativa effekter av ibuprofen utöver de sedan tidigare kända biverkningarna," skriver organisationen.

WHO uppger att de varken har hittat vetenskapliga belägg för eller tagit emot information från läkare som behandlar patienter som smittats av coronaviruset om att ibuprofen skulle förvärra sjukdomen.


Onsdagen den 18 mars 2020 – 13:14

Världshälsoorganisationen WHO har i ett uttalande avrått människor som har symptom av coronavirus att behandla huvudvärk, muskelsmärta eller feber med antiinflammatoriska – det vill säga inflammationsnedsättande – mediciner som ibuprofen. Medicinen kallas ofta Ipren eller Ibuprofen i butik.

Forskare från universitetssjukhuset i Basel misstänker att antiinflammatoriska mediciner kan förvärra effekten av coronaviruset, men detta är ännu bara en hypotes och inget som har kunnat bevisas vetenskapligt genom försök.

Svenska läkemedelsverket avråder inte i nuläget användning av antiinflammatorisk medicin såsom Ipren eller Ibufrofen.

I en intervju säger Ulla Wändell Liminga, ansvarig för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, att generellt gäller att de som har känslig mage, njurproblem eller hjärtproblem inte ska använda antiinflammatoriska värktabletter, men att detta alltid gäller för dessa personer. En generell risk med att ta febernedsättande mediciner är också att det då kan ta längre tid innan den drabbade inser hur sjuk hen egentligen är.

Coronavirus sprider sig i hela USA

Onsdagen den 18 mars 2020 – 08:56

Samtliga delstater i USA meddelas nu ha fall av coronasmittade efter att West Virginia har rapporterat om sina första fall av smittan.

USA har nu 6 500 bekräftade fall och 114 människor rapporteras ha dött av sjukdomen.

Den amerikanska regeringen arbetar just nu med ett ekonomisk stödpaket på svindlande 8 500 miljarder kronor för att hantera den ekonomiska krisen som kan leda till en arbetslöshet på 20 procent – dubbelt så stor som efter finanskrisen år 2008.

Den amerikanska militären är också redo att inrätta mobila fältsjukhus i de områden som drabbas hårdast av coronaviruset.

Sverige stänger gränserna

Tisdag den 17 mars 2020 – 21:30

Den svenska regeringen meddelar att landets gränser stängs för alla icke nödvändiga inresor från länder utanför EU. Det görs för att bromsa smittspridningen av coronaviruset.

Förbudet gäller från och med torsdag den 19 mars och 30 dagar fram i tiden.

"Regeringen är redo att ta fler steg om det blir nödvändigt”, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Svenska medborgare omfattas inte av förbudet och kommer alltid att kunna resa in i Sverige, även efter torsdagen den 19 mars.

Det kommer att göras undantag från inreseförbudet för vissa speciella personer, exempelvis diplomater, transportarbetare och vital sjukvårdspersonal.

Dagsläget gällande nedstängning i nordiska länder

Tisdag den 16 mars 2020 – kl. 12:00

Danmark: Den danska regeringen bestämde i förra veckan att stänga förskolor, skolor och universitet i två veckor från och med måndagen den 16 mars. Alla offentliga anställda på icke-kritiska arbeten ska också stanna hemma och privatanställda uppmanas att arbeta hemifrån i möjligaste mån. Folksamlingar som omfattar fler än 100 personer avråds och Danmarks gränser är tills vidare stängda.

Hittills har 960 danskar bekräftats vara smittade med coronaviruset. I skrivande stund har fyra danskar avlidit i sjukdomen, medan 62 personer är inlagda på sjukhus. Tio av dem får intensivvård.

Norge:
Bara en dag efter att den danska regeringen lade fram sin plan mot coronaviruset, följde den norska regeringen efter med liknande strategi. I Norge har alla utbildningsinstitutioner och förskolor stängts. Alla kulturarrangemang är inställda och folksamlingar med mer än 50 personer är förbjudna. De norska gränserna är också stängda tills vidare.

I Norge har 1366 smittats av coronaviruset, tre har avlidit och 66 personer är inlagda på sjukhus.

