Wikimedia Commons
De värsta epidemierna i historien

Historiens 10 värsta epidemier

Mänskligheten har alltid kämpat mot olika virus och bakterier som har varit orsaken till några av de största och värsta sjukdomsutbrotten över tiden - men vilka 10 epidemier har varit historiens värsta?

Historiens värsta epidemier

Mänskligheten har alltid kämpat mot olika virus och bakterier som har varit orsaken till några av de största och värsta epidemierna i historien.

Många sjukdomar har utrotats, andra kämpar vi fortfarande mot samtidigt som vi fruktar och försöker förbereda oss för nya och muterade sjukdomar.

De tio värsta epidemierna genom historien är:

  • Polio
  • Gula febern
  • Hiv
  • Tyfus
  • Tuberkulos
  • Malaria
  • Kolera
  • Spanska sjukan
  • Smittkoppor

Lär dig mer om hur farliga sjukdomarna är och hur många offer epidemierna krävde här i artikeln.

Polio

10. Polio: Drabbar barnen

Antal döda: Okänt

Polio sprids med avföring och kan via blodbanorna nå nervcellerna i centrala nervsystemet.

Där kan sjukdomen orsaka förlamning av bland annat de muskler som styr andningen.

Om den sviktar, dör offret. Polio drabbar, ovisst av vilken anledning, oftast barn.

Epidemi - polio

Vaccinationer har minskat antalet poliofall till mindre än 1 000 per år.

© Shutterstock

Gula febern

9. Gula febern: Leversvikt tar livet av offren

Antal döda: 29 000 - 60 000 om året

Gula febern sprids som malaria, via myggor, och WHO uppskattar att 29 000 - 60 000 människor varje år dör av sjukdomen.

I lindriga fall märker patienten bara av feber och muskelsmärtor, men i de dödliga fallen medför viruset lever- och njursvikt, och utsipprande avfallsprodukter färgar huden gul – därav sjukdomens namn.

©

Är coronaviruset en av historiens värsta epidemier?

HIV

8. HIV: Immunförsvarets värsta fiende

Antal döda: 35 miljoner

År 1981 registrerade amerikanska läkare det första fallet av AIDS.

Därefter har HIV-viruset brutit ner immunförsvaret hos miljoner människor, som sedan dött av normalt harmlösa följdsjukdomar som lunginflammation.

Läkarna har ännu inte utvecklat någon bot för HIV, men medicin kan i dag hålla detta retrovirus i schack.

Epidemi – hiv

HIV förstör kroppens immunförsvar så att den inte kan skydda sig mot bakterier och virus.

© Shutterstock

Tyfus

7. Tyfus: Löss bär på dödlig sjukdom

Antal döda: cirka 150 000 per år

Tyfus går även under namnet fängelsefeber – ett välvalt ord, eftersom epidemin ofta breder ut sig i fångläger och på andra platser, där försvagade personer lever tätt ihop under dåliga sanitära förhållanden.

Om tyfus inte behandlas, sprids den via blodomloppet och medför njursvikt, våldsam feber, delirium och ibland döden.

Tuberkulos

6. Tuberkulos: Uråldrig lungsjukdom

Antal döda: 1,5 miljoner per år

I dag är tuberkulos den mest utbredda dödliga infektionssjukdomen i världen. Lungsjukdomen har härjat i tusentals år, och forskarna har bland annat hittat tuberkulosbakterier i egyptiska mumier.

Det får dem att anta att bakterien spred sig från idisslare till människor, när vi började hålla husdjur.

Tuberkulos kan normalt botas med antibiotika, men på senare tid har läkarna hittat multiresistenta varianter i Baltikum.

Epidemi - tuberkulose

Det är bakterien mycobacterium tuberculosis som orsakar tuberkulos. Den fruktade lungsjukdom är den sjätte värsta epidemin i historien.

© Shutterstock

Malaria

5. Malaria: Myggor smittar miljoner varje år

Antal döda: Drygt 400 000 per år.

Varje år smittas 200–300 miljoner människor av malaria, som är den viktigaste dödsorsaken i Afrika för barn under fem år.

