Shutterstock

Hur namnges de olika coronavarianterna?

Olika coronavarianter har fått namn som delta och omikron. Var kommer namnen ifrån och har de någon innebörd?

Sedan det första utbrottet av SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, har det dykt upp åtskilliga varianter.

Som alla andra virus muterar SARS-CoV-2 med tiden. Mutationerna påverkar virusets egenskaper i olika stor grad.

Medan en del mutationer knappt har någon effekt alls, kan andra exempelvis ha en inverkan på hur varianten sprids och hur allvarliga sjukdomsförlopp den ger upphov till.

Virus namnges efter det grekiska alfabetet

För att hålla koll på virrvarret av virusvarianter klassificeras de efter härstamning och vilka mutationer de har genomgått.

Men namn som B.1.1.7 och B.1.617.2 ligger knappast rätt i mun utanför vetenskapliga kretsar.

För att undvika stigmatiserande uttryck som "det kinesiska viruset" har Världshälsoorganisationen, WHO, därför beslutat att varianterna ska namnges efter det grekiska alfabetet.

Den första varianten av covid-19 döptes därefter om till "alfa-varianten".

Omikron är den trettonde varianten

Omikron är uppkallad efter den femtonde bokstaven i det grekiska alfabetet, som består av totalt 24 bokstäver.

De första tolv bokstäverna har delats ut till tidigare varianter, men bokstäverna "nu" och "xi", som är nummer 13 respektive 14 i alfabetet, har hoppats över.

WHO undvek de båda bokstäverna, därför att uttalet av "nu" ligger för nära "new", och "xi" är ett mycket vanligt kinesiskt namn som bland annat bärs av presidenten Xi Jinping.