Shutterstock
Coronasmittad för in bomullspinne i näsan

Hemtest för corona: Så gör du – och så säkra är de

Coronatestet har flyttats in i hemmet. Hemtester kan vara ett viktigt verktyg för att kapa toppen på framtida smittkurvor. Här är allt du behöver veta om självtester.

Samtliga aktuella tester för hemmabruk rekommenderar att pinnen ska föras upp i näsan. Men nu höjs röster från alltfler forskare att vi bör börja självtesta i halsen istället.

Övervägandet har tagit fart efter att flera privatpersoner har rapporterat om positiva testsvar efter att fört in testpinnen i svalget, samtidig som de har fått negativa testsvar när testpinnen förts in i näsan.

Det vetenskapliga stödet kommer från en icke referatgranskad studie som indikerar att en coronainfektion med omikron visar sig tidigare i halsen än i näsan. En annan studie tyder på att saliv bäst visar närvaron av omikronvarianten jämfört med exempelvis slem i näsan.

Tills vidare rekommenderar tillverkare av hemtester att fortsätta testa genom att föra in testpinnen i näsan eftersom testerna inte är avsedda för ympning i halsen. Samtidigt visar en
studie att ett korrekt utförda hemmatest är nästan lika exakta som PCR-tester.

I USA undersöker hälsovårdsmyndigheterna för närvarande möjligheten att byta spår, och i Storbritannien rekommenderar myndigheter att testpinnen för hemmabruk ska föras in både i hals och näsa.

Mycket tyder på att coronapandemin nu går in i en ny fas. Vaccinationsuppslutningen och immuniteten ökar och omikronvarianten verkar vara mindre farlig.

En indikation på att pandemin flyttar sig i en mer hanterbar riktning är att flera länder öppnar upp för att befolkningen ska kunna testa sig i hemmet.

Men kan hemtester eller självtester invagga oss i en falsk trygghet? Här är vad vetenskapen säger om bomullspinnar och testlinjer.

Hur fungerar ett hemtest?

Ett coronatest söker upp – oavsett testtyp – närvaron av eller spår efter viruspartiklar.

Corona jagas med tre vapen:

  • PCR-test som använder ett slemprov från svalget
  • Antikroppstest som använder ett blodprov för att påvisa tidigare covid-19-smitta
  • Antigentest som utförs med bomullspinne i näsan och visar aktuell smitta

Ditt hemtest är ett antigentest som fungerar likadant som de snabbtester vårdpersonal gör på centrala provtagningsmottagningar Den enda skillnaden är att ditt resultat från hemlaboratoriet inte registreras som en offentlig sjukdomsstatus i exempelvis ett coronapass.

VIDEO: Så fungerar ditt hemtest

Eventuella antigener i provet – som exempelvis spikeproteinet på coronavirusets yta – binder sig till molekyler i kassetten, som därför flyter vidare med vätskan.

Molekylerna är framtagna för att reagera med och färga två testlinjer i kassetten ände – en testlinje, T, och en kontrollinje, C.

Så här avläser du resultatet av ditt hemtest:

  • Två linjer i både T och C är ett positivt resultat och du bör snarast möjligt ta ett uppföljande PCR-test.
  • En linje i C är ett negativt resultat.
  • En linje bara i T eller inga linjer är ett ogiltigt test.

När ska du göra ett hemtest?

Olika länders olika riktlinjer varierar, men det kan överlag vara en god idé att göra ett självtest om du behöver ta reda på din smittostatus, men:

  • Du inte har coronasymtom
  • Du inte har uppmanats att gå i karantän
  • Du inte kan få ett test på arbetet, i skolan eller i offentliga provtagningsmottagningar

I Sverige kan du självtesta barn från sex års ålder om barnet visar några symtom. I exempelvis England är det bara barn över elva år som uppmanas att testa sig själva.

Hur säkert är ett hemtest?

Hemtester har kritiserats eftersom de små kassetterna inte fångar upp alla coronasmittade.

Forskare uppskattar att cirka 60 procent av de smittade kommer att upptäcka sjukdomen under ett hemtest. Men resultatet beror i hög grad på testets kvalitet.

En studie visar att upp till 15 procent av ett testkits resultat var falskt negativa – det vill säga att de inte visade smitta hos personer som faktiskt var sjuka. I verkligheten väntas procentandelen vara ännu högre.

Trots de dåliga resultaten är argumentet för hemtester att de fångar upp de mest smittsamma, de som utsöndrar flest viruspartiklar.

Dessutom visar studier att de falska negativa resultaten kan sållas bort genom att i stället testa oftare. Med tre tester i veckan minskar andelen falska negativa resultat till fem procent, vilket är i nivå med PCR-tester.

Senare i coronapandemins förlopp, när de flesta provtagningsmottagningar har stängt, kan självtester också användas som en smittobegränsande åtgärd.

Var noga med att ditt hemtest har ett CE-märke följt av fyra siffror och därmed lever upp till den gällande EU-lagstiftningen. Märkningen och bruksanvisningen ska dessutom framgå på respektive länders nationalspråk.

Hur ska du ta ett hemtest?

En avgörande faktor för att få ett rättvisande resultat från ett hemtest är att testet utförs korrekt.

Så här gör du ett hemtest

Ett hemtest är ett så kallat lateral flow test, som ger en ögonblicksbild av ditt sjukdomstillstånd och besvarar frågan om du har corona eller inte.

Självtest liknar och fungerar på många sätt som ett graviditetstest.

Extraktionsvätska tillsätts i ett provrör
© Shutterstock

Provrör med extraktionsvätska förbereds

Provtagningen börjar med att ett provrör med extraktionsvätska placeras stående på en ren, plan yta.

Locket tas av provröret. Vätskan gör både provet flytande och säkerställer ett fast pH-värde.

Slemprov tas med bomullspinne i näsan på en coronapatient
© Shutterstock

Bomullspinne skrapar näsväggen

Börja med att snyta dig och tvätta händerna och luta huvudet bakåt.

Ympningen görs med den medföljande bomullspinnen som förs in cirka 2,5 centimeter i näsan. Pinnen ska roteras cirka fem gånger mot huden i cirka 15 sekunder i båda näsborrarna.

Om patienten är smittad kommer coronaviruspartiklar i slem att fastna på pinnens spets.

Coronaprov överförs till provrör som förseglas
© Shutterstock

Slem överförs till provröret

Bomullspinnen med provet förs in i provröret och roteras minst sex gånger.

Därefter ska provet stå i minst en minut och bomullspinnen klämmas åt innan röret försluts med en propp som kan dosera provet droppe för droppe.

Prov droppas i testkassett
© Shutterstock

Prover testas

Fyra droppar av vätskan droppas ned i den lilla fördjupningen i testkassetten, från vilken den rinner igenom mikroskopiska förgrenade kärl.

Efter 15 minuter kan provsvaret avläsas.