National Museum of Health and Medicine
pandemi

Hur definieras en pandemi?

En pandemi är inte nödvändigtvis en mycket farlig infektionssjukdom med massor av dödsoffer – men den sprider sig allt snabbare och längre, än väntat, i stora delar av världen.

En pandemi definieras som ett utbrott av en infektionssjukdom som snabbt och lätt sprider sig bland människor över mycket stora geografiska områden.

Medan en epidemi kan rasa i ett enskilt land, så drabbar en pandemi – i alla fall i sin yttersta konsekvens – människor över hela jorden.

En pandemi sprider sig

För både pandemier och epidemier gäller att antalet smittade under en period skall växa mycket snabbt utöver det förväntade, medan det i princip inte finns några krav på att ett visst antal personer skall vara drabbade av sjukdomen.

De årligen återkommande influensautbrotten över hela världen under den kalla årstiden är varken epidemier eller pandemier, då de förväntas komma och i många fall kan förutsägas mycket exakt.

På samma sätt kan det extremt utbredda viruset typ 1-herpes, som har smittat upp emot 90 procent av befolkningen, inte heller betecknas som en pandemi eller epidemi, då andelen smittade inte växer nämnvärt utan håller sig någorlunda konstant.

Därutöver ställs det inte heller krav på att sjukdomen måste vara speciellt farlig, så i princip kan en helt harmlös infektion alltså mycket väl vara en pandemi.

WHO deklarerar en pandemi

Det är Världshälsoorganisationen WHO som officiellt avgör när ett sjukdomsutbrott är en pandemi.

Coronavirus (COVID-19) och svininfluensa (H1N1) deklarerades vara pandemier 2020 respektive 2009. Men andra typer av influensa har också utvecklats till pandemier, senast Hongkonginfluensan 1968–1969 samt spanska sjukan, som 1918–1919 smittade var tredje invånare i världen och dödade 40 miljoner människor.