Sverige:
Den svenska regeringen rekommenderar att gymnasier stängs den 17 mars. Skolor för yngre barn hålls öppna tills vidare, men statsminister Stefan Löfven har meddelat att förberedelserna inför en potentiell stängning pågår. Utöver det rekommenderar regeringen att alla i Stockholm arbetar hemifrån i den mån det går.

1121 svenskar har smittats av coronaviruset och sju har avlidit – varav fyra i går, måndagen den 16 mars.

Finland: Måndagen den 16 mars deklarerade den finska regeringen att landet befinner sig undantagstillstånd. Alla skolor är stängda, alla över 70 år ska hålla sig hemma och man får inte längre besöka äldre personer på vårdhem eller sjukhus. Alla folksamlingar med över tio personer har också förbjudits.

294 personer har bekräftats vara smittade i Finland, men precis som i Danmark testas inte alla längre. Hittills har ingen avlidit av coronaviruset i Finland.

Nederländare hamstrade hasch

Tirsdag den 17. marts 2020 - kl. 08:30
I söndags meddelade den nederländska regeringen att de – precis som många andra europeiska länder – kommer att stänga alla caféer, barer, gym och liknande från och med i dag klockan 18.00 fram till den 6 april.

Landets så kallade coffeeshops, där man kan köpa hasch lagligt, omfattas också av stängningen och därför vallfärdade många nederländare till dessa butiker för att göra sina inköp inför perioden.

Efter en kaotisk dag med enorma köer beslutade dock regeringen att landets coffeeshops får sälja hasch som take-away. Anledningen är först och främst en rädsla för att stängningen skulle leda till olaglig haschhandel.

Forskare: Coronavirus kan hänga kvar i luften i flera timmar

Måndagen den 16 mars 2020 - kl. 14.00
I kampen mot coronaviruset har amerikanska forskare undersökt hur länge det smittsamma viruset kan överleva i luften och på olika ytor. Deras resultat – som ännu inte genomgått peer-review - visar att viruspartiklar kan finnas i luften i upp emot tre timmar. Influensa kan hålla sig i luften i mindre än en timma.

Dessutom kan det nya coronaviruset överleva på plast och rostfritt stål i cirka tre dygn och 24 timmar på papper.

Experter: Utbrott av coronaviruset kommer att vara som störst i april

Måndagen den 16 mars 2020 - kl. 11.30
Enligt beräkningar kommer coronaviruset att vara som störst i Danmark i mitten eller slutet av april med 300 000 smittade danskar. Antalet smittade förväntas därför att minska i början av maj.

De danska forskarna tror att det nya coronaviruset kommer att drabba befolkningen i vågor – en i vår och en i höst. Beräkningarna utgår från den första vågen och totalt förväntas 600 000 personer smittas i Danmark.

© MOSAiC International Arctic Drift Expedition

Coronaviruset bromsar arbete på fastfrusen isbrytare

Fredag den 13 mars 2020 – kl. 16:02

Tidigare i dag kunde vi meddela att Marsuppdraget ExoMars skjuts på framtiden till följd av coronapandemin. Detsamma gäller nu forskningsarbetet på isbrytaren Polastern, som ligger fastfrusen i havsisen omkring Arktis.

Uppdraget, som heter MOSAiC, är indelat i tre olika forskningsområden med var sin forskningsgrupp. De tre grupperna utforskar iskärnor, havsvatten och atmosfären kring Polastern. Och det är alltså den sistnämnda som nu har försenats på grund av coronaviruset.

"Atmosfärgruppen", som spelar en avgörande roll för uppdraget enligt den vetenskapliga tidskriften Nature, kom aldrig ut till den fastfrusna isbrytaren. En person i gruppen är nämligen smittad med corona, och resten av gruppen – drygt 20 man – sitter nu i karantän.

Lynne Talley, som är oceanograf hos Scripps Institution of Oceanography i La Jolla, Kalifornien, poängterar allvaret för Nature. ”På grund av sjukdomens långa inkubationstid kommer isolering av sjuka forskare på fartyget vara långt ifrån tillräckligt. Om bara en enda person oavsiktligt tar med viruset ombord, dröjer det inte länge innan hela besättningen insjuknar."

Därför genomgår alla som ska stiga ombord på isbrytaren en grundlig hälsokoll.

Forskningsarbetet väntas återupptas när karantänen har hävts.