Tio–femton dagar efter att offret stuckits, inträder feber, diarré, illamående och kräkningar. Speciellt elakartade former av malaria angriper centrala nervsystemet och medför förlamning och koma.

Trots sjukdomens utbredning har läkarna inte kunnat utveckla något effektivt vaccin, och sjukdomen förebyggs därför med daglig medicin och myggnät.

Epidemi malaria - malariamyg

Malaria orsakas av parasiten plasmodium som kan överföras till människor genom myggbett. Malaria hamnar på en femteplats över de värsta epidemierna i historien.

© Shutterstock

Kolera

4.Kolera: Dödlig diarré

Antal döda: Upp emot 140 000 per år.

”Samma färg som risvatten och en frän lukt av fisk.” Så beskriver offren de cirka 20 liter diarré som forsar ut ur koleradrabbade varje dag.

De sjuka löper risk att dö av den kraftiga uttorkningen, speciellt i områden med dålig tillgång till rent vatten. Kolera smittar via dricksvatten, varifrån bakterien finner väg till matsmältningssystemet och borrar sig in i tarmväggen.

Där orsakar den kramper och diarré, och startar en ond cirkel. Den våldsamma avföringen bär kolerabakterien vidare ut i nytt vatten, där den smittar fler och fler. Sjukdomen kan oftast botas med riklig vätska och i svåra fall genom vätskedropp.

Epidemi – kolera

Det är bakterien vibrio cholerae som ligger bakom kolera. Kolera hamnar på en fjärdeplats över de värsta epidemierna i historien.

© Shutterstock

Spanska sjukan

3. Spanska sjukan: Immunförsvaret löpte amok

Antal döda: 50–100 miljoner.

I efterdyningarna av första världskriget började unga hemvändande krigsveteraner plötsligt att kollapsa.

Inom loppet av de kommande två åren härjade historiens första världsomspännande epidemi, under vilken ungefär var tjugonde av jordens invånare dog.

Senare studier har visat att den influensaliknande sjukdomen gjorde att immunförsvaret överreagerade, vilket orsakade dödliga inflammationer i exempelvis lungor.

Reaktionen kallas för cytokinstorm och drabbar unga män med ett fungerande immunförsvar värst. Därför undkom barn, svaga och äldre lättare spanska sjukan.

Svininfluensa-epidemin 2009 var, precis som spanska sjukan, en influensa A – även kallad H1N1.

Svininfluensan var dock betydligt mindre farlig än spanska sjukan. Trots det beräknas upp emot 280 000 personer ha dött av svininfluensan.

Digerdöden

2. Digerdöden: Dödade en tredjedel av Europas befolkning

Antal döda: 200 miljoner

Massiva inre blödningar, bölder stora som äpplen och kallbrand. Innan antibiotika uppfanns drabbade pesten med våldsam och dödlig kraft och utrotade från 1300-talet fram till 700-talet stora delar av Europas befolkning i flera omgångar.

Sjukdomen orsakades av Y. pestis-bakterien, som överförs av loppor.

På ett infernaliskt sätt kan bakterien undertrycka immunförsvarets försvarsmekanismer, till exempel produktion av antikroppar, och döda sin värd.

Epidemi - pest

Den lilla pestbakterien härjade i världen i flera omgångar och hamnar på en tredjeplats över de värsta epidemierna i historien.

© Shutterstock

Smittkoppor

1. Koppepidemi: Utplånade nära nog ett helt folkslag

Antal döda: 300–500 miljoner

Dödssiffran räknas i miljoner, och läkare i hela världen anser att utrotandet av smittkoppor är en av 1900-talets största medicinska bedrifter. Under minst 500 år härjade sjukdomen på alla kontinenter.

I Sydamerika slog epedimin nästan ut ett helt folk, och i Europa dog upp emot 400 000 om året av de vätskande blåsor som attackerar utvändigt och leder till döden när de når inre organ som njurar, lever och urinblåsa.

Upp emot 60 procent av offren dog och de som överlevde blev ofta blinda efter smittkoppsangreppen, som även lämnade karaktäristiska ärr på kroppen.