NIAD
Coronavirus ger dig immunitet

Kan du få coronavirus två gånger – eller är du immun?

Du blir smittad, du blir sjuk, du blir frisk. Du har blivit immun. Vissa virus stänger dörren efter sig för alltid. För andra är din kropp värd ett besök igen efter mindre än ett år. Illustrerad Vetenskap tar en närmare titt på vilken typ av immunitet som coronavirus lämnar efter sig.

Kan du få coronavirus två gånger?

Graden av immunitet efter en coronavirusinfektion har varit föremål för mycket forskning sedan pandemin bröt ut våren 2020.

Inledningsvis visade resultaten att man sällan smittades av coronavirus två gånger, men i takt med pandemins utveckling tyder mycket på att immunitet efter smitta bör räknas i månader.

Enligt en studie från La Jolla Institute i USA är 95 procent immuna mot coronavirus i fem till åtta månader efter sina första symtom.

Forskning som publicerats i Science Immunology redovisar en liknande slutsats och uppskattar att immuniteten varar i minst åtta månader.

I en studie i tidskriften The Lancet uppskattas utifrån modeller att immuniteten kan vara upp till 17 månader. Men i detta tar man inte hänsyn till risken för mutationer, och nya coronavarianter innebär en stor osäkerhet i frågan om immunitet.

Engelsk forskning tyder exempelvis på att smitta med tidigare varianter inte ger samma skydd mot delta-varianten.

Ålder försvagar immunförsvaret

En av de viktigaste faktorerna för immunitet är ålder eftersom vårt immunförsvar försvagas när vi blir äldre.

I en dansk studie analyserade forskare tio miljoner PCR-tester, som just avslöjade åldersrelaterade skillnader i immunitet efter coronavirusinfektion.

Personer under 65 år hade 80 procents skydd mot infektion i minst sex månader, medan de över 65 år bara hade 47 procents skydd.

Därför understryker forskarna att det är nödvändigt att vaccinera sig även om man har varit smittad tidigare eftersom det kan ge immuniteten en boost.

Påverkar graden av sjukdom immuniteten?

Ett allvarligt sjukdomsförlopp med coronavirus är ofta kopplat till ett starkare immunsvar.

I en studie som publicerats i tidskriften Science Advances hade personer som tidigare varit inlagda på sjukhus med coronavirus fler antikroppar jämfört med de som hade haft ett lindrigt förlopp.

Samma resultat gäller i en studie publicerad i tidskriften Cell i oktober 2020.

Det betyder dock inte att personer med ett lindrigt förlopp eller ett förlopp helt utan symtom inte har en viss immunitet.

En del forskning, inklusive en nyligen genomförd studie The Journal of Internal Medicine tyder till och med på att immuniteten är lika bra efter ett milt som ett allvarligt förlopp.

Huruvida graden och varaktigheten av immuniteten hänger ihop med hur sjuk man blev av coronaviruset är därför inte definitivt avgjord ännu.

Forskare framhåller också att det kan vara svårt att få fram ett entydigt svar eftersom immuniteten helt enkelt varierar från person till person.

Immunförsvaret bekämpar coronavirus

Forskning tyder på att ditt immunförsvar är redo att bekämpa coronaviruset minst åtta månader efter att du återhämtat dig. Detta innebär att risken för att smittas två gånger på kort tid i rad är liten.

© Shutterstock

I KORTHET: Förstå immunitet

Immunitet är ett tillstånd där kroppen reagerar effektivt på en infektion så att vi inte har tid att bli sjuka av samma sjukdom igen.
Vi uppnår immunitet genom immunförsvarets förmåga att snabbt upptäcka invaderande virus eller bakterier och reagera målinriktat.

När kroppen stöter på ett okänt virus tar det tid för immunförsvaret att hitta rätt taktik. Under tiden kopierar viruset sig själv.

Det är därför vi första gången vi smittas vanligtvis blir sjuka i viss utsträckning innan kroppen verkligen börjar försvara sig.

Efter sjukdomen kan kroppen lagra sin kunskap om taktiken. Detta sker bland annat med hjälp av vissa vita blodkroppar som kallas minnesceller.

Om kroppen utsätts för infektionen på nytt är den redo och stoppar det invaderande viruset innan det får fäste. Därför smittas du inte två gånger på kort tid.

Immunitetens varaktighet beror dock på den vilken sjukdom det rör sig om. Vissa sjukdomar lämnar livslång immunitet medan andra ger immunitet i några månader.