Rovern Rosalind Franklind är uppkallad efter vetenskapskvinnan som gjorde banbrytande upptäckter i molekylära strukturer i dna redan i början av 1950-talet.

© ESA

Coronavirus flyttar fram Marsexpedition

Fredagen den 13 mars 2020 - kl. 10:47

Om några få månader skulle Proton-raketen skjutas iväg mot Mars tillsammans med landaren Kazachok och rovern Rosalind Franklin.

Men det rysk-europeiska Mars-uppdraget ExoMars har nu flyttats fram till augusti 2022.

Detta beror dels på tekniska utmaningar, dels på att coronaviruset nu även har lamslagit rymdagenturerna ESA och Roscosmos, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Framflyttningen indikerar att de som är involverade i Mars-uppdraget har begränsade möjligheter att i nuläget ta sig till exempelvis produktions- och maskinhallar som ligger i olika delar av världen.

Coronaviruset: Här finns flest dödsoffer

Torsdagen den 12 mars 2020 - kl. 14.14

Coronaviruset har nu lett till döden för 4 717 människor i världen enligt John Hopkins Institute.

Sverige har drabbats av sitt första dödsfall i sjukdomen covid-19 som orsakats av coronaviruset. Det rör sig enligt region Stockholm om en person i 70-årsåldern som hade underliggande sjukdomar. I övriga Norden - Danmark, Norge och Finland - har det ännu inte rapporterats om några dödsfall på grund av coronaviruset.

Tabellen härstammar från Buzzfeed News och baseras på data från John Hopkins Institute.

Pandemi stänger Danmark

Torsdagen den 12 mars 2020 - kl. 10.00

- Pandemi är inget ord som ska användas lättvindigt eller oförsiktigt.

Så sa Världshälsoorganisationens, WHO:s, generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus vid en presskonferens på onsdagskvällen. Men just pandemi är nu exakt vad WHO kallar det globala coronautbrottet.

En epidemi är en snabb och okontrollerbar spridning av en smittsam sjukdom till ett stort antal människor inom ett begränsat område och en kort period. En pandemi däremot är en smittsam sjukdom vars spridning når hela världen eller flera världsdelar.

WHO:s generaldirektör var inte den enda vars ord kommer att gå till historien.

Under onsdagskvällen meddelade även Danmarks statsminister Mette Frederiksen att Danmark stänger ned i 14 dagar. Alla offentligt anställda ska stanna hemma samtidigt som privat anställda uppmuntras att arbeta hemma om de har möjlighet.

Ett liknande tillvägagångssätt har hittills endast setts i Italien. Men Danmark är det land i EU som har den mest dramatiska ökningen av antalet nya smittade och har just nu 514 smittade, varav två i kritiskt tillstånd.

Statsministrar i beredskap

Onsdagen den 11 mars 2020

Mellan 1 680 och 5 600 personer kan dö av Covid-19, uppskattar danska Sundhedsstyrelsen och Statens Serum Institut i en ny rapport. Just nu är 340 smittade i Danmark.

Man uppskattar att tio procent av den danska befolkningen kommer att smittas av corona och uppskattar att risken är stor för att Danmark – precis som övriga EU-medlemsländer – kommer uppleva liknande utbrott som de i norra Italien.

Det är inte bara Sveriges statsminister Stefan Löfven som uppmanar alla att lyssna på landets myndigheter och följa deras rekommendationer. Han säger också till Aftonbladet att vi i en sådan här situation måste ta hand om de svagaste i samhället och att "alla måste se till att upprätthålla god handhygien".

I Sverige råder ännu inte förbud mot större folksamlingar, men det kan bli en konsekvens om smittan fortsätter att spridas, har Löfven sagt. I Sverige är just nu 355 personer smittade och spridningsrisken ändrades under tisdagen till ”mycket hög” – högsta möjliga risk.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen uppmanar alla invånare att tänka sig för – och att tänka på varandra – och förvarnar om att det kan bli tal om akutlagstiftning inom företags- och sjukvårdssektorn för att hantera corona.

Även Norges statsminister Erna Solberg är bekymrad för sina medborgares säkerhet och för landets ekonomi. I Norge är 428 personer smittade och talet ökar stadigt, skriver VG.

