Coronavirus ger dig immunitet

Kan du få coronavirus två gånger – eller är du immun?

Du blir smittad, du blir sjuk, du blir frisk. Du har blivit immun. Vissa virus stänger dörren efter sig för alltid. För andra är din kropp värd ett besök igen efter mindre än ett år. Vilken typ av immunitet som coronaviruset lämnar efter sig arbetar forskarna nu med att ta reda på.

Du blir smittad, du blir sjuk, du blir frisk. Du har blivit immun. Vissa virus stänger dörren efter sig för alltid. För andra är din kropp värd ett besök igen efter mindre än ett år. Vilken typ av immunitet som coronaviruset lämnar efter sig arbetar forskarna nu med att ta reda på.

NIAD

Kan du få coronavirus två gånger?

Under det senaste året har det kommit rapporter om att friska har testat positivt för coronavirus på nytt.

I Sydkorea, där 179 patienter har testat positivt för andra gången, anser hälsovårdsmyndigheterna att det måste bero på en reaktivering av viruset och inte en ny infektion. Denna tes stöds av observationer på andra sjukhus runt om i världen.

Det finns dock ett fåtal patienter i exempelvis Sverige och England som bevisligen har fått coronavirus två gånger. Där är det inte tal om en reaktivering av viruset eftersom patienterna har varit och är smittade med två olika varianter av coronaviruset.

Precis som många andra virus muterar det nya coronaviruset till viss del och det gör att forskarna kan se skillnad på dem.

Immunitet mot coronavirus kan vara i upp emot åtta månader

Forskning som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell visar dock att personer som smittas med coronavirus på nytt snarare är undantag än regel.

För även om tidigare studier har ifrågasatt immunitet efter coronavirus så har forskare från University of Arizona hittat bevis för att kroppen producerar antikroppar mellan fem och sju månader efter det att infektionen är över.

Liknande studier, bland annat från La Jolla Institute i USA pekar åt samma håll. Här uppskattar forskare att 95 procent är immuna mot coronaviruset i fem till åtta månader efter de första symtomen.

Enligt doktor Deepta Bhattacharya, professor i immunbiologi vid University of Arizona, USA, finns det till och med goda chanser att immunitet mot coronavirus kan vara i upp till två år.

Detta gäller särskilt för patienter med ett svårt sjukdomsförlopp, eftersom de hade ett starkare immunsvar oavsett kön och ålder.

Ny forskning: Ökad risk bland äldre att få coronavirus flera gånger

Statens Serum Institut i Danmark har analyserat tio miljoner danska PCR-tester från det senaste året och resultatet visar att en infektion av coronavirus ger 80 procents skydd mot att man smittas på nytt. Detta gäller för alla åldersgrupper.

Men dyker man ned i de olika åldersgrupperna ser bilden annorlunda ut.

För äldre personer över 65 år är skyddet bara 47 procent, vilket innebär att varannan äldre person kan smittas med coronavirus igen inom bara några månader.

Enligt forskare beror det faktum att den äldre delen av befolkningen har lägre immunitet på att immunförsvaret försvagas med åldern. Samma mönster går att se när det gäller flera andra sjukdomar.

Därför understryker forskarna att det är nödvändigt att vaccinera sig även om du tidigare har varit smittad, eftersom det skyddar den utsatta äldre gruppen ytterligare.

Den danska studien är den hittills största inom området, och den har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Immunförsvaret bekämpar coronavirus

Forskning tyder på att ditt immunförsvar är redo att bekämpa coronaviruset minst åtta månader efter att du återhämtat dig. Detta innebär att risken för att smittas två gånger på kort tid i rad är liten.

© Shutterstock

Vad är immunitet?

Immunitet är ett tillstånd där kroppen reagerar effektivt på en infektion så att vi inte har tid att bli sjuka av samma sjukdom igen.

Vi får immunitet genom immunförsvarets förmåga att snabbt upptäcka invaderande virus eller bakterier och svara målmedvetet.

När kroppen stöter på ett okänt virus tar det tid immunförsvaret att hitta rätt taktik. Under tiden kopierar viruset sig själv.

Det är därför vi första gången vi smittas vanligtvis blir sjuka i viss utsträckning innan kroppen verkligen börjar försvara sig.

Efter sjukdomen kan kroppen lagra sin kunskap om taktiken. Detta sker bland annat med hjälp av några vita blodkroppar som kallas minnesceller.

Om kroppen utsätts för infektionen på nytt är den redo och stoppar det invaderande viruset innan det får fäste. Därför smittas du inte två gånger på kort tid.

Immunitetens varaktighet beror dock på den vilken sjukdom det rör sig om. Vissa sjukdomar lämnar livslång immunitet medan andra ger immunitet i några månader.