Shutterstock
Kvinna med mask – Symptom på coronavirus

Hur sjuk blir du av coronaviruset – och vad kan läkarna göra?

De flesta som blir smittade av coronaviruset upplever en lindrig sjukdom med influensaliknande symptom. En del smittade drabbas allvarligare av sjukdomen, som i värsta fall utvecklas till att bli livshotande. Men läkare står redo med motvapen och de tror att ett nytt antiviralt medel ska bromsa coronaviruset.

Symptom på coronaviruset

Ingen vet säkert, men experternas gissning är att 60 procent av svenskarna kommer att smittas av coronaviruset. Det framkommer i en intervju med Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet i Solna, i Sveriges radio.

De flesta kommer att utveckla symptom 5–7 dagar efter smittillfället, men det kan ta ända upp till 14 dagar innan symptomen visar sig.

De allra flesta upplever lindrig sjukdom, som inte kräver någon sjukhusvistelse, utan bara vård i hemmet.

En studie av 56 924 bekräftade fall av coronaviruset har visat att de typiska symptomen är:

 • Feber (87,9 procent)
 • Rethosta (67,7 procent)
 • Trötthet (38,1 procent)
 • Slembildning (33,4 procent)
 • Andningsbesvär (18,6 procent)
 • Halsont (13,9 procent)
 • Huvudvärk (13,6 procent)
 • Muskel- och ledsmärtor (14,8 procent)
 • Frossa (11,4 procent)
 • Illamående och kräkningar (5 procent)
 • Nästäppa (4,8 procent)
 • Diarré (3,7 procent)
 • Blodiga upphostningar (0,9 procent)
 • Ögoninflammation (0,8 procent)

Det finns också ett fåtal smittade som inte får några symptom alls.

Lindriga fall av coronavirus

Fyra av fem upplever bara lindriga sjukdomssymptom om de smittas av det nya coronaviruset, konstarerar en rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Vanligtvis visar sig sjukdomen i form av influensaliknande symptom, och därför kan det vara svårt att veta om du har smittats med coronaviruset eller bara har fått den vanliga säsongsinfluensan.

Genom att stanna hemma vid sjukdom är du dock säker på att undvika all form av smittspridning.

När immunförsvaret står inför en infektion som exempelvis coronaviruset, signalerar det till hela kroppen genom att utlösa speciella signalproteiner kallade cytokiner. Cytokiner hjälper till genom att stödja och reglera immunförsvaret – och det är de som exempelvis kan ge feber och led- och muskelsmärtor.

Symptomen vid lindriga fall omfattar ofta feber, hosta, allmän sjukdomskänsla, halsont och huvudvärk. Det kan dock även förekomma andra symptom och du behöver inte ha alla samtidigt.

Behandling: Lindriga sjukdomsfall med coronaviruset behandlas på samma sätt som en vanlig influensa med vila och rikligt med vätska.

Svåra fall av coronaviruset

14 procent av de som har smittats av coronaviruset kommer att uppleva att symptomen förvärras – ofta efter flera dagars sjukdom. Det kan exempelvis vara svårare hosta, stigande feber, lunginflammation och andnöd, som kräver sjukhusvård.

När kroppen reagerar med förvärrade symptom på coronaviruset, kan det bero på en överreaktion från vårt eget immunförsvar. Enligt Dr. Nathalie MacDermott från King's College London kan coronaviruset nämligen skapa en obalans i immunförsvaret, så att det skapas för mycket inflammation i kroppen – vilket kan leda till inflammation i lungorna.

Bland de som främst riskerar förvärrade symptom finns:

 • Äldre invånare (speciellt över 80 år)
 • Personer med kronisk sjukdom, bland annat diabetes, nedsatt immunförsvar, förhöjt blodtryck, lungsjukdom, cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Behandling: Patienter med förvärrade symptom kan bli inlagda på sjukhus. Där kan en del behöva extra syre, som exempelvis kan ges genom mask eller en så kallad näsgrimma, som för in små rör med syre i näsan.

Kritiska fall av coronaviruset

Omkring sex procent kommer att hamna i ett kritiskt tillstånd efter att ha smittats av coronaviruset. Då kan symptomen ha utvecklats till akut lungsvikt och/eller multiorgansvikt – även kallad septisk chock.

Immunförsvaret är nu bortom all kontroll och inflammationen börjar förhindra att syrehaltigt blod når runt till kroppens vitala organ. Därför kan ett eller flera organ börja svika och i det stadiet föreligger en reell risk att patienten dör.

Rapporter från Italien visar att dödligheten bland patienter i kritiskt tillstånd är hög och att de flesta bara överlever i 1–2 veckor.

Risken att utveckla kritiska symptom vid smitta med coronavirus ökar hos:

 • Äldre invånare (speciellt över 80 år)
 • Personer med kronisk sjukdom, bland annat diabetes, nedsatt immunförsvar, förhöjt blodtryck, lungsjukdomar, cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

I en studie av 191 patienter med coronavirus hade 67 procent av de 54 personer som avled till följd av viruset, en känd existerande sjukdom. Den sjukdom som oftast förekom i samband med dödsfallen var förhöjt blodtryck följt av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Behandling: I det kritiska tillståndet kommer behandlingen att genomföras på en intensivavdelning, där patienten får invasiv hjälp att andas, exempelvis via respirator eller en hjärt-lungmaskin, som syresätter blodet utanför kroppen och pumpar in det igen.

©

Ebolaläkemedel ger hopp till coronapatienter

Forskare över hela världen testar just nu så kallade antivirala läkemedel, som kan användas till att behandla det nya läkemedlet.

Ett av de mest lovande är det ännu inte godkända preparatet remdesivir. Medlet är egentligen avsett mot ebola, men det ser ut att också fungera mot det nya coronaviruset. I USA gav läkare remdesivir till en coronapatient i kritiskt läge, varpå patientens tillstånd förbättrades. Inga biverkningar har rapporterats.

I skrivande stund testas remdesivir i fem separata kliniska försök, och inom kort kommer flera europeiska sjukhus, bland annat Rigshospitalet i Danmark att erbjuda patienter försöksbehandling med preparatet. I Sverige har läkare redan gett remdesivir till allvarligt sjuka patienter.

Resultaten kommer att redovisas inom kort.