I Finland är just nu 58 personer smittade. Finlands statsminister Sanna Marin och hennes regering uppmanar till att man ska följa instruktionerna från Finlands Institut för Hälsa och Välfärd.

De finska myndigheterna inväntar nya forskningsresultat för att ta beslut om ett förbud mot större folksamlingar ska införas. Dessa förväntas komma senare under dagen.

Tre nyheter: Italien stänger, läkare larmar och inkubationstiden är på plats

Tisdagen den 10 mars 2020

(1) Från och med tisdagsmorgonen är det förbjudet med större folksamlingar i hela Italien. Alla skolor och universitet i landet är fortsatt stängda fram till och med den 3 april.

Den italienska premiärministern Giuseppe Conte vädjar till sina medborgare att endast vistas utomhus när det är absolut nödvändigt.

(2) Italienska läkare varnar andra EU-länder via European Society of Intensive Care Medicine i följande meddelande: "Vi ser att en stor andel av de smittade måste läggas in på intensivvårdsavdelning - cirka tio procent."

De italienska läkarna fruktar att intensivvårdsavdelningarna fylls till den grad att varken utrustning, resurser eller platser räcker till alla som behöver. Detta är dock inget problem i Norden i dagsläget.

(3) Inkubationstiden – det vill säga tiden från att man smittas till att man uppvisar symptom – är nu fastslagen till 5,1 dagar. Det framgår av en rapport som publicerats i tidskriften Annals of Internal Medicine.

5,1 dagar är genomsnittet för inkubationstiden hos 181 patienter. Många smittade upplever både kortare och längre inkubationstid. Författarna bakom rapporten drar därför slutsatsen att 14 dagars karantän vid potentiella smittsituationer är lämplig.

© Johns Hopkins CSSE

Dödligheten ökar och män är (kanske) mer utsatta

Måndagen den 9 mars 2020

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus sa i förra veckan att 3,4 procent av alla coronasmittade har dött.

Coronavirus har vid flera tillfällen jämförts med influensa. Men dödligheten, globalt sett, för coronaviruset är nu högre än för influensa. Men proportionellt sett leder influensan till döden för fler människor i Norden än vad coronaviruset gör.

Det har också visat sig att män i högre grad smittas av corona än kvinnor. WHO har tidigare meddelat att 51 procent av de smittade var män, resten kvinnor.

Men en ny studie som gjordes den 29 januari i Wuhan i Kina visar på betydligt större obalans i smittförhållandet. Där framgår att 58 procent av 1 099 COVID-19-patienter var män medan resten var kvinnor.

John Hopkins University spårar löpande coronaspridningen över världen. Just nu är cirka 112 000 personer smittade, 4 000 har dött och 63 000 har tillfrisknat.

Ny rapport: Få barn smittas av coronavirus

Torsdag den 5 mars 2020

En ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att barn smittas av det nya coronaviruset i liten grad. Slutsatsen kommer efter studier av smittade i Kina, där bara 2,4 procent av de registrerade smittade är under 18 år.

Enligt den nya rapporten är det också bara 20 procent som upplever ett allvarligt sjukdomsförlopp och det finns ingenting som tyder på att gravida kvinnor skulle löpa ökad risk att drabbas av sjukdomen.

Coronaviruset muterar två gånger i månaden

Onsdag den 4 mars 2020

Enligt det amerikanska forskningsinstitutet Bedford Lab muterar det nya coronaviruset i genomsnitt två gånger i månaden. Mutationerna är dock ganska enkla och har ännu inte någon större betydelse för virusets egenskaper.

Studier av de olika virusvarianterna visar att de alla har sitt ursprung i en gemensam "stamfader" från slutet av november till början av december.

Norska hälsodepartementet avråder norrmän från att resa till flera länder

Tisdag den 3 mars 2020

Norska hälsodepartementet avråder nu norrmän från att resa till Iran, Sydkorea och de italienska regionerna Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte och Veneto.

Norges utrikesdepartement och hälsodepartement har sedan mitten av februari avrått alla från att att resa till den kinesiska Hubei-provinsen.

Hittills har 33 smittofall bekräftats i Norge och hundratals personer sitter i hemkarantän.

Danska utrikesdepartementet avråder från onödiga resor till norra Italien

Måndag den 2 mars 2020

Danska utrikesdepartementet har upppdaterat sin reserekommendation och avråder nu från alla onödiga resor till de norditalienska regionerna Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte och Veneto.

Dessa fyra regioner har upplevt en kraftig ökning i antalet smittade och därför är risken, enligt utrikesdepartementet, så allvarlig att det krävs särskilda skäl att besöka områdena.

Det är upp till den enskilde personen att avgöra om en resa är nödvändig eller inte.

TEMA: Allt du behöver veta om coronaviruset

Hur blir corona ett mördarvirus? Varför tar det så lång tid att utveckla ett vaccin mot viruset? Och hur är dödligheten fördelad mellan olika åldersgrupper?

Vi har samlat alla våra stora bakgrundsartiklar om coronaviruset, så att du kan få svar på alla dina frågor om det nya viruset.

Klicka här och besök vårt tema om coronaviruset.

Kort om det nya coronaviruset

© Shutterstock

Det nya coronaviruset har under flera månader gått under namnen 2019-nCoV och Wuhan coronavirus.

På ett pressmöte den 11 februari 2020 namngav Världshälsoorganisationen (WHO) dock officiellt det nya coronaviruset och den sjukdom det orsakar.

Viruset har fått namnet SARS-CoV-2, en förkortning av Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, medan sjukdomen nu kallas COVID-19.

 • Vad för sorts virus är det?

  Viruset SARS-CoV-2 är ett så kallat coronavirus. Det är en virustyp som ligger bakom de flesta av vintern förkylningar och som generellt sett till hör den harmlösa sorten. I sällsynta fall kan ett coronavirus dock mutera och smitta från djur till människa och det är så de kan bli farliga.

  Sjukdomarna SARS och MERS är också coronavirus.

 • Hur har det uppstått?

  Det nya coronaviruset tros ha uppstått på en fisk- och djurmarknad i den kinesiska miljonstaden Wuhan. Där har ett djur troligen burit på viruset och smittat någon av alla de människor som har kommit i kontakt med det.

  Det har ännu inte gått att påvisa vilket djur som ligger bakom den första smittan, men ormar, fladdermöss och myrkottar har på sistone tillhört de huvudmisstänkta.

 • Hur smittar den?

  Viruset smittar människor emellan, och forskare tror att viruset primärt överförs genom droppar när en sjuk person hostar eller nyser. Smitta kan dock även ske genom avföring.

  Enligt Världshälsoorganisationen WHO för en smittad person vidare coronaviruset till 2–2,5 personer.

 • Hur många har smittats?

  Sedan de första rapporterna om viruset i december 2019 har antalet stigit till flera tusen. I början av utbrottet fanns de flesta smittade i Kina, men nu befinner sig de flesta smittade långt utanför de kinesiska gränserna.

  Du kan följa med i smittutvecklingen här.

 • Vilka är symptomen?

  Viruset kan ge symptom som hosta, uttalad trötthet, feber och andningsproblem. I svåra fall kan sjukdomen också utvecklas till lunginflammation och organsvikt.

 • Vilken behandling finns att få?

  Om symptomen är begränsade till hosta, feber och trötthet, behandlas viruset som en normal fökylning. Om den smittade får lunginflammation kan sjukhusvistelse bli nödvändig.

  Den lunginflammation som viruset kan orsaka är nämligen viral och inte bakteriell. Därför har antibiotika ingen verkan.

  Behandlingen blir då att stödja den smittades lungfunktion och ge rikligt med vätska.

 • Hur många har avlidit?

  Till dags dato har 53 160 personer avlidit av det nya coronaviruset. Det innebär en dödlighet på mindre än två procent, vilket inte är någon hög siffra. SARS har exempelvis en dödlighet på tio procent.

  De flesta människor som har avlidit av sjukdomen har varit äldre eller haft ett försvagat immunförsvar.

  Du kan följa med i smittutvecklingen och dödligheten här.

Läs också:

Sjukdomar

ÖVERBLICK: Coronaviruset i siffror och grafik

7 minuter
Sjukdomar

Spanska sjukan och corona: Här är de avgörande skillnaderna

14 minuter
Sjukdomar

LISTAN: Historiens tio värsta epidemier

8 minuter

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj